Shop

Tập 6 Quản Lý Tài Chính Kế Toán Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản

eBook (ePub)
Price: $16.80
Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Tài liệu mô tả chi tiết các nghiệp vụ tài... More > chính kế toán của daonh nghiệp sản xuất và chế biến Thủy Hải sản, nội dung gồm: I. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 1. Dòng tiền thu 2. Dòng tiền chi 3. Quản lý hợp đồng vay 4. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng II. CÔNG NỢ PHẢI THU 1. Lập hóa đơn bán hàng 2. Điều chỉnh hóa đơn 3. Bù Trừ công nợ 4. Thu tiền bán hàng 5. Khách hàng trả trước 6. Thu khác 7. Đóng phân hành kế toán phải thu III. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ IV. QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH V. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP< Less
Available in ePub Format

Product Details

ISBN
9781365764530
Edition
V1
Published
February 17, 2017
Language
Vietnamese
File Format
ePub
File Size
1.71 MB
Product ID
23071330

Formats for this Ebook

ePub
Required Software Any ePub Reader
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch... (See More)
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Flowing Text
Printable? Yes
Report This Content to Lulu >

Moderation of Questionable Content

Thank you for your interest in helping us moderate questionable content on Lulu. If you need assistance with an order or the publishing process, please contact our support team directly.

How does this content violate the Lulu Membership Agreement?

Keywords

Listed In

More From ICTROI