Shop

Tập 7 Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản

eBook (ePub)
This item has not been rated yet
Price: $13.60
Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, ... và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tập 7 của bộ sách giới thiệu chi tiết các quy trình về quản lý Nhân Sự Tiền Lương. Nội Dung tập 7: A.QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN... More > LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN I.MÔ TẢ QUY TRÌNH II.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ B.QUY TRÌNH CHI TIẾT I.QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN II. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM IV. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VI. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VII. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN< Less
Available in ePub Format

Ratings & Reviews

Log in to review this item
There are no reviews for the current version of this product
Refreshing...
There are no reviews for previous versions of this product
Refreshing...

Product Details

ISBN
9781365764547
Edition
V1
Published
February 17, 2017
Language
Vietnamese
File Format
ePub
File Size
1.19 MB
Product ID
23071340

Formats for this Ebook

ePub
Required Software Any ePub Reader
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch... (See More)
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Flowing Text
Printable? Yes
Report This Content to Lulu >

Moderation of Questionable Content

Thank you for your interest in helping us moderate questionable content on Lulu. If you need assistance with an order or the publishing process, please contact our support team directly.

How does this content violate the Lulu Membership Agreement?

Keywords

Listed In

More From ICTROI