Shop

Introdución á función orientadora. O informe psicopedagóxico na educación Infantil e Primaria.

eBook (PDF), 54 Pages
This item has not been rated yet
Price: $8.12
Entre as funcións da xefatura de departamento de orientación que aparecen no artigo 11º da orde do 24 Xullo de 1998 indica no punto h) Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, no caso de estar en posesión das titulacións que se indican no artigo 4 a) do Decreto 120/1998, e asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e os criterios establecidos no proxecto curricular do centro e responsabilizarse da elaboración do informe psicopedagóxico.
Available in PDF Format

Ratings & Reviews

Log in to review this item
There are no reviews for the current version of this product
Refreshing...
There are no reviews for previous versions of this product
Refreshing...

Product Details

Edition
Primera Edición
Publisher
Lulu
Published
September 28, 2011
Language
English
Pages
54
File Format
PDF
File Size
234.96 KB
Product ID
17376337

Formats for this Ebook

PDF
Required Software Any PDF Reader, Apple Preview
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch... (See More)
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Pages
Printable? Yes
Report This Content to Lulu >

Moderation of Questionable Content

Thank you for your interest in helping us moderate questionable content on Lulu. If you need assistance with an order or the publishing process, please contact our support team directly.

How does this content violate the Lulu Membership Agreement?

Keywords

Listed In

More From Mata Rial Víctor Alberto & Jesús Ramón Prado Lorenzo