Shop

Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY

eBook (ePub)
This item has not been rated yet
Price: $8.90
Hệ thống SAP được thiết kế theo tư tưởng tách rời hai chức năng này thành hai nhóm phân hệ độc lập hoạt động song song với nhau: 1. Phân hệ Kế toàn tài chính (Financial Accounting – FI) Phân hệ này được sử dụng cho các chức năng về kế toán tài chính. Phân hệ này có các chức năng cơ bản sau: Quản lý tất cả các thông tin về kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tất cả các giao dịch kinh doanh được ghi nhận dưới dạng các bút toán cho phép xem ngược thông... More > tin chi tiết trên từng giao dịch cụ thể từ các báo cáo tổng hợp. Luồng dữ liệu luân chuyển giữa FI và các phân hệ khác là hoàn toàn tự động và được thực hiện theo thời gian thực. 2. Phân hệ Kế toán quản trị (Controlling – CO) Phân hệ này đảm nhiệm các chức năng về kế toán quản trị như kiểm soát doanh thu và chi phí của các bộ phận để hỗ trợ cho công tác quản lý và ra quyết định.CO cho phép doanh nghiệp luôn luôn theo dõi chính xác tình hình phát sinh các khoản chi phí cũng như doanh thu của từng bộ phận, từng qui trình sản xuất, từng dự án cụ thể...< Less
Available in ePub Format

Ratings & Reviews

Log in to review this item
There are no reviews for the current version of this product
Refreshing...
There are no reviews for previous versions of this product
Refreshing...

Product Details

ISBN
9781329213630
Edition
First Edition
Published
June 14, 2015
Language
Vietnamese
File Format
ePub
File Size
432.42 KB
Product ID
22214462

Formats for this Ebook

ePub
Required Software Any ePub Reader
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch... (See More)
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Flowing Text
Printable? Yes
Report This Content to Lulu >

Moderation of Questionable Content

Thank you for your interest in helping us moderate questionable content on Lulu. If you need assistance with an order or the publishing process, please contact our support team directly.

How does this content violate the Lulu Membership Agreement?

Keywords

Listed In

More From nguyen ICTROI