Search Results: ''

Search

×
×
×
×
2 results for ""
Bibó István By Székely Szabolcs
eBook (ePub): $4.99
Nehezen szántam el magam arra, hogy belekezdjek egy olyan átfogó elemzésbe, amelyiknek az lenne a célja, hogy a 20. század legjelentősebb magyar jog-... More > és társadalomtudósának az életét és munkásságát áttekintse. Igazán két ok sarkalt arra, hogy mégis hozzákezdjek. Az egyik ok az volt, hogy Bibó Istvánról mintha egyre kevesebbet beszélnénk, holott éppen ő volt az, aki a rendszerváltozás után létrejött modern polgári demokrácia elméleti alapjait lerakta olyan időszakban, amikor még a kádári puha diktatúra tombolt, és semmi esély sem mutatkozott arra nézve, hogy Magyarország belép az európai demokratikus országok sorába.< Less
A kommunizmus tündérmeséje By Székely Szabolcs
eBook (ePub): $3.00
A nyugati emberiségnek a XVII–XVIII. század óta az a meggyőződése, s ami még fontosabb, a tapasztalata is, hogy valahonnan valahová, valami... More > kezdetlegestől, valami tökéletlentől valami jobb, tökéletesebb, emberhez méltóbb világ felé halad. Ez a meggyőződés és ez a tapasztalat a természettudományok, a technika, a termelés, az ipar területén ma is töretlenül megvan, sőt a haladás bizonyossága megerősödött és tempója meggyorsabbodott. Egészen az első világháború körüli időkig ugyanez a tapasztalat és ugyanez a meggyőződés fennállott az emberi együttélés, a közösségi élet, a társadalmi és politikai szervezet fejlődése tekintetében is: általános vélemény szerint mindezek a szabadság, igazságosság és emberi méltóság ideáljainak mind fokozódó megvalósítása felé haladnak.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
5
Simple Stories Simple Stories By Tom Castor
Paperback: $2.38
 
 
6
Kanion Legacy Kanion Legacy By Estee Victoria
Paperback: $16.00