Search Results: ''

Search

×
×
×
×
13 results for ""
New Perspectives on Myth: Proceedings of the Second Annual Conference of the International Association for Comparative Mythology, Ravenstein (the Netherlands), 19-21 August, 2008 (2nd edition) By Wim van Binsbergen
Paperback: $101.04
Prints in 3-5 business days
Proceedings of the Second Annual Conference of the International Association for Comparative Mythology was held near Ravenstein, the Netherlands, 19-21 August 2008. The 19 chapters are divided over... More > five parts: (1) Introduction (2) The Mythology of Death and Dying, (3) Mythological Continuities between Africa and Other Continents, (4) Theoretical and Methodological Advances, (5) Work-in-Progress. This volume demonstrates that comparative mythology is no longer over-specialised antiquarian scholarship, but (with a wide range of auxiliary fields – from genetics to linguistics, ethnography, archaeology, statistics, and classics) has become an exciting, rapidly expanding domain of theoretical and methodological reflection, and an ever widening window on humankind’s remoter cultural history. Increasingly transcontinental in subject matter and in scholarly participation, new growth points are: (a) death as a mythical domain (b) Africa’s place in the wider cultural history of humankind as a whole.< Less
Religion as a social construct: African, Asian, comparative and theoretical excursions in the social science of religion By Wim van Binsbergen
Paperback: $100.26
Prints in 3-5 business days
16 scholarly studies 1975-2012 on the social science of religion, dealing with grassroots religion in North Africa, sub-Saharan Africa, Japan, Indonesia, the Ancient Near East, while ealing with... More > theoretical issues such as divination, magic, myth analysis, and (proto-)globalisation< Less
Vicarious reflections: African explorations in empirically-grounded intercultural philosophy By Wim van Binsbergen
Paperback: $107.71
Prints in 3-5 business days
VICARIOUS REFLECTIONS : African explorations in empirically-grounded intercultural philosophy -- An indispensable, exciting and lavishly illustrated sequel to the author’s book Intercultural... More > Encounters: African and anthropological lessons towards a philosophy of interculturality (2003), this book brings together discussions of virtuality, globalisation, religious anthropology, spirituality, hegemony (illustrated from the study of evil, divination, the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, and ‘9-11’), Afrocentricity, African knowledge systems, and wisdom; as well as the place of empirical methods (especially anthropological fieldwork) and social-science theory in intercultural knowledge production; and incisive analyses of the work of Mudimbe, Sandra Harding, Derrida, Guattari, Hebga, Kearney, van der Geest, Devisch, Geschiere, Schoffeleers and Aristotle.< Less
Before the Presocratics: Cyclicity, transformation, and element cosmology: The case of transcontinental pre- or protohistric cosmological substrates linking Africa, Eurasia and N. America By Wim van Binsbergen
Paperback: $89.82
Prints in 3-5 business days
This book traces the evolution of thought since the Palaeolithic, claiming: (1) we can reconstruct modes of thought of the remote past; (2) such reconstruction is predicated on: (a) the fundamental... More > unity of (Anatomically Modern) humankind, (b) the porous nature of geographical / political / cultural boundaries. Focusing on the rise of philosophy in Ancient Greece, that development is argued to be an aberration of (1) an ancient and widespread cosmological model: In Eurasia, Africa and N. America, the transformative cycle of elements has constituted a global substrate since the Upper Palaeolithic. Alternatively, (2) the transformative cycle of elements may be claimed to date only from the West Asian Bronze Age, while (3) its transcontinental transmission may be even more recent. (2) and (3) are empirically vindicated – Upper Palaeolithic element cosmologies abounded, but lacked cyclicity, transformation, and catalysis. Against this context in space and time, not Empedocles’ originality disappears.< Less
Confronting the Sacred: Durkheim vindicated By Wim van Binsbergen
Paperback: $100.61
Prints in 3-5 business days
With Elementary Forms of Religious Life (1912) the soci0logist Émile Durkheim formulated the most influential social-science theory of religion to date. Pivotal are the paired concepts... More > ‘sacred / profane’, the notion of ‘collective representations’, and the hypothesis that through such religious symbols, society compels its members to venerate herself i.e. to submit to the social as an irreducible instance in its own right. Having grappled with this Durkheimian inheritance for half a century, the anthropologist of religion and intercultural philosopher Wim van Binsbergen in this book traces his own steps in confront­ing Durkheim’s sacred, through theoretical criticism, through ethnographic application (to popular Islam in the segmentary social organisation of the highlands of Northwestern Tunisia), and by state-of-the-art long-range methods of linguistic and comparative mythological analysis. Thus, much to his surprise, he demonstrates the continued validity of Durkheim’s insights in religion.< Less
Age Verification Required
Als je negers van een afstand ziet By Wim van Binsbergen
Paperback: List Price: $24.72 $21.01 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
In 2013 publiceerde Otterspeer De Mislukkingskunstenaar, eerste deel van zijn biografie van W.F. Hermans. Dichter en wetenschapper Wim van Binsbergen betoogt in dit pamflet (vol al te persoonlijke... More > kanttekeningen, en met een schokkende titel ontleend aan Hermans zelf) waarom Otterspeers boek hem teleurstelt. Doel is nader te komen tot wat Hermans bewoog, en meer in het algemeen tot het wezen van het schrijverschap als centrale institutie van de wereldcultuur. INHOUD: 1. Inleiding; 2. Mijn zijdelingse leven met Hermans, zijn uitgever Van Oorschot, en derden; 3. Otterspeers technische tekortkomingen; 4. De planologie van Amsterdam-Oud-West; 5. Otterspeers gebrek aan visie, methode en kennis; 6. Hermans en de culturele antropologie; 7. Hermans als natuurwetenschapper en als broer; schrijven als vorm van onderzoek; 8. Hermans als filosoof; 9. De Surinaamse connectie; 10. Blinde vlekken in Otterspeers biografie: De genese van Hermans’ schrijverschap, en diens afscheid van de poëzie; 11. Conclusie. Register.< Less
Dodendans 2014 By Wim van Binsbergen
Paperback: $18.31
Prints in 3-5 business days
‘Het weinig beoefende genre ‘beeldgedichten’ biedt van Binsbergen een manier om een tanende inspiratie te verbloemen en een onleuk woordenspel los te laten op afbeeldingen die daar... More > niets mee uitstaande hebben. Lang na een eerste kennismaking met het laat-middeleeuwse concept van de dodendans (op de grens van ’s dichters volwassenheid), ontdekt hij dat Holbein Jr aan dat concept onvergankelijke vorm heeft gegeven – des te meer aansprekend nu, 50 jaar later, de dichter zelf met één been in het graf staat. Dit verhindert niet dat zijn blik afdwaalt –zodat een middeleeuwse bruid een digitale tablet blijken te torsen als de dood haar als zijn date meevoert; de aankomst – vanuit West-Afrika – van de eerste xylofoon op Westeuropese bodem gesignaleerd wordt; en hedendaagse politieke ontwikkelingen door Holbein treffend becommentarieerd blijken. Inmiddels lijkt het afficheren van de eigen, overschatte wetenschappelijke productie het echte doel van dit boekje...’ Deze uitgave bevat ook Holbeins houtsneden.< Less
Verspreide gedichten 1962-2015: door aantekeningen samengebonden By Wim van Binsbergen
Paperback: $24.04
Prints in 3-5 business days
De auteur dicht sinds 1961, en publiceerde verspreid, tot in 1977 zijn debuutbundel Leeftocht uitkwam. Na verdere titels in 1978 en 1986 richtte hij zich op proza, wetenschap, en Afrikaanse... More > spiritualiteit. Vanaf 2002 volgden nieuwe bundels, recentst: Dendrogram (2012) en Dodendans 2014. In 2004 werd zijn werk opgenomen in Komrij’s bloemlezing der Nederlandse poëzie. In 2013 verscheen Overspel: Gedichten voor Martha 1979-1982 (voorlopig onder embargo); hetzelfde geldt voor Een lekker sodemietertje: Een kind op weg naar de poëzie (autobiografie 1947-1963) uit 2015. Veel van het dichtwerk over de jaren bleef ongepubliceerd, en verschijnt nu hier. Voorts zijn de bundels Eurydice, Braambos en Vloed integraal opgenomen. Ook deze bundel bevat vele verklarende en autobiografische aantekeningen, die hun eigen (door een register ontsloten) web van associatie en samenhang weven, en de teksten verankeren in wetenschappelijk onderzoek (o.m. over zondvloedmythen wereldwijd, -- basis van de centrale sectie 'Vloed').< Less
Vanuit een nieuw lichaam van verlichting: Gedichten en foto's Thailand 2010 By Wim van Binsbergen
Paperback: List Price: $72.98 $65.68 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
Deze dichtbundel werd geschreven te Koh Lanta, ZW Thailand, en Haarlem, in november / december 2010, en werd voor uitgave bewerkt in het najaar van 2012. Het boek schetst in zeven nauw samenhangende... More > lange gedichten de activiteiten, waarnemingen en bewustzijnsprocessen tijdens een reis die de dichter en zijn vrouw ondernamen naar Thailand. De confrontatie met dit door Boeddhisme en koningscultus beheerste land (met als contrast het strandtoerisme van zijn Islamitische Zuiden) voert van aanvankelijke bevreemding tot bewondering, verdieping en ontroering – die ook weerkaatst wordt in de liefdesrelatie tussen de beide reizigers. Zoals in zijn andere recente bundels, vertoont het dichterschap van Wim van Binsbergen ook in dit boek een nauwe band met diens wetenschappelijk werk, de laatste jaren gedomineerd door de vergelijkende mythologie als sleutel tot het oudste verleden van de mensheid, en tot de verhouding tussen Afrika / Z en ZO Azië in de laatste paar duizend jaar.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
Age Verification Required