Search Results: ''

Search

×
×
×
×
23 results for ""
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.81
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
This book is a transcription of all the Bible lessons I learned in the past years. I wrote this book for any christian that like to study and also want to be a good servant of God.
Gods dagelijks woord By Apostel Arne Horn
Paperback: $10.39
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Een boekje met Gods woord voor een ieder die het wilt lezen of kan gebruiken!
Gods woord nader bekeken (B) By Apostel Arne Horn
Paperback: $18.24
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die geïnteresseerd is in Zijn woord! Het boek... More > behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Efeziërs 4:13 “totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.” Gods zegen! Apostel Arne Horn< Less
De Brief van Aristeas By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.20
Ships in 3-5 business days
De Brief van Aristeas is een geschrift uit de tweede eeuw voor het begin van onze jaartelling. Het is geschreven in het Grieks door een Jood uit de Joodse gemeenschap in Alexandrië in Egypte.... More > Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het vermoedelijk niet om een echte brief, maar is de briefstijl louter een literaire vorm. De Brief van Aristeas is vooral bekend geworden vanwege de legende die het bevat over het ontstaan van de Septuagint. De Egyptische koning Ptolemaeus II Philadelphus zou een vertaling van de Tenach in zijn groeiende bibliotheek willen hebben. Daartoe liet hij zeventig (of tweeën-zeventig) Joodse geleerden vanuit Jeruzalem naar Alexandrië komen, alwaar hij hen in aparte ruimten opsloot op het eiland Pharos, voor de kust van Alexandrië.< Less
Het Boek der Makkabeeën By Apostel Arne Horn
Hardcover: $32.56
Ships in 6-8 business days.
Het Boek der Makkabeeën: Na de terugkeer uit de Baylonische ballingschap braken een paar eeuwen van relatieve rust aan voor het joodse volk. De tempel kon worden herbouwd, en onder de... More > monotheïstische Perzische heerschappij kon men relatief vrij het eigen geloof uitoefenen.......< Less
Het Boek der Makkabeeën By Apostel Arne Horn
Paperback: $13.14
Ships in 3-5 business days
Na de terugkeer uit de Baylonische ballingschap braken een paar eeuwen van relatieve rust aan voor het joodse volk. De tempel kon worden herbouwd, en onder de monotheïstische Perzische... More > heerschappij kon men relatief vrij het eigen geloof uitoefenen. Dat veranderde toen de Perzen in 337 v.C. werden aangevallen door de Grieks-Macedonische koning Philippus. Zijn zoon Alexander de Grote maakte het karwei af, waardoor Palestina onderdeel werd van de hellenistische wereld. Na de dood van Alexander in 323 v.C. werd zijn omvangrijke rijk verdeeld onder zijn generaals. Mesopotamië, Perzië en Klein-Azië (Asia Minor) gingen naar Seleucus; Palestina en Egypte werden toegewezen aan Ptolemaeüs.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel (grote letter) By Apostel Arne Horn
Paperback: $34.98
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteinde-lijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De Deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden Deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Het apocriefe Boek Tobias By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.87
Ships in 3-5 business days
Het boek Tobias anders genoemd Tobit (Apocrief) Het bijbelboek Tobit is een knap gecomponeerd verhaal met een gelukkig einde. Tobit, of Tobias, spande zich tijdens zijn leven in door het begraven van... More > de lijken van vervolgde volksgenoten. Menigmaal werd hij zelf gedwongen te vluchten. Op een gegeven moment wordt hij blind, en denkt hij dat binnenkort zal sterven. Hij stuurt zijn zoon Tobias op pad om het geld op te halen dat hij aan iemand in bewaring heeft gegeven, en bidt tot God dat zijn zoon de reis mag volbrengen. God verhoort dit gebed, en dat van Sara, een vrouw die reeds zeven maal getrouwd is, maar wier bruidegommen telkens in de bruidsnacht door een demon verslonden werden...< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 2b By Apostel Arne Horn
Hardcover: $40.87
Ships in 6-8 business days.
Kleine inhoud eerste Hoofdstuk; Ezra (priester) Ezra (Hebreeuws: עֶזְרָא, Grieks: Ἔσδρας; Latijn: Esdras) was een priester... More > in de geslachtslijn van Eleazar en Pinehas. Alles wat we weten over Ezra staat in Ezra hoofdstuk 7 tot en met 10 en Nehemia hoofdstuk 8. Over Ezra’s vroege leven worden in de Bijbel geen bijzonderheden vermeld. Hij woonde in Babylon. Hij stamde uit een familie van hogepriesters en wordt "de zoon van Seraja" genoemd. "Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de HEER, de God van Israël, heeft gegeven, en hij werd door de HEER, zijn God, beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde." Ezra wordt zeer gerespecteerd in de joodse traditie. Zijn kennis van de Thora wordt geacht gelijk te zijn aan die van Mozes. Net zoals Mozes, Henoch, en David, krijgt Ezra de titel van "Schriftgeleerde" en wordt in de joodse traditie omschreven als "Schriftgeleerde Ezra" (Hebreeuws: עזרא הסופר (Ezra ha-Sofer))........< Less