Search Results: ''

Search

×
×
×
×
24 results for ""
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.81
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
This book is a transcription of all the Bible lessons I learned in the past years. I wrote this book for any christian that like to study and also want to be a good servant of God.
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods dagelijks woord By Apostel Arne Horn
Paperback: $10.39
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Een boekje met Gods woord voor een ieder die het wilt lezen of kan gebruiken!
Gods woord nader bekeken (B) By Apostel Arne Horn
Paperback: $18.24
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die geïnteresseerd is in Zijn woord! Het boek... More > behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Efeziërs 4:13 “totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.” Gods zegen! Apostel Arne Horn< Less
Het apocriefe Boek Tobias By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.87
Ships in 3-5 business days
Het boek Tobias anders genoemd Tobit (Apocrief) Het bijbelboek Tobit is een knap gecomponeerd verhaal met een gelukkig einde. Tobit, of Tobias, spande zich tijdens zijn leven in door het begraven van... More > de lijken van vervolgde volksgenoten. Menigmaal werd hij zelf gedwongen te vluchten. Op een gegeven moment wordt hij blind, en denkt hij dat binnenkort zal sterven. Hij stuurt zijn zoon Tobias op pad om het geld op te halen dat hij aan iemand in bewaring heeft gegeven, en bidt tot God dat zijn zoon de reis mag volbrengen. God verhoort dit gebed, en dat van Sara, een vrouw die reeds zeven maal getrouwd is, maar wier bruidegommen telkens in de bruidsnacht door een demon verslonden werden...< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 2a By Apostel Arne Horn
Hardcover: $43.60
Ships in 6-8 business days.
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Hardcover: $44.66
Ships in 6-8 business days.
(1 Ratings)
Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De Deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden Deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Paperback: $22.72
Ships in 3-5 business days
Gegroet lezers (Salutim lectoribus) Dit boek is het eerste boek van een serie van zes boeken wat alle facetten van de Bijbel behandelt inclusief de Apocriefe en Deuterocanonieke boeken en de... More > Oudtestamentische en Nieuwtestamentische Pseudepigrafen. Het eerste boek bevat de Wet (Pentateuch) ; Genesis, Exodus, Henoch (Pseudepigraaf), Leviticus, Numeri en Deuterononium. Het Tweede boek bevat Geschiedenis. Het Derde boek bevat Poëzie en wijsheid. Het Vierde boek bevat de Grote en Kleine Profeten. Het Vijfde boek bevat het Nieuwe Testament met de evangeliën. Het Zesde boek bevat Handelingen van de apostelen, brieven van Paulus, Katholieke brieven en Openbaring< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 3 By Apostel Arne Horn
Paperback: $16.24
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Het Evangelie volgens Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.44
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Het Evangelie van Nicodemus is een van de Apocriefen van het Nieuwe Testament. Het geschrift bestaat uit twee delen. Het Evangelie van Nicodemus gaat over Jezus' proces, veroordeling, en kruisiging.... More > De eerste helft van Nicodemus beweert een ooggetuigenverslag te zijn van Jezus' proces en executie. De tweede helft gaat over het onderzoek naar Jezus' opstanding door de Hoge Raad. Het is daarbij de enige bron die vermeldt dat Christus zijn moeder zag op zijn kruisvaart. Sommige Schriftgeleerden vermoeden dat dit boek de aanleiding was voor de tegenwoordige kruisweg. De inleiding van het geschrift verwijst naar keizer Theodosius II, waaruit blijkt dat het zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen aan het begin van de vijfde eeuw. Meestal neemt men echter aan dat het werk grotendeels in de loop van de vierde eeuw geschreven is.< Less