Search Results: ''

Search

×
×
×
×
5 results for ""
Interlingua ─ Instrumento moderne de communication international (Versión española) By Ingvar Stenström
Paperback: $11.60
Prints in 3-5 business days
Este es un curso introductorio a Interlingua, la versión en español del famoso curso de Ingvar Stenström, Suecia, que ha sido traducido ya a 14 idiomas. “Interlingua –... More > la lengua dentro de las lenguas”. – La difusión global del vocabulario internacional – la parte del latín y del griego que sobrevive en las lenguas modernas – es un hecho histórico. Interlingua es el registro de esta realidad lingüística, un denominador común de los idiomas de origen europeo, y no una lengua artificial fabricada según las preferencias arbitrarias de una sola persona. – Interlingua se puede aprender en menos tiempo que el requerido para obtener tan sólo un conocimiento superficial de una lengua nacional, y nos ofrece un medio de comunicación con aquellos que hablan italiano, portugués y otras lenguas románicas. Además Interlingua nos permite aumentar considerablemente el vocabulario culto en español y acceder a la terminología científica y tecnológica.< Less
Interlingua – Instrumento moderne de communication international (Norsk utgave) By Ingvar Stenström
Paperback: $9.84
Prints in 3-5 business days
Et internasjonalt språk trenger ikke å bli funnet opp. Det eksisterer allerede latent i de moderne språkene og består av de internasjonale ordene og ordelementene. Dette... More > “språket i språkene” er satt i system og utformet til det moderne hjelpespråket interlingua. Interlingua er lett å lære for alle. Grammatikken er enkel med få former. Fagfolk over hele verden kan lese tekster på interlingua praktisk talt uten forstudier. Et antall vitenskapelige tidsskrifter og kongresser har publisert sine resyméer på interlingua. Gjennom sin krystallklare oppbygning er interlingua uendelig mye lettere for asiater og afrikanere enn de nasjonale språk de nå måtte lære seg. Og det felles vesterlandske ordforrådet i uforvansket form får de på kjøpet. Det er blitt undervist i interlingua i svenske gymnaser i emnet allmenn språkkunnskap og til stor nytte for studier av moderne språk og latin. Interlingua gir økt forståelse av lånord og terminologiske betegnelser.< Less
Interlingua ─ Instrumento moderne de communication international (Deutsche Version) By Ingvar Stenström
Paperback: $11.36
Prints in 3-5 business days
Dieser Lehrgang ist die deutsche Version des bekannten Interlingua-Kurses von Ingvar Stenström, dem schwedischen Pionier, dessen Werk bisher in 14 Sprachen übersetzt wurde.... More > “Interlingua ist die Sprache in den Sprachen”. – Le diffusion global del vocabulario international – le parte del latino e del greco que supervive in le linguas moderne – es un facto historic. Interlingua es un registration de iste realitate linguistic, un denominator commun del idiomas de origine europee, e non un lingua artificial fabricate secundo arbitrari preferentias de un sol persona. – Interlingua kann in einem Bruchteil der Zeit erlernt werden, die normalerweise für das Studium anderer Fremdsprachen notwendig ist und ermöglicht die sofortige Kommunikation mit spanischen, italienischen oder portugiesischen Sprechern. Außerdem erweitert Interlingua das wissenschaftliche und technische Fachvokabular der deutschen Sprache und schlägt die Brücke zu den häufigsten Fremdwörtern.< Less
Interlingua – Instrumento moderne de communication international (Svensk kommentar) By Ingvar Stenström
Paperback: $6.91
Prints in 3-5 business days
Ett internationellt språk behöver inte uppfinnas.Det existerar redan latent i de moderna språken och består av de internationella orden och ordelementen. Detta... More > “språk i språken” har satts i system och utformats till det moderna hjälpspråket interlingua. Interlingua är lättlärt för alla. Grammatiken är enkel med få former. Fackfolk i hela världen kan läsa texter på interlingua inom sitt område praktiskt taget utan förstudier. Ett antal vetenskapliga tidskrifter och kongresser har publicerat sina resuméer på interlingua. Genom sin kristallklara uppbyggnad är interlingua för asiater och afrikaner oändligt mycket lättare än de nationella språk de nu måste lära sig. Och den gemensamma västerländska ordskatten i oförvanskat skick får de på köpet. Interlingua har studerats i gymnasier i ämnet allmän språkkunskap och är till stor nytta för studier av moderna språk och latin. Interlingua ger ökad förståelse av lånord och terminologiska benämningar.< Less
Interlingua - Clave al linguas occidental By Ingvar Stenström
Paperback: $13.55
Prints in 3-5 business days
Why should a Japanese learn interlingua? The simple answer to that question is: Because Interlingua is the international vocabulary that is c o m m o n to all languages that have their origin in... More > Europe, and that its very simple grammar is a reflexion of a general European grammar. Learning Interlingua is the easiest way tho acquire the vocabulary useful when learning other European languages. The explanation to this is that one of the Indo-European languages, Latin, which was the language of the Roman Empire 2000 years ago, continued to serve as the means of communication between all cultivated people in the whole of Europe for many hundred years< Less

Top 10

see more >
 
1
Giving Back Giving Back By James Jones & Jody Fuson
Paperback: $12.95
 
 
2
The CashPT® Blueprint: How I Built and Scaled a Successful Cash-Based Physical Therapy Practice Even When I Was Told It Was Unethical, a Bad Idea and That No One Would Pay More Than Their Copay for Physical Therapy! The CashPT®... By Aaron LeBauer
Paperback: $19.97
 
 
 
 
4
Animal Dads Animal Dads By Ami Dobelle
Paperback: $13.49
 
 
6
The Initiated The Initiated By Micki Voisard
Paperback: $14.95