Search Results: ''

Search

×
×
×
×
3 results for ""
Lời Ru của Đá By Ban Sơ Nguyễn
eBook (PDF): $0.00
Lời Ru của Đá là tập thơ đầu tay của Nguyễn Ban Sơ, gồm 50 bài thơ được sáng tác... More > từ năm 1968. Trong số này, 4 bài thơ được phổ nhạc (Nguyễn Gia Tâm, Trần Lãng Minh) và 2 bài thơ được chuyển dịch sang Hoa Ngữ (Châu Kim Lang) và Anh Ngữ (Patrick Schenning). Nhuận sắc cho tập thơ là 10 phụ bản tranh sơn dầu và sơn mài (Hồ Thị Kim Quỳ).< Less
Lời Ru của Đá By Ban Sơ Nguyễn
Hardcover: List Price: $35.66 $21.40 | You Save: 40%
Prints in 3-5 business days
Lời Ru của Đá là tập thơ đầu tay của Nguyễn Ban Sơ, gồm 50 bài thơ được sáng tác... More > từ năm 1968. Trong số này, 4 bài thơ được phổ nhạc (Nguyễn Gia Tâm, Trần Lãng Minh) và 2 bài thơ được chuyển dịch sang Hoa Ngữ (Châu Kim Lang) và Anh Ngữ (Patrick Schenning). Nhuận sắc cho tập thơ là 10 phụ bản tranh sơn dầu và sơn mài (Hồ Thị Kim Quỳ).< Less
Lời Ru của Đá By Ban Sơ Nguyễn
Paperback: List Price: $28.20 $14.10 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
(2 Ratings)
Lời Ru của Đá là tập thơ đầu tay của Nguyễn Ban Sơ, gồm 50 bài thơ được sáng tác... More > từ năm 1968. Trong số này, 4 bài thơ được phổ nhạc (Nguyễn Gia Tâm, Trần Lãng Minh) và 2 bài thơ được chuyển dịch sang Hoa Ngữ (Châu Kim Lang) và Anh Ngữ (Patrick Schenning). Nhuận sắc cho tập thơ là 10 phụ bản tranh sơn dầu và sơn mài (Hồ Thị Kim Quỳ).< Less

Top 10

see more >
Age Verification Required
 
3
Cardboard Cardboard By Patrick G. Redford
Paperback: $40.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10