Search Results: ''

Search

×
×
×
×
6 results for ""
Mijn leven als drugsrechercheur By Gejo Alberts
Paperback: $12.77
Prints in 3-5 business days
De periode vanaf het jaar 1977 tot 1994, werkzaam als rechercheur bij de afdeling verdovende middelen in Enschede, ging niet ongemerkt aan mij voorbij. Spanning, emoties, maar ook een lach en een... More > traan, terwijl succes hand in hand ging met gemaakte fouten....< Less
"Blonde Piet" deel 2 By Gejo Alberts
Hardcover: $76.70
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
In dit, uit drie delen bestaand boek, staat hetzelfde als in het boek als geheel. Ik heb dit boek in drie delen gesplitst om de vrijheid van keuze te hebben in de onderwerpen die daarin worden... More > behandeld. Dit deel gaat over de 5 bezettingsjaren, waarin Piet, nauwelijks bekomen van de verschrikkingen van het oorlogsgeweld nabij de Grebbeberg, al snel betrokken raakt bij de hulp aan onderduikers en later ook hulp gealieerde piloten, door hen naar de Belgische grens te brengen. Bij de oprichting van de Enschedese Knokploeg is hij, samen met Johannes ter Horst, Geert Schoonman en Harry Saathof in het begin, de kernbezetting. Later gaat deze Knokploeg in een groter verband op in de KP Twente, die vanuit Zenderen opereert. In september 1944 gaat deze KP, samen met de OD en de RVV over in de Binnenlandse Strijdkrachten. Piet wordt als commandant van enkele groepen in Enschede geconfronteerd met zaken waarin hij beslissingen moet nemen, waar hij, achteraf gezien, gedurende zijn hele leven, problemen mee zou hebben.< Less
Overdenkingen By Gejo Alberts
Paperback: $29.49
Prints in 3-5 business days
Een periode van vijf jaar uit mijn leven, waarin ik mijn gevoelens, middels gedichten tot uitdrukking heb gebracht. Met een gedicht kan ik meer uitdrukken dan dat ik onder woorden zou kunnen brengen.... More > Met een gedicht laat ik mijn gedachten over gebeurtenissen gaan, of geef ik uitdrukking aan mijn gevoelens, die ik op dat moment heb. Ik hoop dat u, door het lezen van mijn gedichten, iets van u zelf terug kunt vinden. Perslot kent ieder mens in zijn leven gevoelens die bestaan uit: Geluk, blijdschap, liefde, verdriet, teleurstelling, weemoed of een stille overdenking. Veel van mijn gedichten hebben tevens te maken met het feit dat ik ver bij mensen vandaan woon, die mij dierbaar zijn. Meestal kan ik daar redelijk goed mee omgaan, maar soms, bij bepaalde gebeurtenissen, voel ik mij eenzaam en ontzettend ver weg van mijn zo dierbare Nederland. Dan sterk ik mij weer met een opwekkend gedicht, waar de natuur, voor mij als leidend voorbeeld dient.< Less
Overdenkingen By Gejo Alberts
Paperback: $8.47
Prints in 3-5 business days
Zomaar een periode van vijf jaar uit mijn leven, waarin ik mijn gevoelens, middels gedichten tot uitdrukking heb gebracht. Met een gedicht kan ik meer uitdrukken dan dat ik onder woorden zou kunnen... More > brengen. Met een gedicht laat ik mijn gedachten over gebeurtenissen gaan, of geef ik uitdrukking aan mijn gevoelens, die ik op dat moment heb. Ik hoop dat u, door het lezen van mijn gedichten, iets van u zelf terug kunt vinden. Perslot kent ieder mens in zijn leven gevoelens die bestaan uit: Geluk, blijdschap, liefde, verdriet, teleurstelling, weemoed of een stille overdenking. Veel van mijn gedichten hebben tevens te maken met het feit dat ik ver bij mensen vandaan woon, die mij dierbaar zijn. Meestal kan ik daar redelijk goed mee omgaan, maar soms, bij bepaalde gebeurtenissen, voel ik mij eenzaam en ontzettend ver weg van mijn zo dierbare Nederland. Dan sterk ik mij weer met een opwekkend gedicht, waar de natuur, voor mij als leidend voorbeeld dient.< Less
Blonde Piet Deel 1 By Gejo Alberts
Hardcover: $37.18
Prints in 3-5 business days
Behalve dat de biografie van "Blonde Piet" in één boek in zijn geheel ter beschikking staat, heb ik het opgedeeld in drie delen. Te weten de periode van vóór de... More > tweede wereldoorlog tot aan de bezetting van Nederland. Deel twee behandelt het leven van Piet in het verzet, gedurende de vijf bezettingsjaren en deel drie, het leven na de oorlog tot aan zijn dood. Ik heb deze opdeling gemaakt zodat u meerdere keuze mogelijkheden hebt in hetgeen waarin u werkelijk geinteresserd bent. In dit deel heb ik geprobeerd te verwoorden, hoe jonge mensen aan hun, voor die tijden, eenvoudige toekomst denken, zich beslist niet druk makend over hetgeen op dat moment in het buitenland gebeurt. Dat lijkt zo onwaarschijnlijk ver weg. Totdat hetgeen gebeurt wat zeker Piet niet had verwacht, de confrontatie met een moderne Duitse oorlogsmachine, die als het ware over hen heenrolt...angst, verbazing, verwardheid, de afschuw van de oorlog en gevoelens van wraakneming.....< Less
Blonde Piet By Gejo Alberts
Hardcover: $118.80
Prints in 3-5 business days
In dit boek staat het levensverhaal van de verzetsman, die in de oorlog "Blonde Piet" werd genoemd en aan het einde van het jaar 1944, onder deze schuilnaam, door de Sicherheitsdienst in... More > Enschede, werd gezocht. Het verband met zijn werkelijke naam, Piet Alberts, werd door hen nooit gelegd, anders had hij, net zoals een aamtal van zijn verzetsvrienden, de kogel gekregen. Hij nam deel aan de bevrijding van 54 gevangenen uit het Huis van bewaring in Arnhem en was betrokken bij vele overvallen op distributiekantoren alsmede sabotageacties. Verder was hij actief bij de hulp aan onderduikers en het wegbrengen van gealieerde piloten naar de Belgische grens. Maar ook werden door hem inschattingsfouten gemaakt, die tevens in dit boek te lezen zijn, alsmede over zijn teleurstellingen na de oorlog. In dit boek heb ik het leven vanaf zijn 14e jaar tot aan zijn overlijden, aan de gevolgen van de ziekte multiple sclerose, neergeschreven. Natuurlijk voor zover mij dit bekend is geworden.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
4
Our World Our World By Deleah Payne
Paperback: $21.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10