Search Results: ''

Search

×
×
×
×
3 results for ""
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS, prekenserie By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
Paperback: $32.42
Prints in 3-5 business days
Dr. H.F. Kohlbrugge 1803-1875, had grote achting voor de Catechismus. Hij stelde in 1846 een overzicht op van de hele Catechismus in vragen en antwoorden; de zgn. Leer des Heils. Een groot aantal... More > preken uit de Catechismus heeft dr. Kohlbrugge nagelaten, waarvan de meeste in het Nederlands vertaald zijn. Ze zijn vol van geestelijke lering, diepgaande kennis van de Heilige Schrift, levende bevinding, die door de Heilige Geest gewerkt werd. Door zware kruiswegen geoefend, geven zijn preken troostvolle leringen vanuit de School van Jezus. "Hoezeer deze man Gods onze Heidelbergse Catechismus achtte en liefhad is algemeen bekend. Ds Künzli deelde ons ‘s Zondags na het verscheiden van Dr Kohlbrugge de woorden mee die deze nog op zijn sterfbed sprak: 'De Heidelberger! De eenvoudige Heidelberger! Houdt daaraan vast, mijn kinderen! Uit uzelf kunt ge geen enkele waarheid verstaan, maar deze Catechismus bevat alles, zoals ik het u heb onderwezen.'"< Less
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS, prekenserie By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $0.00
Dr. H.F. Kohlbrugge 1803-1875, had grote achting voor de Catechismus. Hij stelde in 1846 een overzicht op van de hele Catechismus in vragen en antwoorden; de zgn. Leer des Heils. Een groot aantal... More > preken uit de Catechismus heeft dr. Kohlbrugge nagelaten, waarvan de meeste in het Nederlands vertaald zijn. Ze zijn vol van geestelijke lering, diepgaande kennis van de Heilige Schrift, levende bevinding, die door de Heilige Geest gewerkt werd. Door zware kruiswegen geoefend, geven zijn preken troostvolle leringen vanuit de School van Jezus. "Hoezeer deze man Gods onze Heidelbergse Catechismus achtte en liefhad is algemeen bekend. Ds Künzli deelde ons ‘s Zondags na het verscheiden van Dr Kohlbrugge de woorden mee die deze nog op zijn sterfbed sprak: 'De Heidelberger! De eenvoudige Heidelberger! Houdt daaraan vast, mijn kinderen! Uit uzelf kunt ge geen enkele waarheid verstaan, maar deze Catechismus bevat alles, zoals ik het u heb onderwezen.'"< Less
DE LOFZANGEN ISRAËLS II, 20 PREKEN OVER DE PSALMEN, DEEL 10 By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $0.00
Kohlbrugge besluit zijn preken over Psalm 51: "Wie de Naam van Christus noemt, heeft afstand gedaan van alle ongerechtigheid, van alle leugen in de rechterhand. Wie de Heere Jezus begeert, die... More > heeft ook de Geest van heiligmaking begeerd. Want zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. Het zij ons gebed: Vergeef ons onze zonden en geef het goede, zo zullen wij offeren de varren onzer lippen. En wie een arm, begenadigd zondaar is, worde niet moede met David te roepen: Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen! Al moest hij ook voor een korte tijd daarom door Gods volk zelf miskend worden; wie zich voor dit volk in de bres en in de diepte werpt, wordt ten laatste voor zijn Heere een gelukkig visser van mensen, en hij ziet ook, als verhoring van zijn gebed, als loon van zijn strijd voor de gerechtigheid, de voorspoed van Jeruzalem, zijn leven lang. Amen."< Less

Top 10

see more >
 
1
B Inspired B Inspired By Brandon Warren
Paperback: $15.99
 
 
 
 
4
19-20: MS V3.0 19-20: MS V3.0 By Liza Cowan
Paperback: $30.00
 
 
 
 
7
Mariposa Mariposa By Joseph Huerta
Paperback: $19.95
 
 
 
 
10