Search Results: ''

Search

×
×
×
×
1 results for ""
Silff Storis By Silff Storis
Hardcover: $22.01
Prints in 3-5 business days
Prosiect creadigol ar gyfer plant a theuluoedd yw Silff Storis a ddyfeisiwyd gan Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd. Bu i’r artist Catrin Williams a’r storïwraig Fiona... More > Collins weithio gyda phlant a phobl ifanc yn Uned Y Plant, Ysbyty Gwynedd a Gwasanaeth Derwen - Tîm Integredig ar gyfer Plant Anabl. Mae’r llyfr dwyieithog hwn yn cyflwyno detholiad o waith y plant a grëwyd yn ystod y rhaglen; mae yma straeon lliwgar llawn dychymyg a delweddau gwreiddiol a chreadigol. Silff Storis is a creative project for children and families, devised by Gwynedd Council Community Arts Unit. The artist Catrin Williams and the storyteller Fiona Collins worked with children and young people at the Children’s Unit, Ysbyty Gwynedd and the Derwen Service - the Integrated Team for Disabled Children. This bilingual Welsh-English book includes a selection of the children’s work created during the programme; there are imaginative, colourful stories and original and creative images.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7