Search Results: ''

Search

×
×
×
×
2 results for ""
SAP ERP SOLUTION For Pharmaceuticals industry By Nguyen ICTROI
eBook (ePub): $9.90
SAP’s solutions allow for a complete transformation – to move from slow to fast. An integrated ERP system from SAP will provide the backbone support for pharmaceuticals companies, where... More > it will provide end to end integration for various back office functions; beginning with Finance, Sales and Distribution, Material Management, and moving on to Production Planning and Business Intelligence. The SAP modules including: Financial Accounting (FI) General Ledger Account sReceivable and Payable Fixed Asset Accounting Bank Accounting Cash Journal Accounting Inventory Accounting Tax Accounting Accrual Accounting Financial statements Management Accounting (CO) Profit center accounting Cost center and internal order accounting Project accounting Product cost accounting Profitability accounting Revenue and cost planning Sales and Distribution (SD) Master Data (Products, customers, partner functions, pricing & conditions) Sales Order Management Pricing & Conditions Availability Check ...< Less
QUY TRÌNH HOẠT ĐÔNG CỦA DOANH NGHIỆP By Nguyen ICTROI
eBook (PDF): $12.99
(1 Ratings)
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên... More > đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất giảm Các rủi ro.Các quy trình còn là cơ sở cho việc cải tiến liên tục. Tài liệu "Thiết lập quy trình hoạt động trong doanh nghiệp" giúp bạn thiết lập quy trình hoạt động cho doanh nghiệp bạn. NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU: 1. Quy trình bán hàng -Thu tiền. 2. Quy trình mua hàng- Trả tiền 3. Quy trình quản lý kho hàng 4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng 5. Quy trình quản lý tài sản cố định 6. Quy trình tính giá thành 7. Quy trình quản lý lương ...< Less

Top 10

see more >
 
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
 
Age Verification Required