Search Results: ''

Search

×
×
×
×
3 results for ""
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 7, Schriftverklaringen By DR. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $63.23
Prints in 3-5 business days
De Schriftverklaringen van Dr. Kohlbrugge bevatten veel Evangelisch onderwijs. Hij en de oprechte navolgers werden voor Antinomiaan of Kohlbruggiaan uitgescholden. Kohlbrugge had de HEERE en Zijn... More > Woord lief. Zijn hoogste toeleg was een arme zondaar tot Christus te brengen. Hij schreef hij aan Baronesse Van Verschuer (1834) Wat hebt u toch al voor verwachtingen van mij, en dat broeder N. zegt, wij zijn Kohlbruggiaans. O, slaat mij toch in het geloof dood, en sterf mij af in uw harten, zoals u van de wet afgestorven bent; mocht u mij voor dood houden, mocht ik u dood zijn, zoals de wet dood is; heb ik een arm en ellendig zondaar, de voornaamste van u allen, u enigszins de weg mogen wijzen naar onze overzoete, overschone en algenoegzame Heere Jezus, zo houdt mij als staande nu achter de troon, maar uzelf als die er vóór staat; wat heb ik van de kruier te praten, als ik voor mijn Weldoener sta. Het is een bewijs dat men nog niet ten volle verzekerd is, als men zich gaat beroepen op een handvol stof.”< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 2, 60 PREKEN en de Leer des Heils By DR. H. F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $11.28
In deze 2e bundel staan 60 preken en uitleg over der Leer des heils. Met de 1ste bundel vormen zij de inhoud van 12 Twaalftallen preken die in het Duits en in het Nederlands zijn verschenen. De... More > inhoud is zeldzaam actueel. Kohlbrugge was geen Hervormer en geen vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, maar God schonk hem aan Zijn gemeente na een diepe persoonlijke kruisweg om het Kruisevangelie te preken. De Kerken in Nederland waren in een geesteloze toestand; van verval tot dode rechtzinnigheid aan de ene kant en van wettische vroomheid en ontspoorde bevinding aan de andere kant. Zowel in Nederland als in Duitsland. Kohlbrugge begint zijn preken met de overtuiging uit de Wet. Hij vervolgt met het Evangelie van Christus en het geloof in Hem. Door het geloof wordt Christus erkend als Zaligmaker. God wordt min of meer gekend als de Vader van onze Heere Jezus Christus en de Heilige Geest als de Trooster.< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 6, SCHRIFTVERKLARINGEN By DR. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.91
Prints in 3-5 business days
Kohlbrugge heeft zich tegen de gedachte gekeerd dat christenen na hun rechtvaardiging de heiliging ter hand moeten nemen. De bijna scrupuleuze handhaving van Gods wet was niets anders dan... More > vermetelheid, alsof men in staat zou zijn de wet te vervullen en alsof God met een halve gehoorzaamheid tevreden zou zijn. De gelovige sterft aan de wet: ‘De Wet ontdekt het ons, niet om ons onze zonde voor de voeten te werpen, maar opdat wij der Wet gelijk geven, haar erkennen in haar vlekkeloze heiligheid en ophouden, om ook maar in het minste te beproeven, nog iets voor deze Wet te doen: opdat wij dus der Wet gestorven zouden zijn, gestorven aan ons eigen kunnen-en-moeten, ja ook aan ons geloven. Maar Christus heeft aan dezelve volkomen voldaan, derhalve is nergens anders mijn rust en vrede, dan alleen door en in de gerechtigheid en heiligheid van Christus. Maar heb ik Hem, dan jaag ik Hem na Fil. 3:14). Dát is onderwerpelijke heiligmaking. ‘Werp uw heiligheidskrukken ver van u weg! Gij komt er de berg Sion niet mee op.’< Less

Top 10

see more >
 
3