Search Results: ''

Search

×
×
×
×
5 results for ""
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 4, 48 PREKEN en Bijbelverklaringen By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.94
Prints in 3-5 business days
Het is een bewijs van een sterk geloof in de opstanding van de rechtvaardigen. Kohlbrugge schrijft over Johannes 19:16. ...Golgótha laat zich ook nu nog vinden. Op deze berg is het deksel... More > weggenomen, het bewindsel verslonden, waarmede wij bedekt waren; de tranen zijn van de ogen afgewist, de smaad is weggenomen, en de dood voor eeuwig verslonden. Daarom, wanneer ik sterf, - (ik sterf echter niet meer), - en iemand vindt mijn schedel, zo verkondige hem die schedel nog: ik heb geen ogen, nochtans zie ik Hem; ik heb geen hersenen, geen verstand, nochtans omvat ik Hem; ik heb geen lippen, nochtans kus ik Hem; ik heb geen tong, nochtans zing ik Hem lof met u allen, die zijn Naam aanroept. Ik ben een harde schedel, nochtans ben ik zeer week gemaakt en gesmolten in Zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof, nochtans ben ik in het Paradijs! Al het lijden is vergeten! Dat heeft Zijn grote liefde teweeggebracht, toen Hij voor ons Zijn kruis droeg en uit¬ging naar Golgótha. Amen.< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 3, 68 PREKEN. Levensschets Dr. Kohlbrugge en echtgenote By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.55
Prints in 3-5 business days
Mededeling over sterven van Dr. H.F. Kohlbrugge. ... Mijn hart, verban uw bang benauwen! Op deze Rots kunt gij vertrouwen. Hier zult gij eeuwig zeker zijn." Dan: "Uit de diepten roep ik tot... More > U! Ach grote Ontfermer, ontferm U mijner!" "Verschrikkelijke twijfel! Geen oorzaak! Geen oorzaak Geen oorzaak! Moeilijk vast te houden!" Maar de Heere was hem nabij en vertroostte hem met Zijn Woord. "De Zoon Gods is het, die mij verlost en gekocht heeft!" "Ik heb niets te zeggen!" En: "God alles! De getrouwe God!" "In de Naam van Jezus is er vergeving der zonden. Zegt het toch aan allen, dat er in de Naam van Jezus vergeving van zonden is! Dat is toch eenvoudig." Dan weer: "De troost van de vergeving der zonden is toch een zeker houvast! En dat is ook genoeg!" En: "Mijn Heiland leeft! Het kan toch niet lang meer duren, dan is Hij daar! Ik hoop op de levenden God!" "Hoe zoet is mij het sterven! Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 2, 60 PREKEN en de Leer des Heils By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.03
Prints in 3-5 business days
In deze 2e bundel staan 60 preken en enkele verhandelingen. Met de 1ste bundel vormen zij de inhoud van 12 Twaalftallen preken die in het Duits en in het Nederlands zijn verschenen. De inhoud is... More > zeldzaam actueel. Kohlbrugge was geen Hervormer en geen vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, maar God schonk hem aan Zijn gemeente na een diepe persoonlijke kruisweg om het Kruisevangelie te preken. De Kerken in Nederland waren in een geesteloze toestand; van verval tot dode rechtzinnigheid aan de ene kant en van wettische vroomheid en ontspoorde bevinding aan de andere kant. Zowel in Nederland als in Duitsland. Kohlbrugge begint zijn preken met de overtuiging uit de Wet. Hij vervolgt met het Evangelie van Christus en het geloof in Hem. Door het geloof wordt Christus erkend als Zaligmaker. God wordt min of meer gekend als de Vader van onze Heere Jezus Christus en de Heilige Geest als de Trooster.< Less
DE LOFZANGEN ISRAËLS I, 17 PREKEN OVER DE PSALMEN, DEEL 9 By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $11.51 $10.93 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Kohlbrugge schrijft over de 13e Psalm: De rechte toepassing hiervan is wel duidelijk. Daarin wordt aangetoond dat het voor degenen die in angst, tegenspoed, wederwaardigheid, in sterke aanvechtingen... More > en in zwarigheden van lichaam en ziel verkeren en daarbij hun hart niet tevreden kunnen stellen, nuttig is, deze Psalm te bidden. Want hier hebben zij niet alleen een voorbeeld hoe zij God hun nood bekend maken en om hulp bij Hem moeten aanhouden, maar zij vinden hier ook zulke woorden, waaruit zij troost voor hun geweten en vrede voor hun geest scheppen en krijgen mogen. Zodat dus deze Psalm niet alleen een klaaglied is, maar ook een onderwijzing en vertroosting. Hoewel de zelfvoldane geesten, de eigengerechtige mensen en die in de wereld hun genoegen hebben; dit niet kunnen verstaan of merken. Maar wie in kruis, lijden, zonde en nood verkeert en Gods hulp ondervonden heeft, of deze nog van harte in het geloof begeert, die ziet, gevoelt en ondervindt wat voor kracht en troost in deze Psalm ligt opgesloten.< Less
DE LOFZANGEN ISRAËLS II, 20 PREKEN OVER DE PSALMEN, DEEL 10 By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $12.39 $11.77 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Kohlbrugge besluit zijn preken over Psalm 51: “Wie de Naam van Christus noemt, heeft afstand gedaan van alle ongerechtigheid, van alle leugen in de rechterhand. Wie de Heere Jezus begeert, die... More > heeft ook de Geest van heiligmaking begeerd. 'Want zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.' Het zij ons gebed: 'Vergeef ons onze zonden en geef het goede, zo zullen wij offeren de varren onzer lippen.' En wie een arm, begenadigd zondaar is, worde niet moede met David te roepen: 'Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen!' Al moest hij ook voor een korte tijd daarom door Gods volk zelf miskend worden; wie zich voor dit volk in de bres en in de diepte werpt, wordt ten laatste voor zijn Heere een gelukkig visser van mensen. En hij ziet ook, als verhoring van zijn gebed, als loon van zijn strijd voor de gerechtigheid, de voorspoed van Jeruzalem, zijn leven lang. Amen.”< Less