Search Results: ''

Search

×
×
×
×
16 results for ""
The Sap Erp Solution for Consumer Products Industry By ICTROI
eBook (ePub): $11.99
(1 Ratings)
Best-run consumer products companies meet the needs of dynamic Consumers and demanding channels while responding to the evolving business requirements of global markets in a persistently uncertain... More > economy by focusing on key imperatives. Understanding the value drivers for each of these priorities is key to executing as a best-run consumer products company Content: 1. Sustainable Innovation 2. Procurement Excellence a. Direct Procurement b. Indirect Procurement c. Professional Service Procurement d. Commodity Management e. Contingent Workforce Management 3. Responsive Manufacturing 4. Real-Time Supply Chain 5. Brand and Channel Management 6. Human Resources 7. Finance 8. Information Technology 9. Technology and Platform 10. Customer Co-Innovation< Less
Tập 1 Mua Nguyên Liệu Vật Tư Hàng Hóa Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (PDF): $11.90
Phân hệ quản lý mua nguyên liệu/ vật tư/ hàng hóa phải có chức năng quản lý việc... More > đặt hàng mua nguyên vật liệu, các vật tư, thiết bị khác phục vụ sản xuất.Theo dõi tình hình kế hoạch hàng về, tình hình thực hiện hợp đồng đặt hàng, nhập kho… Phân hệ mua hàng liên kết với các phân hệ: lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên phụ liệu, kế toán phải trả, kế toán tổng hợp. Kết xuất các hệ thống báo cáo liên quan đến quản lý điều hành công tác mua Nguyên phụ liệu, vật tư,tài sản cố định, công cụ dụng cụ cho doanh nghiệp. Nội dung chính: I. Kịch bản mua nguyên liệu, vật tư 1. Mua thiết bị vật tư 2. Mua bao bì , nguyên liệu 3. Mua thành phẩm hàng hóa nhập khẩu II. Quản lý yêu cầu mua nguyên liệu III. Duyệt yêu cầu mua nguyên liệu IV. Quản lý báo giá nhà cung cấp V. Quản lý đơn hàng mua: Nội địa và nhập khẩu VI. Quản lý tình trạng đơn hàng/ hợp đồng VII. Quản lý trả hàng từ nhà cung cấp< Less
Tập 2 Quản Lý Kho Vật Tư Hàng Hóa Giải Pháp Erp Thủy Sản By ICTROI
eBook (PDF): $10.80
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai.... More > Tập 2 sổ tay mô tả quy trình về quản lý hàng tồn kho, tập nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Tổ chức kho như thế nào? danh mục nguyên liệu- Vật tư- Hàng Hóa quản lý như thế nào? kiểm soát tồn kho an toàn, Các giao dịch xuất nhập kho như thế nào? Phân hệ quản lý kho, vật tư hàng hóa tích hợp với các phân hệ mua Nguyên Phụ liêu, Sản xuất, tài chính, bán hàng. Nội Dung: I.TỔ CHỨC KHO II. ĐỊNH NGHĨA VẬT TƯ HÀNG HÓA III.KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TỒN KHO IV.QUẢN LÝ CÁC GIAO DỊCH KHO 1. Nhập kho hàng ( kho có quản lý Location) 2. Nhập mua vât tư 3. Xuất Vật tư cho sản xuất 4. Nhập thành phẩm sau sản xuất 5. Xuất thành phẩm tái chế 6. Xuất chuyển kho nội bộ 7. Các bút toán kho 8. Quản lý bước kiểm kê kho cuối kỳ< Less
Tập 2 Quy Trình Sản Xuất Công Ty May By ICTROI
eBook (ePub): $12.90
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao... More > động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY A.TỔNG THỂ I.CÁC CÔNG ĐOẠN- PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHÍNH NGÀNH DỆT MAY II.THỜI GIAN SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM III.THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT DOANH NGHIỆP MAY IV.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP MAY V.QUY TRINH TỔNG THÊ SẢN XUẤT VI. KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT B.QUY TRÌNH CHI TIẾT I.CÔNG ĐOẠN CẮT I.1. Mô tả quy trình I.2 Thủ Tục chi tiết II.CÔNG ĐOẠN MAY II.1. Mô tả quy trình II.2 Thủ Tục chi tiết III.CÔNG ĐOẠN HOÀN THÀNH III.1. Mô tả quy trình III.2 Thủ Tục chi tiết IV.QUẢN LÝ GIA CÔNG NGOÀI IV.1. Mô tả quy trình IV.2 Thủ Tục chi tiết V.QUẢN LÝ THANH LÝ NPL SẢN XUẤT V.1. Mô tả quy trình V.2 Thủ Tục chi tiết VI. GIÁ THÀNH SẢN XUẤT IV.1. Mô tả quy trình IV.2 Thủ Tục chi tiết< Less
Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh Công Ty May By ICTROI
eBook (ePub): $12.90
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa... More > đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 11 tỷ USD.Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giới thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY Nội dung của Tập 1 Gồm:A.Tổng thể I.Chuổi giá trị toàn câu ngành dệt may II.Thị trường xuất khẩu của ngành may việt nam III.Nhận diện các rủi ro ngành may IV.Địa bàn kinh doanh phân bổ các vùng miền V.Thuật ngữ, từ viết tắt doanh nghiệp may B.Quy trình chi tiết I.Quy trình quản lý đơn đặt hàng II.Kế hoạch sản xuất III.Tính định mức nguyên phụ liệu IV.Cân đối nguyên phụ liệu 4.1.Cân đối mua nguyên phụ liệu 4.2.Cân đối nguyên phụ liệu cho sản xuất V.Mua nguyên phụ liệu 5.1.Mua nguyên phụ liệu nhập khẩu 5.2.Mua nguyên phụ liệu trong nước 5.3.Xử lý nguyên phụ liệu thiếu-hư hỏng VI.Xuất hàng< Less
Tập 4 Quản Lý Chất Lượng Và Sản Xuất Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (PDF): $16.80
Phần hệ sản xuất tích hợp từ yêu cầu xuất hàng của bộ phận kinh doanh, tình trạng mua Nguyên... More > liệu từ bộ phận cung ứng thu mua nguyên liệu và năng lực sản xuất của nhà máy hệ thống phải hỗ trợ lên kế hoạch sản xuất cho doanh nghiệp. Đồng thời thời giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lí sản xuất. Nội Dung: I. TỔNG THỂ VỀ SẢN XUẤT II. QUẢN LÍ NĂNG LỰC SẢN XUẤT III. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT IV. HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN PHỤ LIỆU V. QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT< Less
Tập 1 Chuẩn Bị Yêu Cầu - Sổ Tay Erp By ICTROI
eBook (ePub): $9.90
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu... More > tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: 1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì? 2.Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào? 3.Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì? 4.Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh? 5.Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công. Tập 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình đầu tư giải pháp ERP: Giới thiệu tổng thể về ERP ERP được ứng dụng như thế nào vào doanh nghiệp Lập báo cáo tiền khả thi khi đầu tư dự án ERP như thế nào? Và ERP đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp.< Less
Tập 6 Quản Lý Tài Chính Kế Toán Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $16.80
Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính... More > kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Tài liệu mô tả chi tiết các nghiệp vụ tài chính kế toán của daonh nghiệp sản xuất và chế biến Thủy Hải sản, nội dung gồm: I. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 1. Dòng tiền thu 2. Dòng tiền chi 3. Quản lý hợp đồng vay 4. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng II. CÔNG NỢ PHẢI THU 1. Lập hóa đơn bán hàng 2. Điều chỉnh hóa đơn 3. Bù Trừ công nợ 4. Thu tiền bán hàng 5. Khách hàng trả trước 6. Thu khác 7. Đóng phân hành kế toán phải thu III. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ IV. QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH V. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP< Less
Tập 5 Quản Lý Bảo Trì Bảo Hành Máy Móc Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $11.80
Áp dụng tốt quản lý Tài sản thiêt bị máy móc có thể góp phần tăng 20% năng suất... More > và doanh thu của nhà máy chế biến Thủy Hải Sản, giảm 20% thời gian ngừng máy, tăng 10% tuổi thọ máy..,Lợi ích hệ thống mang lại: Nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị và nhà máy. Thỏa mãn khách hàng tốt hơn. Nâng cao năng lực sản xuất. Giảm chi phí sản xuất. Đảm bảo thời hạn giao hàng. Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên. Nội Tập 5 gồm: I. QUY TRÌNH TĂNG TÀI SẢN 1. Mua tài sản 2. Bút toán tăng tài sản 3. Tăng tài sản từ sữa chữa lớn II. QUẢN LÝ ĐIỀU CHỈNH-ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN III. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI SẢN IV. QUY TRÌNH ĐI THUÊ TÀI SẢN V. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SỮA CHỮA TÀI SẢN VI. QUẢN LÝ QUÁ BẢO TRÌ TÀI SẢN VII. QUẢN LÝ KHẤU HAO TÀI SẢN VIII. MUA BẢO HIỂM TÀI SẢN IX. THANH LÝ TÀI SẢN X. ĐÓNG KỲ TÀI SẢN< Less
Tập 7 Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $13.60
Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý... More > một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, ... và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tập 7 của bộ sách giới thiệu chi tiết các quy trình về quản lý Nhân Sự Tiền Lương. Nội Dung tập 7: A.QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN I.MÔ TẢ QUY TRÌNH II.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ B.QUY TRÌNH CHI TIẾT I.QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN II. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM IV. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VI. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VII. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN< Less

Top 10

see more >
 
1
The CashPT® Blueprint: How I Built and Scaled a Successful Cash-Based Physical Therapy Practice Even When I Was Told It Was Unethical, a Bad Idea and That No One Would Pay More Than Their Copay for Physical Therapy! The CashPT®... By Aaron LeBauer
Paperback: $19.97