Search Results: ''

Search

×
×
×
×
16 results for ""
Tập 3 Quản Lý Bán Hàng Giải Pháp Erp Ngành Thủy Hải Sản By ICTROI
eBook (ePub): $12.70
Phân hệ bán hàng có chức năng quản lý công tác báo giá cho khách hàng, quản lý... More > việc bán hàng . Lên kế hoạch giao hàng và phân phối hàng cho khách, quản lý và theo dõi khách hàng. Tạo và chuyển hoá đơn cho phân hệ kế toán phải thu xử lý. Phân hệ sẽ kết nối chia sẽ thông tin với các phân hệ liên quan như: Kho, Tài chinh kế toán, Sản xuất. Nội dung: I. QUẢN LÝ BÁN HÀNG TỔNG THỂ II. KỊCH BẢN BÁN HÀNG THEO ĐƠN HÀNG (MAKE TO ORDER) 1. Làm việc với khách hàng 2. Quản lý bảng báo giá 3. Quản lý đơn bán hàng 4. Kế hoạch đáp ứng đơn hàng 5.Giao hàng cho khách hàng III. KỊCH BẢN BÁN HÀNG GIAO HÀNG NGAY (MAKE TO STOCK) IV. QUẢN LÝ BÁN HÀNG-GIAO HÀNG V. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU VI. QUẢN LÝ HÀNG BỊ TRẢ TỪ KHÁCH HÀNG VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN KINH DOANH VIII. QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN, CHIẾC KHẤU, KHUYẾN MÃI< Less
Tập 4 Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Công Ty May By ICTROI
eBook (ePub): $10.90
Nội dung của tập 4: A.TỔNG THỂ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CÔNG TY MAY I.Mô Tả Quy... More > Trình II.Đối Tượng Tham Dự B.QUY TRÌNH CHI TIẾT I.Quản Lý Thông Tin Nhân Viên 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết II. Quy trình chấm công 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết III. Quy trình quản lý các loại bảo hiểm 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết IV. Quy trình tính lương 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết V. Quy trình tuyển dụng 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết VI. Quy trình đào tạo 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết VII. Quy trình đánh giá nhân viên 1. Quy trình hoạt động 2. Thủ tục chi tiết< Less
Tập 3 Quy Trình Quản Lý Tài Sản Công Ty May By ICTROI
eBook (ePub): $9.90
Áp dụng tốt quản lý có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20%... More > thời gian ngừng máy, tăng 10% tuổi thọ máy..,Lợi ích hệ thống mang lại: Nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị và nhà máy. Thỏa mãn khách hàng tốt hơn. Nâng cao năng lực sản xuất. Giảm chi phí sản xuất. Đảm bảo thời hạn giao hàng. Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên. Nội dung Sách: A.Tổng Thể Quản Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp I.Mô Tả Quy Trình II.Đối Tượng Tham Dự B.Quy Trình Chi Tiết I.Quy Trình Mua Tài Sản II. Quy trình cho thuê tài sản III. Quy trình đi thuê tài sản IV. Quy trình sữa chữa V. Quy trình bảo trì VI. Quy trình sữa chữa VII. Quy trình thanh lý tài sản máy móc< Less
Tập 3 Lựa Chọn Giải Pháp -Sổ Tay Erp By ICTROI
eBook (ePub): $8.89
Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản... More > lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án.. Tập 3 Phần 1:Trình bày quá trình chọn lựa nhà cung cấp giải pháp ERP: Trình bày quy trình lựa chọn nhà cung cấp giải pháp ERP Ngân sách đầu tư giải pháp ERP và nhưng lưu ý trong các phụ lục hơp hợp đồng ERP Phần 2: Quản lý dự án ERP như thế nào? Trình bày 2 phương pháp luận triển khai các giải pháp ERP hàng đầu thế giới: ASAP của SAP và AIM của Oracle EBS Kế hoạch triển khai Tổ chức nhân sự dự án ERP Kiểm soát tiến độ dự án.< Less
Tập 2 Chuẩn Bị Yêu Cầu Chi Tiết Chức Năng - Sổ Tay Erp By ICTROI
eBook (ePub): $12.99
Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: 1.Giúp chủ doanh... More > nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì? 2.Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào? 3.Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì? 4.Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh? 5.Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công. Tập 2: Trình bày chi tiết xác định các yêu cầu từ các bộ phận / phòng ban của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp ERP: Quản lý mua Nguyên Phụ liệu Quản lý kinh doanh doanh phân phối Quản lý kho Quản lý sản xuất Quản lý gia công ngoài Quản lý tài chính kế toán Hạ tầng cho đầu tư giải pháp ERP.< Less
Tập 1 Quy Trình Bán Hàng Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại By ICTROI
eBook (ePub): $12.99
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường... More > xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Tập 1 Trình bày về quy trình Bán hàng thu tiền- Trong bộ tài liệu :Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nội dung gồm: I. TỔNG THỂ VỀ BÁN HÀNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ 2. CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 3. QUY TRÌNH TỔNG THỂ 4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 4.1. Phê duyệt 4.2. Định dạng trước 4.3. Báo cáo bất thường 4.4. Bảo vệ tài sản 4.5. Bất kiêm nhiệm 4.6. Sử dụng chỉ tiêu 4.7. Đối chiếu 4.8. Kiểm tra & theo dõi II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT BÁN HÀNG 1. ĐƠN HÀNG BÁN 1.1. Quy trình 1.2. Mô tả nghiệp vụ 1.3. Quy trình kiểm soát nội bộ ....< Less

Top 10

see more >
 
1
Learn Work Play: Twenty Years of ETC Stories Learn Work Play: Twenty... By Brad King et al.
Paperback: $7.00
 
 
 
 
4
LOOKING FOR A MIRACLE...LOOK WITHIN YOUR LIFE LOOKING FOR A... By May Lewis
Paperback: $6.20
 
 
5