Search Results: ''

Search

×
×
×
×
3 results for ""
Betere Dagen - Werkboek herstel mentale veerkracht By Craig Lewis
Paperback: List Price: $16.99 $14.44 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Dit boek helpt een ieder die streeft naar herstel of al in het proces van herstel zit, omdat het boek de individu aanspreekt en uitdaagt - op een zeer echte, simpele en eerlijke manier - om... More > significante cognitieve veranderingen te maken in de wijze waarop zij leven. De kracht en schoonheid van dit stappenplan is dat mensen het fijn vinden om te doen en het niet als een verplichting of een klus ervaren, want iedere pagina moedigt je aan om realistische stappen vooruit te maken. Dit geeft voldoening en kracht om het werk te doen. Ik baseer dit boek op mijn persoonlijke leven en herstel, en iedere bladzijde is succesvol gebruikt in peergroups over de hele wereld.< Less
Parempia päiviä: Työkirja mielenterveyden kamppailujen tueksi By Craig Lewis
Paperback: List Price: $16.99 $14.44 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Tämä kirja auttaa heitä, jotka tavoittelevat mielenterveyden häiriöistä toipumista ja jo toipuvia, koska kirja puhuttelee ja haastaa yksilöitä hyvin... More > todellisilla, yksinkertaisilla ja rehellisillä keinoilla tekemään kognitiivisia säätelyjä arkipäiväiseen elämäänsä. Tämän menetelmän kauneus piilee siinä, että ihmiset haluavat tehdä niin, eivätkä pidä sitä ikävystyttävänä taakkana tai vaatimuksena. Jokainen sivu kehottaa hienovaraisesti lukijaansa ajattelemaan realistisesti ja tavoitteellisesti. Tämän vuoksi he voivat tuntea olonsa hyväksi työskennellessään itsensä kanssa. Perustan tämän kirjan omaan henkilökohtaiseen elämääni ja toipumiseeni, ja jokaista harjoitusta on käytetty onnistuneesti vertaistukiympäristöissä.< Less
BESSERE TAGE - Schritt-für-Schritt zu psychischer und mentaler Gesundheit By Craig Lewis & Craig Lewis
Paperback: List Price: $18.99 $15.19 | You Save: 20%
Prints in 3-5 business days
This book helps those aspiring toward recovery and wellness and also those in recovery, because it addresses and challenges the individual — in very real, basic and honest ways - to make... More > significant cognitive adjustments in how they live their lives. The beauty of this curriculum is that people like to do it and don’t consider it a chore, a demand, or a requirement, because every page subtly encourages the individual to think in realistic and forward-moving ways. This allows them to feel good about doing the work. This book is for any person who struggles with their mental health and who wants to live a happier life as well as for any person who wants to improve their quality of life, how they deal with stress, obstacles, difficulties and other people and live a happier, healthy and much more stable life. I based this book on my personal life and recovery, and every page has been used successfully in peer group settings.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
2
My Wars My Wars By Richard Bushong
Paperback: $14.36
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
Age Verification Required