Search Results: ''

Search

×
×
×
×
2 results for ""
As cotas de urbanización no Dereito Urbanístico de Galicia By Álvaro Luis Santodomingo González
Paperback: $45.17
Prints in 3-5 business days
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia, supoñen os últimos fitos da... More > normativa autonómica galega no ámbito do desenvolvemento normativo da ordenación do territorio e do urbanismo. Un elemento presente en todas as leis reguladoras aprobadas neste campo do Dereito Administrativo, dende a primitiva Lei do solo de 1956, o constitúe o principio de que os propietarios dos terreos deben satisfacer os gastos de urbanización como compensación e dentro dos límites que implica a plusvalía determinada pola transformación dos seus terreos en soares ou pola mellora da súa condición de edificadores. A función social do dereito á propiedade privada que recolle o artigo 33 da Constitución Española limita este dereito e impón aos propietarios do solo unha serie de deberes, obrigas e cargas delimitadas polo ordenamento xurídico, en función da súa clasificación.< Less
Os instrumentos de intervención sobre o mercado inmobiliario en Galicia By Álvaro Luis Santodomingo González
Paperback: $39.70
Prints in 3-5 business days
O Dereito Urbanístico de Galicia regula diferentes institucións xurídicas no ámbito da intervención das Administracións Públicas no mercado... More > inmobiliario. Este volume desenvolve as máis salientables< Less

Top 10

see more >
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
Age Verification Required
 
8
Referral Mastery Referral Mastery By Joe Stumpf
Paperback: $13.32
 
 
9