Search Results: ''

Search

×
×
×
×
1 results for ""
РЪКОВОДСТВО НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИЯ By Ицхак Брук M.D.
Paperback: $13.90
Prints in 3-5 business days
Това ръководство достави... More > практическа информация относно някои медицински, дентални и психологически въпроси, която да помогне на ла- рингектмираните и на хората, които се грижат за тях. Ръко- водството съдържа информация за страничните действия на лъчелечението и химиотерапията, за методите за възстано- вяване на говора след ларингектомия, за това, как да се грижим за дихателните пътища, стомата, съдържа още информация за филтрите, които овлажняват и затоплят въздуха, който дишаме, и за говорните протези.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
2
By His Mercy By His Mercy By Tricia Walz
Paperback: $15.00
 
 
 
 
 
Age Verification Required
 
6
 
 
 
 
8
My Wars My Wars By Richard Bushong
Paperback: $14.36
 
 
9
Birth Log Book Birth Log Book By Emily Rumsey
Paperback: $20.00