Search Results: ''

Search

×
×
×
×
8 results for ""
KINH TRÍ HUỆ VÀ KINH KIM CANG By Tiến Công Trần
Paperback: $15.00
Prints in 3-5 business days
Kinh Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn "Đáo bỉ ngạn" là sang bờ bên kia. Bở bên này là... More > nơi cùa khổ đau. Bờ bên kia là nơi của an bình. Bờ bên này là bờ vật chất và bờ bên kia là bờ không vật chất. "Sang bờ bên kia là bở bờ vật chất sang bờ không vật chất. Kinh Kin Cang Chủ đề chính của Kinh Kim Cang nằm trong câu hỏi này: "Như Lai có thể được nhìn thấy qua thân thể của Ngài không?" Câu trả lời là "Không". Thân thể không làm nên Như Lai; cái khác thân thể hay Đạo mới làm nên Như Lai. Khi Đức Phận đặt câu hỏi trên, Ngài đã nhìn thấy hai bờ hay nét gấp đôi. Và Như Lai là người đã tìm thấy cõi an bình hay Niết Bàn.< Less
ĐẠO THƯ By Tiến Công Trần
Paperback: $15.00
Prints in 3-5 business days
Con người mưu cầu một cư ngụ bình an. Nhưng làm sao thành tựu được mục đích đó? ... More > Đạo Thư này cố gắng trình bày con đường (Đạo) dẫn tới cái ước vọng nằm trong đáy lòng của mỗi người.< Less
HEIDEGGER: KHỞI ĐẦU KHÁC VÀ ĐÔNG PHƯƠNG By Tiến Công Trần
Paperback: $25.00
Prints in 3-5 business days
Theo Heidegger triết học Tây Phương dẫn tới một thế giới ác quỷ và hoàng tàn. Ông muốn... More > xóa bỏ nền văn minh đó và mở ra một nền năn minh khác. Quyển sách này đặt tư tưởng của Heidegger đối thoại với Đông Phương trong nỗ lực đi tìm một nền văn minh hiền thành và đầy tình người. Đây là cuộc hành trình về cư ngụ bình an mà con người ước vọng từ đáy lòng.< Less
ĐẠI HỌC CỦA KHỔNG TỬ By Tiến Công Trần
Paperback: $20.00
Prints in 3-5 business days
Sách này nhắm giải thích Đại Học của Khổng Tử. Đại Học là dàn bài chính của... More > sách. Tuy nhiên chúng tôi cũng dùng Trung Dung và Luận Ngữ để quảng diễn tư tưởng của Khổng Tử. Hơn thế nữa chúng tôi dùng cả Mạnh Tử để giải thích thêm cho tư tưởng của Khổng Tử. Như vậy sách này nói về tư tưởng của Tứ Thư.< Less
ĐỨC PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC By Tiến Công Trần
Paperback: $22.00
Prints in 3-5 business days
Đức Phật thấy đời là bể khổ (Bốn Thánh Đế) và Ngài tìm thấy con đường... More > chấm dứt khổ (Thánh Đạo Tám Ngả). Vây khi theo Ngài, chúng ta nhắm tìm hiểu con đường dẫn tới cư ngụ bình an.< Less
BÊN MÊ BỜ GIÁC By Tiến Công Trần
Paperback: $20.00
Prints in 3-5 business days
tử BẾN MÊ sang BỜ GIÁC from the Shore of Ignorance to the Shore of Enlightenment
VÀO ĐỊA ĐÀNG TRONG 40 NGÀY By Tiến Công Trần
Paperback: $15.00
Prints in 3-5 business days
Địa Đàng quý lắm, và bởi thế muốn vào đó cũng đòi hỏi nhiều hiểu biết,... More > nhiều học hỏi, nhiều cố gắng và nhiều thực hành. Trong quá khứ ít ai vào được; tuy nhiên chúng ta hy vọng rằng trong tương lai nhiều người sẽ vào. Địa Đàng hay cõi hạnh phúc có nhiều bậc khác nhau: càng đi sâu vào hay càng lên cao, càng có hạnh phúc hơn. Bởi thế nó luôn đòi hỏi thêm hiểu biết, thêm học hỏi, thêm cố gắng và thêm thực hành. “Mỗi ngày một đổi mới” là điều cần thiết trên con đường hạnh phúc.< Less
LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH By Tiến Công Trần
Paperback: $20.00
Prints in 3-5 business days
Đạo của Lão Tử thường được giải thích đường đi hay sự vận hành của vật... More > chất và của vũ trụ. Theo giải thích của chúng tôi Đạo của Lão Tử là đường đi, cách sống hay cách cư ngụ của con người. Lão Tử không bàn về sự vận hành của vật chất và của vũ trụ. Lão Tử viết Đạo Đức Kinh nhắm nói cách lên cách cư ngụ bình an cho con người, trong đó có cách trị quốc. Cũng giống như thế, Khổng Tử viết sách để nói lên đạo của người quân tử và của kẻ tiểu nhân. Ngay cả Kinh Dịch cũng nói lên đạo trong ý nghĩa này.< Less

Top 10

see more >
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
10