Search Results: ''

Search

×
×
×
×
9 results for ""
Litteratur om ME og relaterte emner By Sidsel Kreyberg
Paperback: $7.00
Prints in 3-5 business days
Referanselitteratur. Supplement til boken "ME - en sykdom i tiden" og andre skriv av samme forfatter.
Antibiotikabehandling og ME - en betenkning By Sidsel Kreyberg
Paperback: $7.84
Prints in 3-5 business days
Mikrobiologisk utredning og antibiotikabehandling ved ME - en betenkning fra 2002
The ME-Registry in Norway By Sidsel Kreyberg
Paperback: $6.00
Prints in 3-5 business days
This folder contains guidelines for the diagnosis for the ME-Registry in Norway and explains the main features of ME/PVFS (G93.3, WHO). In Scandinavia, CFS is considered a psychosomatic illness like... More > neurasthenia (F48, WHO). The term "ME/CFS" is therefore avoided. It is customary to omit "benign" and to substitute -itis with -opathy in the absence of a confirmed inflammatory reaction in the myelon and encephalon. The clinical presentation is modeled on the epidemic form (Ramsay's myalgic encephalomyelitis). ME/PVFS is a separate disease entity, not an exclusionary diagnosis like CFS. Diagnostic procedures are therefore mainly clinical and noninvasive. Laboratory investigations vary and should take into consideration clinical evidence of alternative diagnoses that are treatable. A preliminary concession for a voluntary, nationwide population based registry was obtained by Sidsel Kreyberg from the Data Inspectorate in 2001. It has been running since January 2004.< Less
Mumle Gåsegg By Sidsel Kreyberg
Paperback: $7.77
Prints in 3-5 business days
En kartlegging av skolehelsetjenestens håndtering av udiagnostisert MBD og beslektede tilstander i Oslo i 1995.
ME - en sykdom i tiden By Sidsel Kreyberg
Paperback: $19.00
Prints in 3-5 business days
(3 Ratings)
Opplysningsbok om myalgisk encefalopati (ME) for medisinere, helsearbeidere, pedagoger, pasienter, pårørende og allmennheten. Diagnosen ME betegner her en type generell reaksjon... More > utløst av en eller flere eksponeringer. Sykdomsbildet beskrives med utgangspunkt i epidemiene og illustreres ved pasientenes egne historier. En rekke sykdomsdefinisjoner og hovedtrekk fra litteraturen om ME og CFS, "kronisk tretthetssyndrom", atypisk polio og nevrasteni gjengis også som grunnlag for en begrepsavklaring og en kritisk gjennomgang av metodebruken. Et eget kapittel er viet barn og unge. Referanser og ordforklaringer gis fortløpende i teksten. Litteraturliste kan lastes ned eller kjøpes her: http://stores.lulu.com/les_me_meg. Prosjektet er støttet av Helse & Rehabilitering. Finnes også som eBook.< Less
Arbeid med barn og unge med ME - en innføring By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
Et nytt og ukjent landskap møter foreldre og andre som arbeider med barn og unge med ME. Her gis en innføring i sykdomsbildet og hvilke problemer man står overfor når denne... More > sykdommen rammer en ung person. For mange er det en hjelp å få sine egne observasjoner bekreftet, og det gir styrke å vite hvordan sykdommen arter seg. Det gjør det lettere å forstå den sykes reaksjoner og lettere å innrette seg på en måte som gir den syke tilstrekkelig med tid, trygghet og forutsigbarhet - noe disse pasientene trenger i rikt monn. Fyldig appendix med sykdomsdefinisjoner i norsk oversettelse. Referanselitteratur.< Less
Kommentarer til en pleieplan ved ME (G93.3) By Sidsel Kreyberg
Paperback: $9.39
Prints in 3-5 business days
Hjemmetjenesten i mange kommuner og pleierne ved mange sykehjem vet ikke hvordan de skal forholde seg til alvorlig syke ME-pasienter. Det hadde vært en fordel både for de syke og for... More > personalet om ledelsen satte seg inn i prinsippene for hva som er hensiktsmessig arbeidsmetode ved alvorlig ME og sørget for opplæring internt. Mange ansatte i pleie- og omsorgssektoren er uvant med å lese selv. Riktig pleie og omsorg er noe av det viktigste ved alvorlig ME fordi behandlingen først og fremst går ut på å stabilisere tilstanden. Det skjer ved å sikre den syke tilstrekkelig ro, skjerming og avlastning og ellers unngå å provosere symptomer. Personalet må ha en felles forståelse av hvordan disse prinsippene kan omsettes i praksis og innarbeide rutiner som gir en stabil, trygg og forutsigbar hverdag både for den syke og for personalet. Dette er et ledelsesansvar ved enhver institusjon, offentlig som privat.< Less
Kortfattet om ME - myalgisk encefalopati (G93.3) By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.37
Prints in 3-5 business days
(2 Ratings)
Trenger du informasjon om sykdommen din? Er det andre som trenger noe lettfattelig og informativt på norsk? Dette heftet samler tre stensiler om ME: "ME - en kort innføring"... More > (2002), "Generelt om myalgisk encefalopati" (2003) og "12 grunnregler ved ME" (2005).< Less
Kortfattet om ME - myalgisk encefalopati (G93.3) Dansk udgave By Sidsel Kreyberg
Paperback: $9.43
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Her præsenteres tre pjecer om ME/postviralt fatigue syndrom, der af WHO er klassificeret som en neurologisk sygdom (Benign myalgic encephalomyelitis, diagnosekode G93.3). "ME - en kort... More > indføring" (2002), "Generelt om myalgisk encefalopati" (2003) og "12 grundregler ved ME" (2005) er skrevet af den norske læge Sidsel Kreyberg til hjælp for alle, der kommer i kontakt med ME-patienter. Teksterne kan læses af patienterne selv og andre uden medicinsk kompetence. De angår også læger, social- og sundhedsarbejdere, pædagoger, journalister og alle som er interesserede i en lidelse, der stadig udlægges i medierne som en tilstand af "kronisk træthed".< Less

Top 10

see more >
 
1
B Inspired B Inspired By Brandon Warren
Paperback: $15.99
 
 
3
Full Count Ministries Romans Journal Full Count Ministries... By Carter Reese et al.
Paperback: $8.44