Search Results: ''

Search

×
×
×
×
24 results for ""
YES By Wilfred Bastiani
Paperback: $9.82
Prints in 3-5 business days
This book is the summary of the Dutch book “Een Jeugdig KiesSysteem” and its title is translated literally into the English language. The original book was written in February, 2011 and... More > is based upon the idea of S’ace de Groot’s. The idea for a new election system emerged out of a competition request by writing an essay proposed by some Dutch daily newspaper “New Rotterdam’s Courant” ~ the NRC. The title of this competition of NRC’s was “Is everything said that needs to be said ?” ~ 1990. The request of NRC's was based upon the frustrations that the current political governments evoked then. The book explains what the system exactly is, why the pluri points system ~ YES ~ is better than the old 1 vote system and how it can be accomplished.< Less
Intelligence By Wilfred Bastiani
Paperback: $28.48
Prints in 3-5 business days
This is the most exclusive book in the world for this moment. It explains what intelligence implies and in an integral way it describes why it is what intelligence is in its ontological essence.... More > Comprehending the basic essences and the relevant principles it may be the start of your own journey. This book explains the relationship of intelligence with energy, considered from the perspectives of world's most famous Mathematicians, Physiologists, Philosophers, Psychologists and Quantum Physicists. Based on Leibniz, Euler, Riemann, Aristotle, Plato, Socrates, Jung, Freud, Lacan, Bergson, Tesla, Einstein, Heisenberg, Bohm, Dirac and more.< Less
Van bovenkamer naar onderbuik By Wilfred Bastiani
Hardcover: $42.90
Prints in 3-5 business days
Dit boek is bedoeld voor de organisatieconsultant, communicatieadviseur, opleider en/of coach als ook voor de account manager, werkzaam binnen de werving- & selectiebureaus. In dit boek neemt... More > de schrijver u mee op zijn verkenningstocht voor sociale innovatie binnen organisaties. Hij laat u zien op welke wijze intuïtie kan worden ingezet om oorzaken en verstarringen te traceren, te identificeren en weg te nemen. Als analysemethodiek wordt de MBTI-methodiek toegepast. Behalve de MBTI worden nog enkele analysemethodieken zoals Belbin en Kolb geanalyseerd en uitgebreid toegelicht. Ook worden kwaliteit- en organisatiemodellen zoals het INK-model en het 5-Force-model geanalyseerd en beschreven in casussen. Samengevat geeft dit boek een brede uiteenzetting op intuïtie, voor wie mensen en organisaties graag op de meest natuurlijke wijze ultieme prestaties wil laten leveren. Met dit boek heeft u daarvoor een goede handleiding met alle benodigde ingrediënten.< Less
Quatroscopie By Wilfred Bastiani
Hardcover: $71.79
Prints in 3-5 business days
Vierluik van : 1) van bovenkamer naar onderbuik 2) antroposofische energie 3) organismus naturalis 4) de 4 wereldbeelden
'n Geniale Genius By Wilfred Bastiani
Hardcover: List Price: $42.40 $21.20 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
Vele Hoogbegaafden en HoogSensitieven hebben zelf weinig tot geen kennis van het fenomeen HB-ers en HS-ers wat bij hen speelt. Het beeld dat het fenomeen bij de meeste mensen oproept, is namelijk die... More > van een hoge Intelligentie of Intelligence Quotient. Kazimierz Dabrowski geeft met zijn onderzoeken andere inzichten aangaande HoogBegaafdheid en HoogSensitiviteit. Hij breidt dit uit tot een vijftal dimensies. Zijn uitgangspunt hierbinnen is dat emotie de motor van een ieders ontwikkeling is. Dat geldt voor ieder mens, dat geldt nog vele malen sterker bij de HB-er en HS-er. Veel mensen halen deze 5 stadia niet eens, terwijl dit zich juist bij HB-ers en HS-ers op jonge leeftijd kan manifesteren. Hij baseert zich bij dit fenomeen op onder andere op Henri Bergson’s intuïtieve intelligentie en Søren Kierkegaard’s “Existionalisme”. Dat laatste brengt Dabrowski in relatie met depressies bij HB-ers en HS-ers.< Less
Antroposofische energie By Wilfred Bastiani
Hardcover: List Price: $57.04 $45.63 | You Save: 20%
Prints in 3-5 business days
Antroposofische energie. De mens als weerspiegeling van het Universum. Dit boek behandelt organisatiekunde vanuit een ander aspect, namelijk energie. Waarom maken mensen de keuzes en wat ligt ten... More > grondslag aan hun motivaties ? Welke soorten energie bestaan er en op welke manier hebben deze energieën invloed op ons dagelijkse doen en laten ? In het boek licht ik de Antroposofie toe in de combinatie met Theosofie en Kosmologie. De rode draad in het hele boek is “energie”. Tevens speelt er een ander, belangrijker aspect van het dualisme, namelijk deterministisch gedrag of vrije wil. Vele filosofen hebben hierover reeds hun inzichten kenbaar gemaakt. Dit boek geeft u daarvan een overzicht. Natuur, leven en uiteraard de mens zijn onverklaarbaar zonder de goddelijke energie erin mee te nemen. Als u het boek gelezen heeft, zult u kunnen beamen dat er meer aspecten spelen dan louter ogenschijnlijk organisatieproblemen oplossen. Alles kunt u terugvoeren op de antroposofische energie van u en uw medemens.< Less
Organismus Naturalis By Wilfred Bastiani
Hardcover: $40.30
Prints in 3-5 business days
Dit boek behandelt de getallenleer in haar volle breedte en geeft daarmee inzicht in methodieken en organisaties die getallen als symboliek willen zien en ook zo gebruiken. Hoogtepunt de getallen van... More > I Tjing.< Less
Heel-Begaafd By Wilfred Bastiani
Paperback: List Price: $9.87 $5.92 | You Save: 40%
Prints in 3-5 business days
De integraliteit aangaande hoogbegaafdheid gaat verder dan de reguliere testen laten zien. Hoogbegaafdheid kent 5 dimensies - op basis van het concept van Dabrowski - die integraal tot de meest... More > intensieve ultimiteit van hoogbegaafdheid kan leiden. In deze volledigheid van intelligentie - als integraliteit van het gehele spectrum van intelligentie - heb ik hiertoe dan ook het nieuwe woord geïntroduceerd; "Heel-Begaafd". Dit boekje zet dit proces verder uiteen.< Less
Apprenti By Wilfred Bastiani
Hardcover: List Price: $53.01 $26.51 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
Apprenti of leerling. Goethe heeft er een verhaal aan gewijd, “Der Zauberlehrling”, de wijze waarop een leerling zijn pad van ontwikkeling volgt en hoe diens meester met zijn fouten... More > omgaat. Het boek vanuit de inzichten en filosofieën van Bergson sluit subliem aan op mijn zoektocht om authenticiteit verder te onderzoeken. Mijn methodiek heet intuïtie, Bergson noemt het sympathie. Sympathie om je zelf en de ander te doorgronden. Wie ben je werkelijk, waar ligt je waarheid en op welke wijze profileer je jezelf in deze wereld ? Kunnen profileringstesten en aanverwante methodieken dat aangeven ?< Less
De 4 wereldbeelden namens Will McWhinney By Wilfred Bastiani
Hardcover: List Price: $45.83 $32.08 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Hoe krachtig kan een model of methodiek zijn ? Om daar achter te komen kun je er andere modellen tegenaan leggen en zien waar de sterke en waar de zwakke punten liggen. Tevens wordt inzichtelijk op... More > welke punten het model haar beperkingen kent. Immers elk model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Die werkelijkheid is zo complex dat – om deze inzichtelijk te maken voor de meeste van ons – vele aspecten buiten beschouwing en sommige zelfs achterwege worden gelaten. Will McWhinney's model is eigenlijk een pragmatisch organisatiehandboek, waar je direct mee aan de slag kunt. Om de kracht van zijn model aan te geven, heb ik de volgende organisatiemodellen en -theorieën gehanteerd zoals het 5-krachtenmodel van Porter, de cultuurscans Spiral Dynamics en het 4 kwadranten-cultuurmodel van Ken Wilber. Voorts heb ik de kracht getoetst aan de profileringsmethodiek MyersBriggs Type Indicator, uitgesplitst in fysio-biologische en de mentale aspecten. Ook komt Human Design met I Tjing kort aan bod.< Less

Top 10

see more >
 
1
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
8
The Auctioneer's Apprentice  A Parable For Living An Abundant Life The Auctioneer's... By Chad Coe
Paperback: $19.99