Search Results: ''

Search

×
×
×
×
5 results for ""
Rational Gaudism - The Philosophy of Reason, Liberty and Rational Maximization of Self-happiness By Sverre-Henning Brorson
eBook (PDF): $0.00
Rational Gaudism is a complete philosophical system with metaphysics, epistemology, ethics and politics. Metaphysics: Metaphysical ideas are cut down to the absolute minimum that is necessary if... More > further epistemological progression is not to be meaningless / indeterminate. Epistemology: The epistemology is based on strictly logical, rational and scientific principles. Ethics: All human actions are self-happy-motivated, while the ethical guideline is the consequent use of optimal rational evaluations, i.e. to maximize the probability of generating the largest possible sum of self-happiness during life according to basically the same principles as used by natural science. Politics: Rational Gaudism detects the existence of nature-given rights and thus the philosophical basis for all true jurisprudential legitimacy. All other fundaments for legitimacy than the Rational Gaudist one will necessarily meet a contradiction. It is a framework where all politics has to reside in order to be legitimate.< Less
Når ild og vann møtes By Sverre-Henning Brorson
Paperback: List Price: $25.00 $15.00 | You Save: 40%
Prints in 3-5 business days
En nynazist, Jonas, og en venstreradikaler, Mette, blir forelsket i hverandre uten at de i noen særlig grad er klar over hverandres politiske sympatier. De blir kjærester etter felles... More > deltakelse i en voldelig demonstrasjon mot den israelske ambassaden. Når det kommer til stykket, viser det seg at de to har overraskende mange sammenfallende politiske synspunkter. Mette begynner etter hvert å tvile litt på forholdet til Jonas siden han viser voldelige tendenser både psykisk og fysisk. Det smeller kraftig når Jonas endelig oppdager sannheten om Mettes politiske ståsted. Mettes arbeidsgiver og romanens store helt, Hans Olav Grydal, er sterkt inspirert av frihetslige tanker. Hans bedrift produserer et nytt, revolusjonerende produkt. Etter hvert klarer Hans Olav å få satt Jonas i fengsel, og Mette kommer således ut av Jonas' klør. Hun klarer også å komme ut av venstreradikalismens klamme favntak – spesielt pga. Hans Olavs innsats med å overbevise henne om likhetene mellom Jonas' synspunkter og hennes egne.< Less
Det Politisk Korrekte Diktatur By Sverre-Henning Brorson
Paperback: $8.25
Prints in 3-5 business days
Det Politisk Korrekte Diktatur er en satirisk kortroman som harselerer over "politisk korrekthet", og dette konseptet settes helt på spissen. Norge har gradvis glidd over i et... More > venstreradikalt diktatur hvor alle Stortingspartier har blitt slått sammen til ett. Samfunnet blir stadig mer totalitært med gradvis mer innskrenkning av den individuelle friheten, og folket venner seg gradvis til større og større overgrep. Innbyggerne blir sendt i "omskoleringsuniversiteter" for de latterligste "fortredelser", og det er utrolig hva "studentene" der må gjennomgå i det politisk korrektes navn. En frihetselskende motstandsbevegelse eksisterer, og deres leder, Hans Olav Grydal, har en smart plan for å vinne innbyggernes frihet tilbake ved hjelp av høyteknologiske nyvinninger.< Less
Hanndjevelen By Sverre-Henning Brorson
Paperback: $25.00
Prints in 3-5 business days
Espen og Per har hver sin kvinne i sine liv, henholdsvis Nina og Lillian. Begge kvinnene er onde på hver sin måte: Nina er en sleip kvinne som går over lik for å stikke... More > sugerøret sitt ned i velstående menns lommebøker, mens Lillian er en ekstremfeminist som ikke går av veien for å svinge kjevlen rundt Pers ører. Etter å ha blitt dominert og manipulert over lengre tid, får de to mennene nok av sine trollkjerringer. Da vokser hornene ut i pannene deres, og det er duket for ”Paypack Time”. Fatima er underkuet av sin radikal-islamistiske ektemann, Mulla Krapül. Han banker henne gul og blå, og begår i tillegg enda verre overgrep. Men en vakker dag får Fatima (med god hjelp fra flere medhjelpere) ”Allah” til å åpenbare seg for herr Krapül. Da blir det en helt annen dans for Fatimas slemme ektemann. Romanen inneholder fire parallelle handlinger som gradvis smelter sammen i en spennende historie ispedd en god porsjon harselering over onde kvinner og onde menn.< Less
Rasjonalgaudismen - Filosofien for Individuell Frihet Og Rasjonell Lykkemaksimering By Sverre-Henning Brorson
eBook (PDF): $0.00
Rasjonalgaudismen er et helhetlig filosofisk system med metafysikk, epistemologi, etikk og politikk: Metafysikk: Metafysiske forestillinger er skåret ned til det absolutte minimum som er... More > nødvendig for at videre epistemologisk progresjon ikke skal bli ubestemmelig / meningsløs. Epistemologi: Epistemologien baserer seg på strikt logiske, rasjonelle og vitenskapelige prinsipper. Etikk: Alle menneskelige handlinger er egenlykkemotiverte, mens den etiske retningslinjen er konsekvent å bruke optimale rasjonelle vurderinger, dvs. å maksimere sannsynligheten for å generere størst mulig sum av egenlykke gjennom livet etter grunnleggende sett de samme prinsipper som naturvitenskapen baserer seg på. Politikk: Rasjonalgaudismen påviser eksistensen av naturgitte rettigheter og dermed det filosofiske grunnlaget for all sann rettsvitenskapelig legitimitet. Boken viser også at ethvert annet legitimitetsgrunnlag enn det Rasjonalgaudistiske nødvendigvis må møte en selvmotsigelse.< Less

Top 10

see more >
 
1
Learn Work Play: Twenty Years of ETC Stories Learn Work Play: Twenty... By Brad King et al.
Paperback: $7.00
 
 
 
 
4
LOOKING FOR A MIRACLE...LOOK WITHIN YOUR LIFE LOOKING FOR A... By May Lewis
Paperback: $6.20
 
 
5