Search Results: ''

Search

×
×
×
×
2 results for ""
Las Enseñanzas de Babaji By Vladimir Antonov
Paperback: $7.90
Prints in 3-5 business days
Ésta es una traducción reducida de la “Enseñanza de Babaji” (publicado por "Haidakhandi Samaj", India, 1990). El original consiste en introducción y... More > selección de todas las declaraciones de Babaji presentadas en el orden cronológico, incluso las declaraciones las cuales fueron dirigidas sólo a los interlocutores particulares. Para esta edición, fueron seleccionadas sólo aquellas declaraciones del Gran Gurú las que son de importancia principal para todas las personas y en todo el tiempo.< Less
Anatomie Boha By Vladimir Antonov
Paperback: $8.80
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Kniha předkládá sborník článků, napsaných věd-cem-biologem Vladimirem Antonovem, který věnoval svůj život výzkumu... More > zejména nemateriálních forem živo-ta a vzájemných vztahů nás, vtělených lidí — s nimi. Z nemateriálních forem života jsou pro nás nejdů-ležitější Představitelé Prvotního Vědomí (Tvůrce, Boha Otce) — Svatí Duchové. Učení u Nich dovolilo — jednoduchým a všem ro-zumným lidem srozumitelným jazykem — zformulovat odpovědi na nejdůležitější otázky, stojící před každým člověkem a veškerými lidmi jako celku: co je to Bůh, co je to člověk, v čem spočívá smysl našich životů na Ze-mi, jak ho nejúspěšněji realizovat, jaké musejí být vzá-jemné vztahy člověka s Bohem. Kniha bude zajímavá a užitečná pro každého z nás, zejména pro pedagogy a pro mládež.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
10