Search Results: ''

Search

×
×
×
×
82 results for ""
Vogels in de Bijbel By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle vogels die in de Bijbel voorkomen. De Hebreeuwse namen worden uitgelegd en de vindplaatsen vermeld. Van elke vogel worden enkele geestelijke... More > leringen aangetoond. De beschrijving is in de eerste instantie bedoeld voor catechisanten. Vandaar dat vrij eenvoudig taalgebruik wordt gehanteerd< Less
HET RUIME HEMELROND By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
De schepping van hemel en aarde toont de almacht en de wijsheid van God. De mens als Gods beelddrager staat in het middelpunt. De zondeval bracht heel de schepping onder de vloek. Maar de functie van... More > de hemellichamen worden dienstbaar aan de herschepping. Het heelal blijft voor de mens altijd fascinerend. In deze brochure wordt aandacht gegeven aan de functies van de hemellichamen. Het geocentrisch wereldbeeld, dat de aarde het middelpunt van het heelal vormt, wordt gehandhaafd. Letterlijk en figuurlijk draait alles om de aarde, omdat de beelddrager van God daarop woont. Serieuze wetenschappers hebben ontdekt dat het licht, of het zich nu van de aarde af beweegt of naar de aarde toekomt, altijd met dezelfde snelheid gaat. Conclusie: ‘De aarde staat toch in het centrum van het heelal.’ De Heere heeft de zon en de maan tot een onderpand gesteld dat Zijn kerk altijd op aarde blijft bestaan.< Less
DIEREN IN DE BIJBEL By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Dieren in de Bijbel krijgen weinig aandacht. Dat heeft diverse reden. Een ervan is wellicht omdat men niet weet welk dier precies bedoeld wordt en wat zijn gedrag en leefgewoonten is. Een andere... More > reden kan zijn, dat het tekstverband waarin het dier een plaats krijgt onduidelijk is. De bedoeling van het dier wordt dan niet goed begrepen. Ook kan het voorkomen dat het Hebreeuwse woord niet helemaal duidelijk is in de Nederlandse vertaling. Ieder dier heeft in elke tekst een speciale betekenis. Daarbij komt dat de tekst een geestelijke inhoud heeft, waardoor dieren en hun gedrag een geestelijke lering aan ons doorgeven. Alle Hebreeuwse dierennamen worden in dit boek beschreven en van een groot aantal de tekst met de betekenis in het kort weergegeven.< Less
DE TROUWE DRIE-ENIGE VERBONDSGOD By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
In de 'De trouwe Drie-enige Verbondsgod' wordt een beschrijving gegeven van de Drie-eenheid, met name de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Aandacht wordt gegeven aan Zijn schepping op aarde... More > en Zijn herscheppend werk in de wedergeboorte en het geloof in Christus, als de Gift van de Vader. Met Zijn toekomstig werk op aarde en de zalige voltooiing daarvan wordt afgesloten.< Less
MESSIASBELIJDENDE JODEN IN EUROPA By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Een dit boek vindt u een aantal schetsen van Messiasbelijdende Joden die geleefd hebben in de 19e en in de 20e eeuw. Het is velen onbekend hoe een relatief groot aantal Joden in Europa tot het geloof... More > in Jezus de Messias kwamen. Er wordt een aantal genoemd van meer dan 2000 Joden in Berlijn, die tot het geloof in Jezus Christus kwamen. Bovendien wordt in dit boek kort aandacht gegeven aan de beginfase van de Bijbel- verspreiding onder de Joden en de financiële hulp in Israël zoals die momenteel door de Gereformeerde Gemeenten wordt uitgeoefend. Sommige van de Messiasbelijdende Joden kunnen we wel beschouwen als martelaars. Zij hebben dikwijls geleden onder de vervolgingen om hun Joodse familieleden en in de Kerk werden werden zij dikwijls gewantrouwd.Maar zij mogen ervaren wat er in de Bijbel staat: AAN HET EINDE HANGT DE KROON.< Less
BIJBELSE CHRONOLOGIE; TIJDTABEL OUD EN NIEUW TESTAMENT By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Die met aandacht de regering van God in de geschiedenis ziet zegt met David: 'Hoe groot zijn Uw werken, o Heere, Gij hebt alles met wijsheid gemaakt'. Indien we dit niet in het oog houden zou de... More > opsomming van jaartallen een droge stof zijn. Als wij een hoger doel in het oog hebben, kunnen we ook begrijpen waarom de profeten van het Oude Verbond hierin zo'n vermaak hadden. De Bijbelse Chronologie is een sterk wapen tegen de Schriftkritiek. Het is een lamp om de tijd van het ontstaan van de oude volken op aarde toe te lichten. Het is een atlas om de archeologische vondsten in het Midden-Oosten te rangschikken. Het is de ruggengraat van de Archeologie. Indien we alleen de feiten en jaren raadplegen van de overleveringen en opgravingen, dan blijven we op diverse punten in verwarring. Als hulpmiddel voor de Bijbelse Chronologie, zijn de bronnen buiten de Bijbel natuurlijk van schitterende waarde.< Less
Toekomstverwachting voor de kerk van Christus By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
De toekomst in de wereld is onzeker ten opzichte van ons leven. De toekomst van de Kerk van Christus is gewaarborgd in Zijn Persoon, Zijn Middelaarswerk en Zijn beloften. De beloften van Christus... More > heeft Hij gedaan voor Israël, het Jodendom en voor de hele Christelijke Kerk in de wereld. Hoe donker het er nu uitziet, Christus zal komen om Zich aan het Jodendom te openbaren en Zijn Kerk nieuw leven te geven. Deze beloften liggen verankerd in het Oude Testament, in Romeinen 11 en in Openbaring 20. Aan het woord zijn de Nederlandse oude theologen die hun getuigenis hebben nagelaten.< Less
HET RUIME HEMELROND By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $5.79 $5.50 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
De schepping van hemel en aarde toont de almacht en de wijsheid van God. De mens als Gods beelddrager staat in het middelpunt. De zondeval bracht heel de schepping onder de vloek. Maar de functie van... More > de hemellichamen worden dienstbaar aan de herschepping. Het heelal blijft voor de mens altijd fascinerend. In deze brochure wordt aandacht gegeven aan de functies van de hemellichamen. Het geocentrisch wereldbeeld, dat de aarde het middelpunt van het heelal vormt, wordt gehandhaafd. Letterlijk en figuurlijk draait alles om de aarde, omdat de beelddrager van God daarop woont. Serieuze wetenschappers hebben ontdekt dat het licht, of het zich nu van de aarde af beweegt of naar de aarde toekomt, altijd met dezelfde snelheid gaat. Conclusie: ‘De aarde staat toch in het centrum van het heelal.’ De Heere heeft de zon en de maan tot een onderpand gesteld dat Zijn kerk altijd op aarde blijft bestaan.< Less
DIEREN IN DE BIJBEL By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.26 $6.90 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Dieren in de Bijbel krijgen weinig aandacht. Dat heeft diverse reden. Een ervan is wellicht omdat men niet weet welk dier precies bedoeld wordt en wat zijn gedrag en leefgewoonten is. Een andere... More > reden kan zijn, dat het tekstverband waarin het dier een plaats krijgt onduidelijk is. De bedoeling van het dier wordt dan niet goed begrepen. Ook kan het voorkomen dat het Hebreeuwse woord niet helemaal duidelijk is in de Nederlandse vertaling. Ieder dier heeft in elke tekst een speciale betekenis. Daarbij komt dat de tekst een geestelijke inhoud heeft, waardoor dieren en hun gedrag een geestelijke lering aan ons doorgeven. Alle Hebreeuwse dierennamen worden in dit boek beschreven en van een groot aantal de tekst met de betekenis in het kort weergegeven.< Less
DE TROUWE DRIE-ENIGE VERBONDSGOD By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.18 $6.82 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
In de 'De trouwe Drie-enige Verbondsgod' wordt een beschrijving gegeven van de Drie-eenheid, met name de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Aandacht wordt gegeven aan Zijn schepping op aarde... More > en Zijn herscheppend werk in de wedergeboorte en het geloof in Christus, als de Gift van de Vader. Met Zijn toekomstig werk op aarde en de zalige voltooiing daarvan wordt afgesloten.< Less