Search Results: ''

Search

×
×
×
×
7 results for ""
De Heilige Geest By Jan Stelma
Paperback: $7.73
Prints in 3-5 business days
Waarom de Heilige Geest? Dat is een goede vraag, veel mensen horen over de Heilige Geest en weten eigenlijk niet wat ze er mee aanmoeten. Toen deze schrijver nog in de kerk zat hoorde hij over de... More > uitstorting van de Heilige Geest, maar wat het nu precies inhield...ja, dat wist hij gewoon niet. Dat werd niet echt uitgelegd. Hij las en hoorde erover maar echt kennis, deel had hij er niet aan. Dat kwam pas toen hij zelf het Evangelie van de godzaligheid had aangenomen en Gods Geest in hem kwam wonen. Toen werd het pas allemaal duidelijk. De Bijbel werd een boek dat hij toen ging begrijpen, maar ook de Heilige Geest Zelf hierdoor leerde kennen. Daaraan zien wij alleen al dat de Heilige Geest heel belangrijk is, voor de gelovigen maar ook voor de ongelovigen. Dat zult u gaan zien bij het lezen van dit boek.< Less
Wat gebeurde er in de drie uur aan het Kruis? By Jan Stelma
Paperback: $3.92
Prints in 3-5 business days
Diepaande studie over wat de Here Jezus Christus heeft ondergaan toen Hij daar drie uren in de duisternis hing. Een strijd die reeds voor de grondlegging der wereld begon en aan het kruis beslecht... More > werd. De ware gelovigen weten gelukkig dat zij door Zijn dood aan het Kruis verlost zijn van hun zonden en door Zijn opstanding gerechtvaardigd zijn. Echter de meesten weten helaas niet wat er precies in die drie uren van de God verlatenheid gebeurde. Hoewel het ver boven ons bevattingsvermogen gaat om werkelijk te verstaan wat Christus daar in die drie uren in plaats van ons geleden en gestreden heeft.En het is de vurige wens van de schrijver met deze studie meer zicht te verschaffen in die uren van duisternis, welke de allerbelangrijkste uren zijn geweest in de geschiedenis van de mensheid. En dat het bestuderen en overdenken hiervan tot een nog diepere dankbaarheid, ontzag en waardering mag leiden voor wat Hij door Zijn dood voor ons aan het Kruis daar op Golgotha gedaan heeft.< Less
Het Gebed in de Bijbel By Jan Stelma
Paperback: $8.03
Prints in 3-5 business days
“Nood leert bidden”zegt men wel eens. Het gebed is dan een soort reddingsboei om uit vervelende omstandigheden te komen. Voor anderen weer om bepaalde verlangens ingewilligd te krijgen.... More > Een soort verlanglijstje dus. Soms kan men dagen, weken, jaren bidden om het te krijgen. Maar is dit het gebed zoals wij in de Bijbel zien? Kunnen wij bidden zoals David bad toen Hij zei : “Neem Uw Heiligen Geest niet van mij”. En Christus zegt immers dat : “Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven” . Kunnen wij dat allemaal zomaar op onszelf toepassen? Is het gebed in de Bijbel overal hetzelfde? Het antwoord is : NEEN! In deze studie wordt het gebed door de hele Bijbel heen gevolgd en bestudeerd. Hoe baden mannen als David, Salomo, Nehemia, Elia, Daniel, de 12 apostelen, Paulus? En wat zei de Here Jezus Christus daarover? Als u eenmaal echt begrijpt wat gebed is, dan zult u nooit meer zeggen dat de hemel als van koper was, omdat u geen kontakt met God heeft.< Less
Is de Kinderdoop in de plaats gekomen van de Besnijdens? By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.57 $2.50 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
In deze studie gaat het in het bijzonder over de kinderdoop. Kunnen wij dat in de Bijbel vinden? De R.K. Kerk heeft altijd geleerd dat hierdoor de erfzonde wegge-wassen werd, anders zou de baby... More > niet in de hemel kunnen komen. De Reformatorische kerken hebben in de Reformatie deze doop overgenomen maar verbonden het aan het opgenomen worden in het Verbond, de zgn. “Verbondsdoop”. Echter hier zit ook de ge-dachte achter dat deze doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis. Deze leer heeft vergaande consequenties voor degenen die daarin geloven, maar vooral ook voor de opvatting over Gods handelen met Israel. Alsof God nu dus klaar is met Israel! In deze studie wordt de kinderdoop gehouden tegen het licht van de Bijbel en dan zal blijken of deze leer dan nog stand houdt of vals is. Na lezing zult u maar tot één conclusie gekomen zijn.< Less
De Verborgenheid waar Paulus over spreekt By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.79 $2.65 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Het is de apostel Paulus die alleen over een evangelie spreekt dat verborgen is gehouden totdat de Here Jezus aan hem verscheen op weg naar Damascus. Het is diezelfde Paulus die ook zegt dat het... More > alleen aan hem geopenbaard is en niet aan de apostelen voor hem. En het is Petrus en de andere apostelen die hem daarin ook erkend hebben. En toch is er in het Lichaam van Christus weinig aandacht voor de brieven van Paulus, terwijl er geen apostel is geweest die zoveel brieven geschreven heeft als Paulus En hoe belangrijk zijn die brieven voor ons! Denk eens aan de fenomenale brief aan de Romeinen , de Efeze brief enz. Hoewel Paulus het allemaal heeft opgeschreven is het voor velen nog steeds verborgen omdat het weinig verkondigd wordt. Deze studie wil u aan de hand van Kolossenzen 1 : 24-28 helpen inzicht te krijgen in deze Verborgenheid zodat u niet meer onwetend bent in deze Verborgenheid en u de overvloeiende blijdschap als gevolg daarvan zult gaan ervaren.< Less
De prediking van het Kruis waar Paulus over spreekt By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.52 $3.17 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
Aan het kruis heeft God voor ons gedaan wat wij nodig hadden om gered te worden. Dat heeft Hij door Zijn dood voor ons gedaan. Wij hoeven en kunnen helemaal niets doen dan het alleen in geloof te... More > aanvaarden dat het kruis genoeg is. Uit genade door het geloof alleen (Ef.2:8-9). Niet door ook maar één werk zou ik wat kunnen doen voor mijn redding. En dan laat het kruis de allergrootste demonstratie van Gods wijsheid zien. Een wijsheid zo groot en allesomvattend, zoals de wereld nog nooit gezien heeft en ook nooit zien zal. Want als satan dit geweten had , dan had hij Christus nooit gekruisigd!!< Less
De Kerk, de Gemeente, het Lichaam van Christus By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.78 $2.65 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Om ons heen kijkende zien wij heel veel verschillende kerken. Met allemaal verschillende leringen. Is de kerk begonnen met Pinksteren? Of misschien kunnen wij de Kerk ook in het Oude Testament... More > vinden. Of kunnen wij de Gemeente, het Lichaam van Christus, soms ook in verborgen vorm in het Oude Testament vinden d.m.v. de zogeheten "typologie"? En als Christus tegen Petrus spreekt dat Hij Zijn gemeente zal gaan het bouwen , bedoelt Hij dan de gemeente die met Pinksteren begonnen zou zijn? Er is veel onenigheid en misverstand over. Want wat zijn de voorwaarden om lid van zo'n kerk of gemeente te zijn. of te worden? Doop? Belijdenis? Zoveel kerken, zoveel leringen. Maar de Bijbel is niet onduidelijk hierover. Ook niet wat de leer van zo'n gemeente zou horen te zijn en hoe men lid van een gemeente wordt. Paulus spreekt over “de gemeente die Zijn lichaam is”. Hij is de enige apostel die de gemeente zo noemt. Is dat zo maar toevallig, of spreken Petrus en de Here Jezus en Paulus soms niet over dezelfde gemeente?< Less