Search Results: 'Apostel'

Search

×
×
×
×
69 results for "Apostel"
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $8.54
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.81
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
This book is a transcription of all the Bible lessons I learned in the past years. I wrote this book for any christian that like to study and also want to be a good servant of God.
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne
Hardcover: $33.16
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Volgens de opvatting en de uitleg van de kerk door de eeuwen heen is dit het hoofdthema van het Nieuwe Testament en daarmee van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus aan het kruis zijn... More > leven heeft gegeven voor de zonden van de mensen en uit de dood is opgestaan en dat men als zondaar aan dit heilswerk van Jezus deel krijgt door het geloof in Hem.< Less
Het Nieuwe Testament By Apostel Arne
Paperback: $12.99
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Het Nieuwe Testament is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het christendom. Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de christenen, de Bijbel.... More > Hoewel precieze datering moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus. De naam is een vertaling uit het Latijn van Novum Testamentum, wat een vertaling is uit het Koinè-Grieks van Ἡ Καινὴ Διαθήκη (Hē Kainḕ Diathḗkē), hetgeen "Het Nieuwe Verbond of "Het Nieuwe Testament" betekent. De vroege christenen gebruikten deze benaming oorspronkelijk om hun relatie met de God van het Oude Verbond aan te geven. Als bron voor de meeste hedendaagse vertalingen wordt de Novum Testamentum Graece gebruikt.< Less
Het Nieuwe Testament By Apostel Arne
Hardcover: $18.03
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Het Nieuwe Testament is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het christendom. Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de christenen, de Bijbel. Hoewel precieze datering... More > moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus. De naam is een vertaling uit het Latijn van Novum Testamentum, wat een vertaling is uit het Koinè-Grieks van Ἡ Καινὴ Διαθήκη (Hē Kainḕ Diathḗkē), hetgeen "Het Nieuwe Verbond of "Het Nieuwe Testament" betekent. De vroege christenen gebruikten deze benaming oorspronkelijk om hun relatie met de God van het Oude Verbond aan te geven. Als bron voor de meeste hedendaagse vertalingen wordt de Novum Testamentum Graece gebruikt. In het Nieuwe Testament worden de daden en woorden van Jezus beschreven, die in het Nieuwe Testament de Messias (de Christus) genoemd wordt. Uit het geloof in hem is het Christendom voortgekomen.< Less
2015 Bijbel By Apostel Arne
Hardcover: $48.17
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Deze Bijbel bevat de apocriefen; Psalm 151-160 en de toevoegingen bij het Boek Esther
2015 Bijbel By Apostel Arne
Paperback: $28.24
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Deze nieuwe bijbel bevat de apocriefen; Psalm 151-160 en de toevoegingen bij het Boek Esther.
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $31.30
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
[Dit boek is met afbeeldingen] Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), is het eerste gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte dateert van voor het begin van de christelijke jaartelling. Het... More > Oude Testament bevat volgens de protestantse traditie dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach; maar in een andere volgorde. De Tenach, is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in het Bijbelboek.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $30.61
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
{Deze editie is zonder afbeeldingen} Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor... More > verborgen of geheim. Apocrief is een term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Hardcover: $29.81
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
{dit boek is zonder afbeeldingen} Het Oude Testament bevat boeken van verschillende inhoud. Er zijn wat men noemt 'historische boeken' (niet zo zeer geschiedschrijving als wel theologie) die de... More > overgeleverde verhalen van het joodse volk bevatten, boeken met uitspraken van profeten, wetboeken en boeken met liederen en spreuken. Het Oude Testament is tevens de literatuur van het volk Israël. Zo'n 35% is poëzie. Binnen de christelijke kerken is de samenstelling van het Oude Testament niet overal gelijk. Enkele Bijbelboeken en delen van boeken zijn wel deel van de Rooms-katholieke en de Oosters-orthodoxe canon maar niet van de protestantse canon. Deze staan in de Rooms-katholieke Kerk bekend als Deuterocanonieke boeken en worden door de protestantse kerken Apocriefen van het Oude Testament genoemd. Het katholieke Oude Testament heeft daarmee 46 boeken. De protestantse inhoud van het Oude Testament is gelijk aan die van de Tenach, 39 boeken, maar de volgorde verschilt.< Less