Search Results: 'Apostel'

Search

×
×
×
×
51 results for "Apostel"
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $13.35
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
I wrote this book for pastors, churchleaders, Christians, and for everybody that want to know more about Gods word.
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne
Hardcover: $33.46
Ships in 6-8 business days.
Volgens de opvatting en de uitleg van de kerk door de eeuwen heen is dit het hoofdthema van het Nieuwe Testament en daarmee van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus aan het kruis zijn... More > leven heeft gegeven voor de zonden van de mensen en uit de dood is opgestaan en dat men als zondaar aan dit heilswerk van Jezus deel krijgt door het geloof in Hem.< Less
Gods woord nader bekeken (B) By Apostel Arne Horn
Paperback: $18.24
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die geïnteresseerd is in Zijn woord! Het boek... More > behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Efeziërs 4:13 “totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.” Gods zegen! Apostel Arne Horn< Less
Gods dagelijks woord By Apostel Arne Horn
Paperback: $10.39
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Een boekje met Gods woord voor een ieder die het wilt lezen of kan gebruiken!
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne Horn
Paperback: $12.27
Ships in 3-5 business days
(dit boek is voor particulieren) Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die... More > geïnteresseerd is in Zijn woord! Ook heb ik dit boek geschreven als aanvulling op mijn andere boek “Meningen over Gods woord” Het boek behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 3 By Apostel Arne Horn
Hardcover: $38.41
Ships in 6-8 business days.
Deel 3: Bevat de Bijbelboeken over “Wijsheid” (Incl. de apocriefe boeken “ Wijsheid van Salomo en het Boek Wijsheid van Jezus Sirach”)
Nieuw Apostolische Bijbel 3 By Apostel Arne Horn
Paperback: $16.24
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Het Boek der Makkabeeën By Apostel Arne Horn
Paperback: $13.14
Ships in 3-5 business days
Na de terugkeer uit de Baylonische ballingschap braken een paar eeuwen van relatieve rust aan voor het joodse volk. De tempel kon worden herbouwd, en onder de monotheïstische Perzische... More > heerschappij kon men relatief vrij het eigen geloof uitoefenen. Dat veranderde toen de Perzen in 337 v.C. werden aangevallen door de Grieks-Macedonische koning Philippus. Zijn zoon Alexander de Grote maakte het karwei af, waardoor Palestina onderdeel werd van de hellenistische wereld. Na de dood van Alexander in 323 v.C. werd zijn omvangrijke rijk verdeeld onder zijn generaals. Mesopotamië, Perzië en Klein-Azië (Asia Minor) gingen naar Seleucus; Palestina en Egypte werden toegewezen aan Ptolemaeüs.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel (grote letter) By Apostel Arne Horn
Paperback: $34.98
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteinde-lijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De Deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden Deuterocanonieke boeken genoemd.< Less