Search Results: 'Apostel'

Search

×
×
×
×
51 results for "Apostel"
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $13.35
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
I wrote this book for pastors, churchleaders, Christians, and for everybody that want to know more about Gods word.
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days.
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne
Hardcover: $33.46
Ships in 6-8 business days.
Volgens de opvatting en de uitleg van de kerk door de eeuwen heen is dit het hoofdthema van het Nieuwe Testament en daarmee van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus aan het kruis zijn... More > leven heeft gegeven voor de zonden van de mensen en uit de dood is opgestaan en dat men als zondaar aan dit heilswerk van Jezus deel krijgt door het geloof in Hem.< Less
Gods woord nader bekeken (B) By Apostel Arne Horn
Paperback: $18.24
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die geïnteresseerd is in Zijn woord! Het boek... More > behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Efeziërs 4:13 “totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.” Gods zegen! Apostel Arne Horn< Less
Religieuze Gedichten By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.84
Ships in 3-5 business days.
Religieuze gedichten die ik in de loop der jaren geschreven heb!
Het Evangelie volgens Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.44
Ships in 3-5 business days.
Het Evangelie van Nicodemus is een van de Apocriefen van het Nieuwe Testament. Het geschrift bestaat uit twee delen. Het Evangelie van Nicodemus gaat over Jezus' proces, veroordeling, en kruisiging.... More > De eerste helft van Nicodemus beweert een ooggetuigenverslag te zijn van Jezus' proces en executie. De tweede helft gaat over het onderzoek naar Jezus' opstanding door de Hoge Raad. Het is daarbij de enige bron die vermeldt dat Christus zijn moeder zag op zijn kruisvaart. Sommige Schriftgeleerden vermoeden dat dit boek de aanleiding was voor de tegenwoordige kruisweg. De inleiding van het geschrift verwijst naar keizer Theodosius II, waaruit blijkt dat het zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen aan het begin van de vijfde eeuw. Meestal neemt men echter aan dat het werk grotendeels in de loop van de vierde eeuw geschreven is.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel #5 By Apostel Arne Horn
Paperback: $16.23
Ships in 3-5 business days.
De vroege Christenen gebruikten deze benaming oorspronkelijk om hun relatie met de God van het Oude Verbond aan te geven. Als bron voor de meeste hedendaagse vertalingen wordt de Novum Testamentum... More > Graece gebruikt. In het Nieuwe Testament worden de daden en woorden van Jezus beschreven, die in het Nieuwe Testament de Messias (de Christus) genoemd wordt. Uit het geloof in hem is het Christendom voortgekomen. Verder staan er de vroege geschiedenis van de eerste christelijke gemeenschappen en de leer en prediking van de apostelen in beschreven. Het Nieuwe Testament vormt daarmee de voornaamste basis van het Christelijk geloof. Binnen dat geloof worden behalve de Bijbelteksten van het Oude Testament ook die van het Nieuwe Testament als het Woord van God d.w.z. geïnspireerd door God beschouwd. Orthodoxe Christenen beschouwen Het Oude en Nieuwe Testament letterlijk als "Het Woord van God".< Less
Nieuw Apostolische Bijbel #5 By Apostel Arne Horn
Hardcover: $37.19
Ships in 6-8 business days.
Het Nieuwe Testament is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het Christendom. Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de Christenen, de Bijbel. Hoewel precieze datering... More > moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus.< Less
Het Boek Henoch By Apostel Arne Horn
Hardcover: $30.86
Ships in 6-8 business days.
Het boek van Henoch Volgens de Bijbelse chronologie was Henoch de zoon van Jered en de vader van Methusalah. Hij werd geboren in het jaar 622 na de schepping van Adam, toen zijn vader de leeftijd... More > van 162 jaar had bereikt. Zijn naam betekent zoveel als "De ingewijde" "De inzicht hebbende" en "De kenner". Henoch werd zonder te sterven van de aarde weggenomen in het jaar 987 toen hij 365 jaar oud geworden was.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 4 By Apostel Arne Horn
Paperback: $19.61
Ships in 3-5 business days.
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less