Search Results: 'Apostel'

Search

×
×
×
×
55 results for "Apostel"
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $13.35
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
I wrote this book for pastors, churchleaders, Christians, and for everybody that want to know more about Gods word.
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days.
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne
Hardcover: $33.46
Ships in 6-8 business days.
Volgens de opvatting en de uitleg van de kerk door de eeuwen heen is dit het hoofdthema van het Nieuwe Testament en daarmee van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus aan het kruis zijn... More > leven heeft gegeven voor de zonden van de mensen en uit de dood is opgestaan en dat men als zondaar aan dit heilswerk van Jezus deel krijgt door het geloof in Hem.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $29.33
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
[Dit boek is met afbeeldingen] Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), is het eerste gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte dateert van voor het begin van de christelijke jaartelling. Het... More > Oude Testament bevat volgens de protestantse traditie dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach; maar in een andere volgorde. De Tenach, is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in het Bijbelboek.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Hardcover: $28.64
Ships in 6-8 business days.
(1 Ratings)
{dit boek is zonder afbeeldingen} Het Oude Testament bevat boeken van verschillende inhoud. Er zijn wat men noemt 'historische boeken' (niet zo zeer geschiedschrijving als wel theologie) die de... More > overgeleverde verhalen van het joodse volk bevatten, boeken met uitspraken van profeten, wetboeken en boeken met liederen en spreuken. Het Oude Testament is tevens de literatuur van het volk Israël. Zo'n 35% is poëzie. Binnen de christelijke kerken is de samenstelling van het Oude Testament niet overal gelijk. Enkele Bijbelboeken en delen van boeken zijn wel deel van de Rooms-katholieke en de Oosters-orthodoxe canon maar niet van de protestantse canon. Deze staan in de Rooms-katholieke Kerk bekend als Deuterocanonieke boeken en worden door de protestantse kerken Apocriefen van het Oude Testament genoemd. Het katholieke Oude Testament heeft daarmee 46 boeken. De protestantse inhoud van het Oude Testament is gelijk aan die van de Tenach, 39 boeken, maar de volgorde verschilt.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Hardcover: $116.55
Ships in 6-8 business days.
{Dit boek is full colour met afbeeldingen} Het Oude Testament bevat boeken van verschillende inhoud. Er zijn wat men noemt 'historische boeken' (niet zo zeer geschiedschrijving als wel theologie) die... More > de overgeleverde verhalen van het joodse volk bevatten, boeken met uitspraken van profeten, wetboeken en boeken met liederen en spreuken. Het Oude Testament is tevens de literatuur van het volk Israël. Zo'n 35% is poëzie. Binnen de christelijke kerken is de samenstelling van het Oude Testament niet overal gelijk. Enkele Bijbelboeken en delen van boeken zijn wel deel van de Rooms-katholieke en de Oosters-orthodoxe canon maar niet van de protestantse canon. Deze staan in de Rooms-katholieke Kerk bekend als Deuterocanonieke boeken en worden door de protestantse kerken Apocriefen van het Oude Testament genoemd. Het katholieke Oude Testament heeft daarmee 46 boeken. De protestantse inhoud van het Oude Testament is gelijk aan die van de Tenach, 39 boeken, maar de volgorde verschilt.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $28.85
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
{Deze editie is zonder afbeeldingen} Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor... More > verborgen of geheim. Apocrief is een term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less
Gods woord nader bekeken (B) By Apostel Arne Horn
Paperback: $18.24
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
Ik heb dit boek geschreven omdat God de Vader met dit boek een bijzondere en nieuwe kijk op de Bijbel met meer achtergronden wil geven aan een ieder die geïnteresseerd is in Zijn woord! Het boek... More > behandeld de hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Efeziërs 4:13 “totdat wij allen eenmaal komen tot eenheid des geloofs in den Zoon Gods en kennis van hem, een volwassen man worden en de gehele maat der volheid van Christus bereiken.” Gods zegen! Apostel Arne Horn< Less
Religieuze Gedichten By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.84
Ships in 3-5 business days.
Religieuze gedichten die ik in de loop der jaren geschreven heb!
Gods dagelijks woord By Apostel Arne Horn
Paperback: $10.39
Ships in 3-5 business days.
(1 Ratings)
Een boekje met Gods woord voor een ieder die het wilt lezen of kan gebruiken!