Search Results: 'Apostel'

Search

×
×
×
×
61 results for "Apostel"
Gods word By Apostel Arne Horn
Paperback: $9.81
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
This book is a transcription of all the Bible lessons I learned in the past years. I wrote this book for any christian that like to study and also want to be a good servant of God.
The Gospel of Nicodemus By Apostel Arne Horn
Paperback: $7.31
Ships in 3-5 business days
The Gospel of Nicodemus, including the Acts of Pilate (Latin: Acta Pilati; Greek: Πράξεις Πιλάτου) is an apocryphal gospel... More > claimed to have been derived from an original Hebrew work written by Nicodemus, who appears in The Gospel of John as an associate of Jesus. The title The Gospel of Nicodemus is mediaeval in origin. The dates of its accreted sections are uncertain, but scholars agree in assigning the resulting work to the middle of the fourth century AD.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $28.92
Ships in 3-5 business days
[Dit boek is met afbeeldingen] Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), is het eerste gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte dateert van voor het begin van de christelijke jaartelling. Het... More > Oude Testament bevat volgens de protestantse traditie dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach; maar in een andere volgorde. De Tenach, is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in het Bijbelboek.< Less
2015 Bijbel By Apostel Arne
Paperback: $27.30
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Dit boek bevat 2 Apocriefe geschriften; Psalm 151 en het toevoegsel bij Esther.
2015 Bijbel By Apostel Arne
Hardcover: $46.98
Ships in 6-8 business days.
(1 Ratings)
De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord 'bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is van... More > βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus(plant) of boek betekent). Deze betekenis gaat weer terug op de Fenicische stad Byblos, die een omslagplaats was voor bast, de grondstof voor papyrus. In het christendom beschouwt men een gedrukt exemplaar meestal niet als bijzonder heilig. De Bijbel bevat twee verschillende verzamelingen van teksten: Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $28.30
Ships in 3-5 business days
{Deze editie is zonder afbeeldingen} Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor... More > verborgen of geheim. Apocrief is een term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Hardcover: $28.47
Ships in 6-8 business days.
{dit boek is zonder afbeeldingen} Het Oude Testament bevat boeken van verschillende inhoud. Er zijn wat men noemt 'historische boeken' (niet zo zeer geschiedschrijving als wel theologie) die de... More > overgeleverde verhalen van het joodse volk bevatten, boeken met uitspraken van profeten, wetboeken en boeken met liederen en spreuken. Het Oude Testament is tevens de literatuur van het volk Israël. Zo'n 35% is poëzie. Binnen de christelijke kerken is de samenstelling van het Oude Testament niet overal gelijk. Enkele Bijbelboeken en delen van boeken zijn wel deel van de Rooms-katholieke en de Oosters-orthodoxe canon maar niet van de protestantse canon. Deze staan in de Rooms-katholieke Kerk bekend als Deuterocanonieke boeken en worden door de protestantse kerken Apocriefen van het Oude Testament genoemd. Het katholieke Oude Testament heeft daarmee 46 boeken. De protestantse inhoud van het Oude Testament is gelijk aan die van de Tenach, 39 boeken, maar de volgorde verschilt.< Less
Het Oude Testament By Apostel Arne
Paperback: $27.97
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), is het eerste gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte dateert van voor het begin van de christelijke jaartelling. Het Oude Testament bevat volgens... More > de protestantse traditie dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach; maar in een andere volgorde. De Tenach, is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in het Bijbelboek Ezra 4:8 – 6:18 “Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, schreven een brief tegen Jeruzalem, aan den koning Arthahsasta, op deze manier:” – 6:18 “En zij stelden de priesteren in hun onderscheidingen, en de Levieten in hun verdelingen< Less
2015 Bijbel By Apostel Arne
Paperback: $26.65
Ships in 3-5 business days
(1 Ratings)
Het protestantse christendom erkent 66 boeken als behorende tot de Bijbel: 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. De 39 boeken van het Oude Testament vormen eveneens de joodse... More > Tenach.Deze telling is vrij willekeurig. Zo is de splitsing van de boeken Samuel en Koningen uit de Septuagint afkomstig, terwijl de splitsing van de boeken der Kronieken pas in de 16e eeuw ontstond.Door de rooms-katholieke Kerk worden er nog zeven deuterocanonieke boeken, boeken in tweede instantie, tot het Oude Testament gerekend. Hiernaast erkent men ook toevoegingen aan de Bijbelboeken Ester en Psalm 151, die eveneens deuterocanoniek genoemd worden, en in vele Bijbeluitgaven als apart boek verschijnen.< Less
Gods woord nader bekeken By Apostel Arne
Hardcover: $33.46
Ships in 6-8 business days.
Volgens de opvatting en de uitleg van de kerk door de eeuwen heen is dit het hoofdthema van het Nieuwe Testament en daarmee van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus aan het kruis zijn... More > leven heeft gegeven voor de zonden van de mensen en uit de dood is opgestaan en dat men als zondaar aan dit heilswerk van Jezus deel krijgt door het geloof in Hem.< Less