Search Results: 'Bijbel'

Search

×
×
×
×
155 results for "Bijbel"
Bijbel By Georgio Themen
eBook (ePub): $1.32
Download immediately.
De Bijbel het Heilige Schrift Van God bevat de Oude en Nieuwe Testament Nieuwe-Wereldvertaling
De Bijbel By Truth Seekers
Paperback: $7.66
Ships in 3-5 business days
Op initiatief van Truth Seekers. Een eerlijke analyse van de totstandkoming en betrouwbaarheid van de Bijbel.
DIEREN IN DE BIJBEL By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.26 $6.90 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Dieren in de Bijbel krijgen weinig aandacht. Dat heeft diverse reden. Een ervan is wellicht omdat men niet weet welk dier precies bedoeld wordt en wat zijn gedrag en leefgewoonten is. Een andere... More > reden kan zijn, dat het tekstverband waarin het dier een plaats krijgt onduidelijk is. De bedoeling van het dier wordt dan niet goed begrepen. Ook kan het voorkomen dat het Hebreeuwse woord niet helemaal duidelijk is in de Nederlandse vertaling. Ieder dier heeft in elke tekst een speciale betekenis. Daarbij komt dat de tekst een geestelijke inhoud heeft, waardoor dieren en hun gedrag een geestelijke lering aan ons doorgeven. Alle Hebreeuwse dierennamen worden in dit boek beschreven en van een groot aantal de tekst met de betekenis in het kort weergegeven.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 4 By Apostel Arne Horn
Paperback: $19.61
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.)< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 3 By Apostel Arne Horn
Paperback: $16.24
Ships in 3-5 business days
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Hardcover: $44.66
Ships in 6-8 business days.
Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De Deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden Deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel 4 By Apostel Arne Horn
Hardcover: $40.95
Ships in 6-8 business days.
Deze Bijbel is geschreven omdat alle Bijbels niet de deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de Oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel #5 By Apostel Arne Horn
Hardcover: $37.19
Ships in 6-8 business days.
Het Nieuwe Testament is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het Christendom. Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de Christenen, de Bijbel. Hoewel precieze datering... More > moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Paperback: $22.72
Ships in 3-5 business days
Gegroet lezers (Salutim lectoribus) Dit boek is het eerste boek van een serie van zes boeken wat alle facetten van de Bijbel behandelt inclusief de Apocriefe en Deuterocanonieke boeken en de... More > Oudtestamentische en Nieuwtestamentische Pseudepigrafen. Het eerste boek bevat de Wet (Pentateuch) ; Genesis, Exodus, Henoch (Pseudepigraaf), Leviticus, Numeri en Deuterononium. Het Tweede boek bevat Geschiedenis. Het Derde boek bevat Poëzie en wijsheid. Het Vierde boek bevat de Grote en Kleine Profeten. Het Vijfde boek bevat het Nieuwe Testament met de evangeliën. Het Zesde boek bevat Handelingen van de apostelen, brieven van Paulus, Katholieke brieven en Openbaring< Less
Vogels in de Bijbel By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle vogels die in de Bijbel voorkomen. De Hebreeuwse namen worden uitgelegd en de vindplaatsen vermeld. Van elke vogel worden enkele geestelijke... More > leringen aangetoond. De beschrijving is in de eerste instantie bedoeld voor catechisanten. Vandaar dat vrij eenvoudig taalgebruik wordt gehanteerd< Less