Search Results: 'Bijbel'

Search

×
×
×
×
135 results for "Bijbel"
Bijbel By Georgio Themen
eBook (ePub): $1.32
Download immediately.
De Bijbel het Heilige Schrift Van God bevat de Oude en Nieuwe Testament Nieuwe-Wereldvertaling
DIEREN IN DE BIJBEL By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.26 $6.90 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Dieren in de Bijbel krijgen weinig aandacht. Dat heeft diverse reden. Een ervan is wellicht omdat men niet weet welk dier precies bedoeld wordt en wat zijn gedrag en leefgewoonten is. Een andere... More > reden kan zijn, dat het tekstverband waarin het dier een plaats krijgt onduidelijk is. De bedoeling van het dier wordt dan niet goed begrepen. Ook kan het voorkomen dat het Hebreeuwse woord niet helemaal duidelijk is in de Nederlandse vertaling. Ieder dier heeft in elke tekst een speciale betekenis. Daarbij komt dat de tekst een geestelijke inhoud heeft, waardoor dieren en hun gedrag een geestelijke lering aan ons doorgeven. Alle Hebreeuwse dierennamen worden in dit boek beschreven en van een groot aantal de tekst met de betekenis in het kort weergegeven.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Hardcover: $44.66
Ships in 6-8 business days.
Deze Bijbel is geschreven omdat niet alle Bijbels de Deuterocanonieke boeken en de Apocriefe boeken bevatten. (Apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. Apocrief is een... More > term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanvankelijk door sommigen als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel werden beschouwd, maar uiteindelijk niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. We kennen Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.) De Deuterocanonieke boeken (Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden Deuterocanonieke boeken genoemd.< Less
Nieuw Apostolische Bijbel By Apostel Arne Horn
Paperback: $22.72
Ships in 3-5 business days
Gegroet lezers (Salutim lectoribus) Dit boek is het eerste boek van een serie van zes boeken wat alle facetten van de Bijbel behandelt inclusief de Apocriefe en Deuterocanonieke boeken en de... More > Oudtestamentische en Nieuwtestamentische Pseudepigrafen. Het eerste boek bevat de Wet (Pentateuch) ; Genesis, Exodus, Henoch (Pseudepigraaf), Leviticus, Numeri en Deuterononium. Het Tweede boek bevat Geschiedenis. Het Derde boek bevat Poëzie en wijsheid. Het Vierde boek bevat de Grote en Kleine Profeten. Het Vijfde boek bevat het Nieuwe Testament met de evangeliën. Het Zesde boek bevat Handelingen van de apostelen, brieven van Paulus, Katholieke brieven en Openbaring< Less
Vogels in de Bijbel By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle vogels die in de Bijbel voorkomen. De Hebreeuwse namen worden uitgelegd en de vindplaatsen vermeld. Van elke vogel worden enkele geestelijke... More > leringen aangetoond. De beschrijving is in de eerste instantie bedoeld voor catechisanten. Vandaar dat vrij eenvoudig taalgebruik wordt gehanteerd< Less
Vogels in de Bijbel By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.43 $7.06 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle vogels die in de Bijbel voorkomen. De Hebreeuwse namen worden uitgelegd en de vindplaatsen vermeld. Van elke vogel worden enkele geestelijke... More > leringen aangetoond. De beschrijving is in de eerste instantie bedoeld voor catechisanten. Vandaar dat vrij eenvoudig taalgebruik wordt gehanteerd.< Less
DIEREN IN DE BIJBEL By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Dieren in de Bijbel krijgen weinig aandacht. Dat heeft diverse reden. Een ervan is wellicht omdat men niet weet welk dier precies bedoeld wordt en wat zijn gedrag en leefgewoonten is. Een andere... More > reden kan zijn, dat het tekstverband waarin het dier een plaats krijgt onduidelijk is. De bedoeling van het dier wordt dan niet goed begrepen. Ook kan het voorkomen dat het Hebreeuwse woord niet helemaal duidelijk is in de Nederlandse vertaling. Ieder dier heeft in elke tekst een speciale betekenis. Daarbij komt dat de tekst een geestelijke inhoud heeft, waardoor dieren en hun gedrag een geestelijke lering aan ons doorgeven. Alle Hebreeuwse dierennamen worden in dit boek beschreven en van een groot aantal de tekst met de betekenis in het kort weergegeven.< Less
Het Gebed in de Bijbel By Jan Stelma
Paperback: $8.03
Ships in 3-5 business days
“Nood leert bidden”zegt men wel eens. Het gebed is dan een soort reddingsboei om uit vervelende omstandigheden te komen. Voor anderen weer om bepaalde verlangens ingewilligd te krijgen.... More > Een soort verlanglijstje dus. Soms kan men dagen, weken, jaren bidden om het te krijgen. Maar is dit het gebed zoals wij in de Bijbel zien? Kunnen wij bidden zoals David bad toen Hij zei : “Neem Uw Heiligen Geest niet van mij”. En Christus zegt immers dat : “Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven” . Kunnen wij dat allemaal zomaar op onszelf toepassen? Is het gebed in de Bijbel overal hetzelfde? Het antwoord is : NEEN! In deze studie wordt het gebed door de hele Bijbel heen gevolgd en bestudeerd. Hoe baden mannen als David, Salomo, Nehemia, Elia, Daniel, de 12 apostelen, Paulus? En wat zei de Here Jezus Christus daarover? Als u eenmaal echt begrijpt wat gebed is, dan zult u nooit meer zeggen dat de hemel als van koper was, omdat u geen kontakt met God heeft.< Less
Gemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief By Rudy Brinkman
Paperback: $6.97
Ships in 3-5 business days
Wat is de kracht van de 'gemeentegroei'-programma's, en wat zegt de Bijbel over Gemeentegroei? Is er een Bijbels "gemeentegroei programma"? Houden de gemeenten die meedoen of meededen aan... More > dergelijke programma's de groei vast, wat is er voor nodig om als kerk of gemeente te groeien? Wat is gemeentegroei eigenlijk? Veel vragen, en in deze korte brochure gaat de schrijver na een (korte) schets van zijn eigen kerkelijke geschiedenis en analyse van de 'gemeentegroei programma's' in op de Bijbelse aspecten er van.< Less
Gemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief By Rudy Brinkman
eBook (PDF): $1.31
Download immediately.
Een Bijbelse visie op het onderwerp 'Gemeentegroei'. Het "one size fits all" dat veel van de gemeentegroei programma's proberen toe te passen, wringt vaak. En, daar komt bij dat inhoudelijk... More > er vaak bezwaren zijn. Zegt de Bijbel iets over gemeentegroei? Moeten we streven naar groei van de (lokale) gemeente? Vanuit zijn persoonlijke achtergrond, ervaring en Bijbelse optiek schrijft de auteur in deze 40 pagina's tellende brochure over dit onderwerp.< Less