Search Results: 'CO'

Search

×
×
×
×
6,940 results for "CO"
L'Homme By Materne PENDOUE
Paperback: $14.39
Prints in 3-5 business days
’ouvrage : ‘’L’HOMME’’ donne la localisation de chacun des corps du vivant de l’homme. Mais á la mort physique, chacun des corps rejoint la classe... More > d’appartenance. C’est parce qu’on harmoniserait tous ces corps de notre vivant qu’une résurrections ou incarnation (selon les croyances…) serait réalisable afin de gérer une nouvelle naissance. Dans un langage simple et humain, chaque être est régulé par sept phénomènes naturels et automatiques : - 1 - Les matières fécales ; - 2 – L’oxygène O2 comme élément maintenant chaque être dans son corps dit en état vie éveillé; - 3 – L’hydrogène H2 comme élément maintenant chaque être dans son corps dit sommeil ; - 4 – le gaz carbonique dans sa molécule chimique CO2 comme élément maintenant chaque être dans son corps dit état de coma ; - 5 - l’eau dans sa molécule chimique H2O comme élément maintenant chaque être dans son corps dit état de mort ; - 6 – Les urines ; - 7 – La transpiration. Ces sept phénomènes constituent le métabolisme absolu du vivant de l’homme.< Less
Phục Truyền Luật Lệ Ký (Tập 3: Phục Truyền 27-34) By Daniel I. Block
Paperback: List Price: $14.99 $12.74 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Ý nghĩa thần học của sách Phục Truyền cần phải được nhìn nhận một cách đúng... More > đắn. Ít sách nào trong Kinh Thánh công bố lời của ân điển và Phúc âm gần gũi với hội thánh ngày nay đến thế. Phục Truyền hân hoan vui mừng trong mối liên hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhân từ chọn Y-sơ-ra-ên là đối tác giao ước của Ngài. Ngài đã trung tín bày tỏ cam kết giao ước của Ngài với họ. Môi-se thách thức dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng bằng cách công bố rằng chỉ một mình Gia-vê là Chúa của họ, cũng như bày tỏ lòng trung thành không lay chuyển với tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài qua sự vâng lời. Daniel Block làm nổi bật sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời, được khắc họa trong Phục Truyền, với Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Đức Gia-vê nhập thể. Cơ Đốc nhân nào hiểu được đặc điểm giao ước của Đức Chúa Trời và sống dưới ân sủng của Đấng Christ đều sẽ vui mừng đón nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, và chống cự sự cám dỗ cho rằng đức tin chỉ là sự hiểu biết nội tâm và mang tính chủ quan.< Less
Phục Truyền Luật Lệ Ký (Tập 2: Phục Truyền 12-26) By Daniel I. Block
Paperback: List Price: $20.99 $17.84 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Ý nghĩa thần học của sách Phục Truyền cần phải được nhìn nhận một cách đúng... More > đắn. Ít sách nào trong Kinh Thánh công bố lời của ân điển và Phúc âm gần gũi với hội thánh ngày nay đến thế. Phục Truyền hân hoan vui mừng trong mối liên hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhân từ chọn Y-sơ-ra-ên là đối tác giao ước của Ngài. Ngài đã trung tín bày tỏ cam kết giao ước của Ngài với họ. Môi-se thách thức dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng bằng cách công bố rằng chỉ một mình Gia-vê là Chúa của họ, cũng như bày tỏ lòng trung thành không lay chuyển với tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài qua sự vâng lời. Daniel Block làm nổi bật sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời, được khắc họa trong Phục Truyền, với Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Đức Gia-vê nhập thể. Cơ Đốc nhân nào hiểu được đặc điểm giao ước của Đức Chúa Trời và sống dưới ân sủng của Đấng Christ đều sẽ vui mừng đón nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, và chống cự sự cám dỗ cho rằng đức tin chỉ là sự hiểu biết nội tâm và mang tính chủ quan.< Less
Phục Truyền Luật Lệ Ký (Tập 1: Phục Truyền 1-11) By Daniel I. Block
Paperback: List Price: $19.49 $16.57 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Ý nghĩa thần học của sách Phục Truyền cần phải được nhìn nhận một cách đúng... More > đắn. Ít sách nào trong Kinh Thánh công bố lời của ân điển và Phúc âm gần gũi với hội thánh ngày nay đến thế. Phục Truyền hân hoan vui mừng trong mối liên hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhân từ chọn Y-sơ-ra-ên là đối tác giao ước của Ngài. Ngài đã trung tín bày tỏ cam kết giao ước của Ngài với họ. Môi-se thách thức dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng bằng cách công bố rằng chỉ một mình Gia-vê là Chúa của họ, cũng như bày tỏ lòng trung thành không lay chuyển với tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài qua sự vâng lời. Daniel Block làm nổi bật sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời, được khắc họa trong Phục Truyền, với Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Đức Gia-vê nhập thể. Cơ Đốc nhân nào hiểu được đặc điểm giao ước của Đức Chúa Trời và sống dưới ân sủng của Đấng Christ đều sẽ vui mừng đón nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, và chống cự sự cám dỗ cho rằng đức tin chỉ là sự hiểu biết nội tâm và mang tính chủ quan.< Less
Hương Tích - Phật Học Luận Tập Vol.5 By Tuệ Sỹ et al.
Paperback: $15.00
Prints in 3-5 business days
Chuyen de nghien cuu Triet hoc và Van hoc Phat giao, phat hanh moi Quy. Tap 5 gom cac bai viet: THIỀN PHẬT GIÁO và THIÊN CHÚA GIÁO; TỨ... More > ĐẾ ; THIỀN TRÚC LÂM và TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO ; THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN Với tín ngưỡng Di Đà tại Việt Nam ; LỊCH SỬ BỘ PHÁI PHÁP TẠNG VÀ SỰ KẾT TẬP LUẬT TỨ PHẦN (tiếp theo) ; Sư nhà Tống sang học thiền nhà Trần ; NƯỚC MẮT VÀ TÁNH KHÔNG (tiếp theo) ; Cơ sở tư tưởng MậT TÔNG TÂY TẠNG Qua huyền nghĩa của Đại thần chú OṀ MAṆI PADME HŪṀ (tiếp theo) ; ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT TRIỀU LÝ ; NĀLANDĀ: TRUYỀN THỪA, TRUYỀN NHÂN và GIÁO PHÁP ; Đọc ESSENCE of the HEART SUTRA của Đức Dalai Lama đời thứ 14 ; Đọc Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất ; BIỂN TUỆ, VƯỜN TỪ ÁI ; thơ: khắc khoải, Về Già Lam, Hành hương vô xứ ; TIẾT TRÙNG DƯƠNG VỚI HOA CÚC & HOA THÙ DU ; giấc mộng cuộc đời , cơn ác mộng , cách dỗ giấc ngủ.< Less
ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM By Thích Nữ Trí Hải
Paperback: $22.00
Prints in 3-5 business days
Hỡi các tỳ kheo, tất cả thế gian đang bốc cháy dữ dội, các ngươi nên hiểu. Con mắt chúng... More > bốc lửa, và khi nhìn sự vật bằng con mắt bốc lửa của chúng, thì bất cứ gì chúng thấy đều trông như đang bốc cháy. Lỗ tai chúng bốc lửa, nên khi nghe âm thanh bằng lỗ tai bốc lửa của chúng, bất cứ gì chúng nghe đều như đang bốc lửa. Mũi chúng bốc lửa, nên khi ngửi bằng lỗ mũi bốc lửa của chúng, thì bất cứ mùi gì chúng ngửi đều như bốc lửa. Lưỡi chúng bốc lửa, nên khi nếm bằng cái lưỡi bốc lửa, chúng cảm thấy những vị chúng nếm đều bốc lửa. Thân của chúng bốc lửa, nên bất cứ gì thân ấy chạm xúc đến đều như bốc lửa. Tâm chúng bốc lửa, nên khi suy tưởng với tâm bốc lửa, mọi sự mà chúng nghĩ đến đều như bốc lửa đối với chúng. Và, hỡi các tỳ kheo, lửa gì nơi chúng đang bốc cháy? Ta nói chính là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già lửa bệnh, lửa chết, lửa sầu bi khổ ưu não... Khi các ngươi không còn bám víu những ngọn lửa ấy, thì các ngươi có thể giải thoát khỏi những đau khổ mê muội trói buộc các ngươi vào thế gian này.< Less
Thiền Sư và Tư Tưởng Giác Ngộ - 2 By Hùng Như
Paperback: $15.00
Prints in 3-5 business days
Giáo lý mà Đạo Phật đóng góp vào truyền thống văn hoá của Dân tộc, không những... More > thiết dụng về mặt tinh thần, mà còn hoàn thiện lý tưởng sống cao đẹp cho cá nhân và xã hội. Trong tinh thần từ bi, ban vui cứu khổ, trong sự hợp nhất của tri hành, trãi lòng từ bi hướng nguyện đến muôn loài chúng sanh, chuyển hoá khổ đau tìm đến giải thoát. Có như thế ta mới hoàn thành sứ mạng cứu mình, độ người và độ chúng sanh. Chúng ta truy niệm ân đức, lạy tạ công ơn những người xả thân hy hiến đời mình cho Dân Tộc, những bậc anh hùng cứu quốc, những chiến sỹ trận vong, những anh linh đồng bào tử nạn, vì sự sống còn của chúng ta, sự vươn lên đi tới của Dân Tộc, đã và đang dấn than, hy sinh thân mạng. Giá trị đích thực của Đạo Phật Việt là đứng trong lòng Dân Việt, vì Dân Việt và cho dân Việt, kề vai sát cánh bất khả phân ly, dựng xây một xã hội lấy từ bi nhân bản và trí tuệ giải thoát làm sự nghiệp.< Less
CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 1 By PingShi XIAO
Paperback: $25.20
Prints in 3-5 business days
Mật tông Tây Tạng xưa nay vốn được mọi người coi là Phật giáo Đại thừa chính... More > thống, có tên gọi khác là Phật giáo Tạng truyền hoặc dòng Kim Cương thừa, song hành cùng với Phật giáo Hán truyền và Phật giáo Nam truyền. Đối với thế giới phương Tây mà nói, thì họ tiếp xúc với Phật giáo Tạng truyền lần đầu tiên thông qua ngả Bắc Ấn Độ cách đây hơn 100 năm, khởi nguồn từ một đoàn thám hiểm người Anh đi khám phá vùng núi Himalaya và phát hiện ra một thế giới hoang sơ với nhiều điều bí ẩn. Tin tức được loan truyền, và từ đó đến nay, thế giới Âu Mỹ vẫn mặc nhiên hiểu rằng Phật giáo ở Tây Tạng là Phật giáo Đại thừa thực sự được lưu truyền lại. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới rằng những gì mọi người hiểu biết về Phật giáo Tạng truyền xưa nay đều là sai lầm và phiến diện một cách nghiêm trọng. Đây thực chất là một cú lừa thiên niên kỷ đã được che đậy, ngụy trang, truyền thừa một cách vô cùng khéo léo và tinh vi.< Less
CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 1 By PingShi XIAO
eBook (ePub): $9.56
Mật tông Tây Tạng xưa nay vốn được mọi người coi là Phật giáo Đại thừa chính... More > thống, có tên gọi khác là Phật giáo Tạng truyền hoặc dòng Kim Cương thừa, song hành cùng với Phật giáo Hán truyền và Phật giáo Nam truyền. Đối với thế giới phương Tây mà nói, thì họ tiếp xúc với Phật giáo Tạng truyền lần đầu tiên thông qua ngả Bắc Ấn Độ cách đây hơn 100 năm, khởi nguồn từ một đoàn thám hiểm người Anh đi khám phá vùng núi Himalaya và phát hiện ra một thế giới hoang sơ với nhiều điều bí ẩn. Tin tức được loan truyền, và từ đó đến nay, thế giới Âu Mỹ vẫn mặc nhiên hiểu rằng Phật giáo ở Tây Tạng là Phật giáo Đại thừa thực sự được lưu truyền lại. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới rằng những gì mọi người hiểu biết về Phật giáo Tạng truyền xưa nay đều là sai lầm và phiến diện một cách nghiêm trọng. Đây thực chất là một cú lừa thiên niên kỷ đã được che đậy, ngụy trang, truyền thừa một cách vô cùng khéo léo và tinh vi.< Less
LA FORET D'ALCUDIA OU LE REBOISEMENT DE L'IMAGINAIRE By Frédéric Andreu
Paperback: $12.55
Prints in 3-5 business days
«Alcudia» est le nom d’une toute nouvelle maison d’édition «en ligne». Une maison «en ligne» pour auteurs «non alignés»... More > par le poétiquement correct. Une maison d’édition comme les autres ? Certes, non. Car une maison qui ne cherche pas a faire du chiffre mais à faire des lettres. Une maison d’édition dont vous êtes le co-éditeur : vous m’envoyez vos textes par courriel et vous recevez à la maison votre exemplaire papier. Ensuite, c’est à vous de commander le nombre d’exemplaires souhaités à l’adresse souhaitée. Certes, quelques arbres coupés dans nos belles forêts de France, un petit sacrifice par rapport au reboisement de l’imaginaire collectif ! Le désert qui croît ne peut envahir le monde entier. Les planteurs s’activent pour freiner la propagation des dunes de sable néo-libéral. Au fond, il y a toujours soi et les autres ; il y a toujours le monde et cet imaginaire qui ajoute des mondes au monde ; les rencontres qui ajoutent des notes de musique à la grande farandole des planètes...< Less