Search Results: 'Genadeverbond'

Search

×
×
×
×
13 results for "Genadeverbond"
WELDADEN VAN HET GENADEVERBOND By THOMAS BOSTON
Paperback: List Price: $20.19 $19.18 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Thomas Boston was een Schots predikant die een groot aantal preken en verhandelingen heeft nagelaten. Hij wandelde in de voetstappen van de Covenanters. Deze legden de nadruk op het Genadeverbond wat... More > in het persoonlijk, kerkelijk en staatkundig leven ingewilligd en nageleefd moet worden. De weldaden van het Genadeverbond worden welgemeend aangeboden aan alle hoorders van het Evangelie. De aangeboren vijandschap van de mens verwerpt de lieflijkste nodigingen. Gods Geest overtuigt de zondaar van zijn schuldige en verloren toestand en brengt hem onder de band van het Verbond. Dit Huwelijksverbond kan in eeuwigheid niet meer gebroken worden. De Verbondsgod blijft trouw.< Less
HET GENADEVERBOND EN DE INWILLIGING ERVAN By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Er is geen kennis van de Drieënige God dan door openbaring. Het Genadeverbond heeft de HEERE geopenbaard na de val. Het Evangelie openbaart de Verbondsgod, de Verbondsmiddelaar en de... More > Verbondsbeloften. Een aandeel hieraan is onmisbaar tot zaligheid. Wij krijgen een aandeel hieraan door het sterven aan de Wet en de aanbieding van het Evangelie, die door de Geest van Christus op het hart gedrukt wordt. Door bekering en het geloof in Christus wordt men een bondeling. In dit boekje wordt de weg beschreven die de Heere met enkelen van Zijn kinderen heeft gehouden. En de manier hoe zij het Genadeverbond hebben ingewilligd, zowel mondeling als schriftelijk.< Less
HET GENADEVERBOND EN DE INWILLIGING ERVAN By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $7.27 $6.91 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Er is geen kennis van de Drieënige God dan door openbaring. Het Genadeverbond heeft de HEERE geopenbaard na de val. Het Evangelie openbaart de Verbondsgod, de Verbondsmiddelaar en de... More > Verbondsbeloften. Een aandeel hieraan is onmisbaar tot zaligheid. Wij krijgen een aandeel hieraan door het sterven aan de Wet en de aanbieding van het Evangelie, die door de Geest van Christus op het hart gedrukt wordt. Door bekering en het geloof in Christus wordt men een bondeling. In dit boekje wordt de weg beschreven die de Heere met enkelen van Zijn kinderen heeft gehouden. En de manier hoe zij het Genadeverbond hebben ingewilligd, zowel mondeling als schriftelijk.< Less
WELDADEN VAN HET GENADEVERBOND, deel 2 By THOMAS BOSTON
eBook (PDF): $0.00
Thomas Boston was een Schots predikant die een groot aantal preken en verhandelingen heeft nagelaten. Hij wandelde in de voetstappen van de Covenanters. Deze legden de nadruk op het Genadeverbond wat... More > in het persoonlijk, kerkelijk en staatkundig leven ingewilligd en nageleefd moet worden. De weldaden van het Genadeverbond worden welgemeend aangeboden aan alle hoorders van het Evangelie. De aangeboren vijandschap van de mens verwerpt de lieflijkste nodigingen. Gods Geest overtuigt de zondaar van zijn schuldige en verloren toestand en brengt hem onder de band van het Verbond. Dit Huwelijksverbond kan in eeuwigheid niet meer gebroken worden. De Verbondsgod blijft trouw.< Less
Leven van de Reformator en uitleg van de 12 Geloofsartikelen en het Genadeverbond By CASPAR OLEVIANUS
eBook (PDF): $0.00
Dit boek biedt een beschrijving van het leven van Caspar Olevianus. Hij was een medewerker van Zacharias Ursinus, die de Heidelberger Catechismus heeft opgesteld. Olevianus behoorde bij de... More > voornaamste reviseurs. Olevianus was een belangrijk reformator op kerkrechtskundig terrein. Zijn twee voornaamste boeken over de 12 GELOOFSARTIKELEN en het Genadeverbond zijn hierin opgenomen. Dit boek verschijnt in het kader van het 450 jarig bestaan van de Catechismus. In het Troostboek zijn zoveel kostbare parels uit de Schrift opgenomen dat we terecht mogen spreken van een kostbare goudschat zoals die na de tijd van de Apostelen zeldzaam is verschenen op zó'n beknopte manier.< Less
Leven van de Reformator en uitleg van de 12 Geloofsartikelen en het Genadeverbond By CASPAR OLEVIANUS
Paperback: List Price: $22.98 $21.83 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Dit boek biedt een beschrijving van het leven van Caspar Olevianus. Hij was een medewerker van Zacharias Ursinus, die de Heidelberger Catechismus heeft opgesteld. Olevianus behoorde bij de... More > voornaamste reviseurs. Olevianus was een belangrijk reformator op kerkrechtskundig terrein. Zijn twee voornaamste boeken over de 12 GELOOFSARTIKELEN en het Genadeverbond zijn hierin opgenomen. Dit boek verschijnt in het kader van het 450 jarig bestaan van de Catechismus. In het Troostboek zijn zoveel kostbare parels uit de Schrift opgenomen dat we terecht mogen spreken van een kostbare goudschat zoals die na de tijd van de Apostelen zeldzaam is verschenen op zó'n beknopte manier.< Less
HET BEELD GODS, waarin het bestaat, het verlies en het herstel By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
De voorkant toont een boom als afbeelding van de Boom van kennis van goed en kwaad. Door ongehoorzamheid aan Gods gebod verloor de mens Gods beeld. De HEERE richtte met Adam het Genadeverbond op door... More > de belofte van Zijn Zoon, DIe het Beeld van de Vader is, vol genade en barmhartigheid. De regenboog is een onderpand van het Natuur-verbond met Noach. Zoals de HEERE trouw is in Zijn verbond met Noach, zo is Hij trouw aan Jezus Christus als het Hoofd van het Genadeverbond en aan al de oprechte gelovigen in Hem. De afspiegeling in het water is een type dat het Beeld van God afspiegelt in de gelovigen. Zij worden herschapen naar het Beeld van Christus; in dit leven naar Zijn lijdend Beeld, en na dit leven naar Zijn verheerlijkt Beeld.< Less
HET BEELD GODS, waarin het bestaat, het verlies en het herstel By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $5.97 $5.67 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
De voorkant toont een boom als afbeelding van de Boom van kennis van goed en kwaad. Door ongehoorzamheid aan Gods gebod verloor de mens Gods beeld. De HEERE richtte met Adam het Genadeverbond op door... More > de belofte van Zijn Zoon, DIe het Beeld van de Vader is, vol genade en barmhartigheid. De regenboog is een onderpand van het Natuur-verbond met Noach. Zoals de HEERE trouw is in Zijn verbond met Noach, zo is Hij trouw aan Jezus Christus als het Hoofd van het Genadeverbond en aan al de oprechte gelovigen in Hem. De afspiegeling in het water is een type dat het Beeld van God afspiegelt in de gelovigen. Zij worden herschapen naar het Beeld van Christus; in dit leven naar Zijn lijdend Beeld, en na dit leven naar Zijn verheerlijkt Beeld.< Less
KROONJUWELEN IN DE HAND VAN CHRISTUS VI By THOMAS WATSON
Paperback: List Price: $16.52 $15.69 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
De ‘Zaligsprekingen van Jezus’ in Mattheüs 5 vormen samen met de inleiding tien kostbare kroonjuwelen waarmee een Christen rijk versierd wordt. De hand van Christus graveert deze... More > juwelen in de ziel van ieder gelovige in een meer of mindere mate. Door deze liefdevolle handen kunnen die juwelen in eeuwigheid niet meer verloren gaan. Watson opent het kabinet van het Genadeverbond zó ruim, dat de lezer gaat verlangen om zo’n Zaligmaker te leren kennen, of zichzelf opnieuw aan Hem toe te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid.< Less
Kroonjuwelen in de hand van Christus, deel 6 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
De ‘Zaligsprekingen van Jezus’ in Mattheüs 5 vormen samen met de inleiding tien kostbare kroonjuwelen waarmee een Christen rijk versierd wordt. De hand van Christus graveert deze... More > juwelen in de ziel van ieder gelovige in een meer of mindere mate. Door deze liefdevolle handen kunnen die juwelen in eeuwigheid niet meer verloren gaan. Watson opent het kabinet van het Genadeverbond zó ruim, dat de lezer gaat verlangen om zo’n Zaligmaker te leren kennen, of zichzelf opnieuw aan Hem toe te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Age Verification Required
 
9
AS WE FORWARD AS WE FORWARD By Drew W.F. Rigby
Paperback: $10.00