Search Results: 'Great Exhibition'

Search

×
×
×
×
250 results for "Great Exhibition"
துண்டு புவி - செய்ய எளிதாக இருக்கிறது By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
For தமிழ் view sample please.   Is Easy To Do   Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our... More > history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number. Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the...< Less
टुकड़ा पृथ्वी - करना आसान है By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
For हिन्दी view sample please.   Is Easy To Do   Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our... More > history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number. Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the...< Less
ટુકડો પૃથ્વી - કરવા માટે શું સરળ છે By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
For ગુજરાતી view sample please.   Is Easy To Do   Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet... More > if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number. Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the...< Less
フラグメント 地球 - れを行うのは簡単 By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
For 日本語 view sample please.   Is Easy To Do   Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits... More > anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number. Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the followed...< Less
ٹکڑا زمین - سرد مرکزی خیال By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
غلط فہمی میں ایک مہاکاوی ساہسک،... More > نفسیاتی مختصر کہانیاں کی اس سیریز معنی خود کو سمجھنے کی طرف سے نظر انداز کر کے معانی میں سے ٹھیک ہے معنی کی.   سرد مرکزی خیال: ہے کیا کرنا آسان   افسوس کی بات ہے، ان کاموں کو جو ہم میں تعداد میں بہت شاندار میں، سوچ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہماری تاریخ، تشدد اور اس دھوکہ کے لئے ہمارے مجموعی صلاحیت سے زیادہ کچھ دکھایا، یہ ضرور ہے کہ ہم کبھی بھی علاوہ سے زیادہ ساتھ کر سکتے ہیں. کاموں کو ایک گروپ فرد سے باہر ایکسل کر سکتے ہیں کی تعداد بے شمار ہے: ایک ساتھ مل کر ہم زیادہ شکار اور زیادہ جمع، سستی کے لئے دور سے سفر، تیز تر اور عمیق تر کھدائی، زیادہ دیر تک اعلی چڑھنے، صرف ہمیں زيادہ کامیاب اور دیرپا ثابت ہوتی ہے، اگرچہ کوئی جسم یا گروپ نے جمع کی تعداد میں اضافہ کی طرف سے زیادہ آزادی سوچا.   اور, عام English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show...   اور, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits...< Less
Dameidiog Ddaear - Oer Cysyniad By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Mae antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres hon o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.   Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w... More > Wneud   Yn anffodus, ymhlith y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr mewn niferoedd i mewn, ni ellir meddwl ei gyfrif. Eto os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na ein gallu gros ar gyfer trais, a thwyll ohono, mae'n sicr y gallwn wneud mwy gyda'n gilydd nag erioed ar wahân. Mae nifer o dasgau grŵp yn gallu rhagori tu hwnt i'r unigolyn yn di-ri: Gyda'n gilydd rydym yn hela uwch ac yn casglu mwy, teithio ymhellach ar gyfer rhatach...   A, Syml English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger...   A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence...< Less
شظية الأرض - مفهوم الباردة By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
مغامرة ملحمية في سوء الفهم، هذه... More > السلسلة من القصص القصيرة النفسي، ويستكشف معنى المعاني الدقيقة للمعنى من خلال فهم التغاضي نفسها.   مفهوم الباردة: من السهل القيام به   للأسف، من بين تلك المهام التي تتفوق بشكل كبير ونحن الآن في الأرقام في، لا يمكن التفكير تحسب. بعد ما اذا تاريخنا يسلك أي شيء أكثر من قدرتنا الإجمالية للعنف، والخداع منه، فمن المؤكد أننا نستطيع أن نفعل أكثر من وبصرف النظر معا من أي وقت مضى. عدد من المهام يمكن التفوق مجموعة ما وراء الفرد لا تعد ولا تحصى: نحن معا اصطياد أكبر وجمع أكثر من ذلك، لأبعد السفر أرخص، وحفر أسرع وأعمق، وتسلق أعلى لفترة أطول، وأكثر يجعلنا أقوى فقط، رغم عدم وجود هيئة أو جماعة تجميعها من أي وقت مضى لم يفكر بحرية أكبر عن طريق زيادة عددها.   و, بسيطة English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more...   و, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more...< Less
부서진 조각 이승 - 콜드 컨셉 By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
오해로 서사시 모험은 심리적 단편이 시리즈는 자체를... More > 이해하여 간과 의미 의미의 미세한 의미를 탐구 하였다.   콜드 컨셉: 는 할 쉬운   슬프게도, 우리가 숫자 때문에 크게 뛰어난 그 작업 중, 사고는 계산 할 수 없습니다. 우리의 역사는 폭력, 그리고 그 속임수에 대한 총 용량보다 더 아무것도을 할 경우 그러나, 그것은 우리가 떨어져보다 더 함께 할 수있는 분명합니다. 그룹의 개별 이외의 엑셀 수 작업의 수는 셀 수없이 많은입니다 함께 우리가 이상을 사냥 등을 수집, 저렴에 대한 더 여행 빠르고 깊이 파, 더 높은 올라, 더 많은 우리 만 강해지는 법, 시체 또는 그룹 다시 조립하지 않지만 그 숫자를 증가시켜 더 자유롭게 생각하고 있습니다.   및, 단순 English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can ...   및, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can...< Less
Fragment Terra - Concepte Freda By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Una aventura èpica en la incomprensió, aquesta sèrie de relats curts psicològics, explora el significat més precís dels significats sense sentit passats per... More > alt per la comprensió de si mateix.   Concepte Freda: És Fàcil De Fer   Lamentablement, entre les tasques que es destaquen tan granment en números, el pensament no es pot comptar. No obstant això, si la nostra història mostra res més que la nostra capacitat bruta de la violència i l'engany dels mateixos, sens dubte és que podem fer molt més junts que mai separats. El nombre de tasques que un grup pot sobresortir més enllà de l'individu és incomptable...   I, Simple English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger..   I, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence..< Less
Framment Earth - Kiesaħ Kunċett By Robert Skyler
eBook (ePub): $4.99
Avventura epika fis ekwivoku, din is-serje ta 'stejjer qosra psikoloġiċi, jesplora l-tifsira ifjen tal-tifsiriet sens injorat mill-fehim innifsu.   Kiesaħ Kunċett: Huwa... More > Faċli Li Tagħmel   Sfortunatament, fost dawk il-kompiti li aħna jisbqu hekk bil-kbir fl-għadd fil-ħsieb ma jistgħux jingħaddu. Iżda jekk l-istorja tagħna juri xejn aktar minn kapaċità gross tagħna għall-vjolenza, u l-qerq tiegħu, huwa żgur li nistgħu nagħmlu aktar flimkien minn qatt qabel bogħod minn xulxin. Fil-numru ta 'kompiti ta' grupp bott jisbqu lil hinn mill-individwu huwa għadd...   U, Sempliċi English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger...   U, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence...< Less

Top 10

see more >
 
1
Full Count Ministries Romans Journal Full Count Ministries... By Carter Reese et al.
Paperback: $8.44
 
 
4
B Inspired B Inspired By Brandon Warren
Paperback: $15.99