Search Results: 'Lalana'

Search

×
×
×
×
5 results for "Lalana"
Chinanteco de Lalana NT By La Liga Bíblica
eBook (PDF): $0.00
El Nuevo Testamento en un idioma de México, Chinanteco de Lalana. Ethnologue code: [cnl]. The original edition was published in 1973. The second edition was published in 1994. The Lulu... More > edition was prepared in 2009.< Less
Chinanteco de Lalana NT By La Liga Bíblica
Paperback: $16.18
Prints in 3-5 business days
El Nuevo Testamento en un idioma de México, Chinanteco de Lalana. Ethnologue code: [cnl]. The original edition was published in 1973. The second edition was published in 1994. The Lulu... More > edition was prepared in 2009.< Less
Razamba sy ny Tariny By Soamiely Andriamananjara, Tovo Rakotovao
Paperback: $10.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Manaraka ny moron’iny renirano iny ny lalana nizoran-dry lerony. Hitany teny rehetra teny ny faharavána sy fahasimbána nateraky ny orana. Iry misy trano nirodana, itsy misy... More > tanim-boly sy vala-parihy dibo-drano, iroa misy hazo nidaraboka, ito misy fefy simba. Tena mba nanimba zavatra kosa ny andon’ny lanitra tamin’ity indray mitoraka ity. Sady variana no nitebiteby ireto namantsika handia làlana. “Fa orana io sa asidra e? Ary mba lasa aiza daholo, bain’a, ny pokona tao an-tanàna a?” Manomboka mikorapaka i Loks. “Efa lasa aninkeo maraina daholo rizareo. Henoko ny sefo-fokotany niantso ny olona ka nandamina ny fiondranana ho any Ambohitrambinina.” “Ary fa maninona isika no tsy nandeha niaraka taminy?” “Tsy nantsoin-drizareo isika.” Hoy ny vali-tenin’i Razambà. Vali-teny maina.< Less
I Vorombola sy I Voninkasina By Volatiana Rahaga
Paperback: $10.00
Prints in 3-5 business days
Tonga saina ra-Vorombola fa ny tena fahasambarana, tsy ny làlana aleha, na ny toe-tsaina enti-mitondra irery intsony, fa ny fitiavana tsy misy avanavana izay midorehitra toa afo ao anatinao.... More > Fa inona na iza moa ilay atao hoe Fitiavana? Inona no atao hoe tora-masoandro, misy ve ny anjaranao? Aiza no mitoetra ny fahasambarana?< Less
TIAKO – TIAKO FOANA! By Toetra Ràja
Paperback: $10.00
Prints in 3-5 business days
TIAKO - TIAKO FOANA! dia bokin-tononkalon'i Toetra Ràja mirakitra ny tontolo akaikiny tena tiany. "Tiako foana" hoy izy satria na inona hitranga dia ahitany lalantsara hatrany... More > mifototra amin'ny fitiavana, lalana itondrany ireo mpankafy ny vokatry ny fihetseham-pony. Tononkalo fohy isan'andalana no natambatry ny lahatsoratra mirindra ho fanomezana hasina ny literatiora malagasy ary ho anjara birikiny amin'ny fanarenana ny fiaraha-monina.< Less