Search Results: 'Nativity'

Search

×
×
×
×
5,549 results for "Nativity"
தமிழில் நிரல் எழுது - எழில் நிரலாக்க மொழி (Write Code in Tamil - Ezhil Programming Language) By முத்தையா அண்ணாமலை & என். சொக்கன்
eBook (ePub): $2.99
இந்த புத்தகம் தமிழில் நிரல்... More > எழுத கற்று கொடுக்க உதவும். எழில் (Ezhil), தமிழில் எழுதும்வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிரலாக்க மொழியாகும். இதில் தமிழ் கலைச் சொற்களைக் கொண்டே நிரல்கள் எழுத முடியும். இது இலவசமாகக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிரல் மொழியாகும். மேலும் வலைத்தளத்தில் http://ezhillang.org/ This book teaches you to program in Ezhil language. Ezhil, in Tamil language script (எழில்), is compact, open source, interpreted, programming language, originally designed to enable native-Tamil speaking students, K-12 age-group to learn computer programming, and enable learning numeracy and computing, outside of linguistic expertise in predominatly English language based computer systems. Ezhil is the first freely available Tamil programming language, and accessible via web at http://ezhillang.org/< Less
Dau_totul_pentru_un_secret By ZapaStrit
eBook (ePub): $7.50
Umorul acela neplanificat, instantaneu, născut în dialogurile dintre oamenii satului românesc din sudul țării l-am redescoperit întâmplător. Îmi... More > înseninează dimineța. Zăpă are un fel de a scrie dezinvolt… povestirile ei curg precum râul, în mod natural, trădând talentul nativ. Felul șugubăț, folosind cu dezinvoltură perfectul simplu specific Olteniei și Munteniei, îmi amintește de Amza Pellea și pățaniile lui cu Sucă, din vremea televiziunii în alb-negru, dar și de farmecul poemelor lui Marin Sorescu. Învățați din textele ei cum se aprinde un foc fără cărbuni ! Doar cu emoție. Costea Velea< Less
5 Star Mandarin: Chinese for Communication 1 By Kena Kong
Paperback: $65.99
Prints in 3-5 business days
This book is intended for total beginners of Chinese language learning, especially for those people whose native language is not Chinese (includes foreigners, overseas Chinese and ethnic minority... More > students from China). According to the teaching principle “diversion of language and writing” for elementary level, this textbook is mainly for Pinyin, not including Chinese characters teaching.There are 318 vocabulary words, 22 proper nouns, 51 language points in this textbook--- 5 Star Mandarin: Chinese for Communication 1. After finishing this book students will be able to understand and use some simple Chinese words and sentences, satisfy some specific needs for communication, have the ability to pursue the next level of Chinese study, and pass the HSK 1 test. HSK level 1 tests the students daily Chinese application ability. This is equivalent to level 1 of Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages and level A1 of Common European Framework of Reference for Languages.< Less
5 Star Mandarin: Chinese for Communication 1 By Kena Kong
Paperback: $29.99
Prints in 3-5 business days
This book is intended for total beginners of Chinese language learning, especially for those people whose native language is not Chinese (includes foreigners, overseas Chinese and ethnic minority... More > students from China). According to the teaching principle “diversion of language and writing” for elementary level, this textbook is mainly for Pinyin, not including Chinese characters teaching.There are 318 vocabulary words, 22 proper nouns, 51 language points in this textbook--- 5 Star Mandarin: Chinese for Communication 1. After finishing this book students will be able to understand and use some simple Chinese words and sentences, satisfy some specific needs for communication, have the ability to pursue the next level of Chinese study, and pass the HSK 1 test. HSK level 1 tests the students daily Chinese application ability. This is equivalent to level 1 of Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages and level A1 of Common European Framework of Reference for Languages.< Less
Cuentos folklóricos de los achual (CCP N° 3) By Gerhard Fast
Paperback: $8.90
Prints in 3-5 business days
Este libro tiene el propósito de estimular el desarrollo del arte de la literatura creativa indígena de los achual y de conservar en forma escrita algunos aspectos de la cultura de esta... More > comunidad nativa de la selva peruana. (Escaneado de los archivos del ILV y algunas páginas no son nítidas.) The purpose of this book is to stimulate the development of creative indigenous literary art of the Achual and to preserve in written form some aspects of the culture of this native community of the Peruvian jungle. (This is a scanned copy of the archives of ILV. Some pages are misaligned and print is not consistent.) Comunidades y Culturas Peruanas -CCP N° 3< Less
Let's Learn Italiano in Total Amusement - Basic Level - First Part By Biagio Faraci
eBook (PDF): $10.07
Let's Learn Italiano in Total Amusement is a totally interactive and innovative multimedial tool projected and created by Biagio Faraci (Italian mother tongue webteacher, interpreter and professional... More > translator) with the purpose to facilitate Italian language learning. This project consists of: 1) Ebook divided in: - READINGS & DIALOGS SECTION; - GRAMMAR FOCUS SECTION; - VOCABULARY SECTION; - PRACTICAL EXERCISES SECTION. 2) MP3 AUDIO FILES Related to READINGS & DIALOGS SECTION for an optimal and original native pronunciation acquisition. 3) ILLUSTRATED VIDEO GLOSSARY, an extraordinary tool created with the aim to facilitate the memorizzation of Italian words thanks to the innovative images association techniques. IMPORTANT: for receiving the MP3 AUDIO FILES and the ILLUSTRATED VIDEO GLOSSARY, please contact the author - via e-mail to:biagiofaraci@libero.it - via Skype to the following ID: mr.b.faraci. Get now your 1 HOUR INDIVIDUAL CUSTOMIZED LESSON for FREE!< Less
Cuentos folklóricos de los candoshi (CCP N° 4) By Mary Hinson
eBook (PDF): $0.00
Este libro tiene el propósito de estimular el desarrollo del arte de la literatura creativa indígena de los candoshi y de conservar en forma escrita algunos aspectos de la cultura de... More > esta comunidad nativa de la selva peruana. (Escaneado de los archivos del ILV y algunas páginas no son nítidas.) The purpose of this book is to stimulate the development of creative indigenous literary art of the Candoshi and to preserve in written form some aspects of the culture of this native community of the Peruvian jungle. (This is a scanned copy of the archives of ILV. Some pages are misaligned and print is not consistent.) Comunidades y Culturas Peruanas -CCP N° 4< Less
A Month In the Sky By Inna Kuznetsova
eBook (ePub): $12.99
A proverb says, reach for the moon, even if you miss, you will land among the stars. A career in a global company brings a lot interesting moments but neither the career growth, nor the work on the... More > top itself is ever easy. In her second book Inna writes about the transition to the senior management: what it brings, what it takes and what helps during the initial adjustment process. Even those who never plan to grow to that level may find plenty of advice that helps to resolve the office problems and improve the relationship with their management. This book is based on the unique practical experience in management and may help its readers to bring the most ambitions career plans to life. In Russian. Written by a native speaking Russian author for Russian language readers.< Less
EVERY MAN IS A STAR In search of our Mother Star: the identification of the stellar significators in a birth chart By Giacomo Albano
Paperback: $15.80
Prints in 3-5 business days
The constellations and the fixed stars are the true origin and the foundation of astrology. Paracelsus claimed that each of us is the manifestation of a star, but by this we mean a certain cosmic... More > principle, one of the ideas; this idea is also typical of a certain star, but we have not derived it from the star, it is only that we are related to it and therefore we attract each other. Thus we understand the importance of the techniques shown in the first part of this book for identifying stellar and planetary significators in a birth chart. We will see how to identify the constellations, the fixed stars and also the planets with which the native is in particular "sympathy" and how to use them both in the common astrological practice, both in spiritual or magical astrology. In the following the book deals with the relevance of the heliacal phases in world astrology. The last chapter focuses on the analysis of sympathetic attraction mechanisms between terrestrial and celestial realities.< Less
Saint-Boniface By Joanne Therrien
Paperback: $19.99
Prints in 3-5 business days
Saint-Boniface, situé au coeur du Canada, au centre géographique du pays, est bien connu depuis la confédération en tant que la « capitale » francophone de... More > l’Ouest canadien. Saint-Boniface est reconnu pour son accueil et sa francophonie qui s’est fait et continue de se faire un nom à l’échelle internationale, grâce entre autres au légendaire Métis Louis Riel, fondateur de la province du Manitoba, et à la grande auteure francocanadienne Gabrielle Roy, native de Saint-Boniface. L’inspiration pour son oeuvre vient en partie de Saint- Boniface et de sa célèbre maison natale rue Deschambault. Le chanteur Daniel Lavoie et l’annonceur Henri Bergeron sont parmi ceux qui ont leurs racines ancrées dans ce cher Saint-Boniface. Ce photolivre de 44 pages contient des faits historiques, textes descriptifs, et une centaine de photos en couleur des paysages et lieux de Saint-Boniface. Venez, goûtez à la Joie de vivre !< Less

Top 10

see more >
 
1
B Inspired B Inspired By Brandon Warren
Paperback: $15.99
 
 
 
 
4
19-20: MS V3.0 19-20: MS V3.0 By Liza Cowan
Paperback: $30.00
 
 
 
 
6
Mariposa Mariposa By Joseph Huerta
Paperback: $19.95
 
 
 
 
 
 
10