Search Results: 'Neven Korda'

Search

×
×
×
×
4 results for "Neven Korda"
Exercises in Nexus By Ida Hiršenfelder & Andreja Kopač
Paperback: $6.00
Prints in 3-5 business days
The journalist and dramaturg Andreja Kopač and the media art critic Ida Hiršenfelder here discuss the unique aesthetics and discursive strategies in the work of Neven Korda. In his career... More > that spans three decades, Neven Korda has created a range of specific performative practices that emerge at the intersection of the textual, the visual and the musical. With his projects, Korda has been emphasising the importance of theatre both in its nature of communal space as well as in the appropriation of the performative that it allows. Every instalment or performance unravels and deepens his intentions, namely searching for the beautiful, exploring the effects of technical means on the perception of space and time, political agitation, and analysis of social dynamics. The authors analyze Korda’s recent works, especially Consolidations (2013), investigating his usage of low resolution visual and vocal effects, the relation between the spoken and the visual, his choreographies.< Less
Exercises In Nexus By Ida Hiršenfelder & Andreja Kopač
eBook (PDF): $0.00
The journalist and dramaturg Andreja Kopač and the media art critic Ida Hiršenfelder here discuss the unique aesthetics and discursive strategies in the work of Neven Korda. In his career... More > that spans three decades, Neven Korda has created a range of specific performative practices that emerge at the intersection of the textual, the visual and the musical. With his projects, Korda has been emphasising the importance of theatre both in its nature of communal space as well as in the appropriation of the performative that it allows. Every instalment or performance unravels and deepens his intentions, namely searching for the beautiful, exploring the effects of technical means on the perception of space and time, political agitation, and analysis of social dynamics. The authors analyze Korda’s recent works, especially Consolidations (2013), investigating his usage of low resolution visual and vocal effects, the relation between the spoken and the visual, his choreographies.< Less
Vaje v stiku By Ida Hiršenfelder & Andreja Kopač
Paperback: $5.50
Prints in 3-5 business days
Novinarka in dramaturginja Andreja Kopač in kritičarka medijske umetnosti Ida Hiršenfelder razpravljata o edinstveni estetiki in diskurzivnih strategijah v delu Nevena Korde. V svoji... More > karieri, ki obsega tri desetletja, je Korda, ki je sicer predvsem vizualni umetnik, ustvaril vrsto specifičnih performativnih praks, ki se porajajo na presečišču besedilnega, vizualnega in glasbenega. S svojimi projekti Korda poudarja pomen gledališča tako v smislu njegove narave skupnega prostora kakor tudi v luči prilaščanja performativa, ki ga dopušča. Sleherna instalacija oziroma performans razplete in poglobi njegovo namene, namreč iskanje lepote, raziskovanje učinkov tehničnih sredstev na zaznavo prostora in časa, politično agitacijo in analizo družbene dinamike. Avtorici analizirata nedavna dela Korde, zlasti Utrjevanja (2013), pri čemer raziskujeta njegovo uporabo nizkoresolucijskih vizualnih in vokalnih učinkov, odnos med govorjenim in vidnim ter načela, ki tvorijo osnovo njegovih koreografij.< Less
Vaje V Stiku By Ida Hiršenfelder & Andreja Kopač
eBook (PDF): $0.00
Novinarka in dramaturginja Andreja Kopač in kritičarka medijske umetnosti Ida Hiršenfelder razpravljata o edinstveni estetiki in diskurzivnih strategijah v delu Nevena Korde. V svoji... More > karieri, ki obsega tri desetletja, je Korda, ki je sicer predvsem vizualni umetnik, ustvaril vrsto specifičnih performativnih praks, ki se porajajo na presečišču besedilnega, vizualnega in glasbenega. S svojimi projekti Korda poudarja pomen gledališča tako v smislu njegove narave skupnega prostora kakor tudi v luči prilaščanja performativa, ki ga dopušča. Sleherna instalacija oziroma performans razplete in poglobi njegovo namene, namreč iskanje lepote, raziskovanje učinkov tehničnih sredstev na zaznavo prostora in časa, politično agitacijo in analizo družbene dinamike. Avtorici analizirata nedavna dela Korde, zlasti Utrjevanja (2013), pri čemer raziskujeta njegovo uporabo nizkoresolucijskih vizualnih in vokalnih učinkov, odnos med govorjenim in vidnim ter načela, ki tvorijo osnovo njegovih koreografij.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
10