Search Results: 'Onderwijs en zelfverwerkelijking'

Search

×
×
×
×
2 results for "Onderwijs en zelfverwerkelijking"
Non scholae By Herman W. Heringa
Paperback: $9.12
Prints in 3-5 business days
Ons onderwijsbestel is verworden tot een rigide en fantasieloos massaproductiesysteem waarbinnen doelen tot stand komen op basis van een gebrekkige analyse, dat aan de deelnemers te weinig ruimte... More > laat voor de ontwikkeling tot een vrije en zelfstandige persoonlijkheid. En bij elke onderwijsvernieuwing wordt het alleen maar erger. Wat is er mis en welke mogelijkheden zijn er voor verbetering. Om daar achter te komen stellen we de vraag welk doel het onderwijs dient. Die vraag is pas te beantwoorden wanneer we weten wat de mens is en wat hij zou behoren te zijn. In dit boek kijken we naar mensvisies, wat de kenmerken ervan zijn en welk soort onderwijs de vorming tot het gewenste menstype bevordert. Dan volgt een uiteenzetting over wat de keuze van doelen en het hanteren van toetsinstrumenten aan die vorming bijdragen of daaraan juist afbraak doen. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van onderwijsinnovaties en de rampzalige gevolgen van een aantal ervan. Tot slot worden de alternatieven beschreven.< Less
Non scholae By Herman W. Heringa
eBook (PDF): $4.78
Ons onderwijsbestel is verworden tot een rigide en fantasieloos massaproductiesysteem waarbinnen doelen tot stand komen op basis van een gebrekkige analyse, dat aan de deelnemers te weinig ruimte... More > laat voor de ontwikkeling tot een vrije en zelfstandige persoonlijkheid. En bij elke onderwijsvernieuwing wordt het alleen maar erger. Wat is er mis en welke mogelijkheden zijn er voor verbetering. Om daar achter te komen stellen we de vraag welk doel het onderwijs dient. Die vraag is pas te beantwoorden wanneer we weten wat de mens is en wat hij zou behoren te zijn. In dit boek kijken we naar mensvisies, wat de kenmerken ervan zijn en welk soort onderwijs de vorming tot het gewenste menstype bevordert. Dan volgt een uiteenzetting over wat de keuze van doelen en het hanteren van toetsinstrumenten aan die vorming bijdragen of daaraan juist afbraak doen. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van onderwijsinnovaties en de rampzalige gevolgen van een aantal ervan. Tot slot worden de alternatieven beschreven.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5