Search Results: 'Tai'

Search

×
×
×
×
875 results for "Tai"
NOTIONS DE DIETETIQUE ( HAND BALL ) By André LO TAI
Paperback: $6.64
Prints in 3-5 business days
Retrouvez la Santé par le Sport et la Diététique
NOTIONS DE DIETETIQUE ( SPORTS COLLECTIFS ) By André LO TAI
Paperback: $8.26
Prints in 3-5 business days
La Santé par le Sport et la Diététique
tai chi chuan By perle et dragons
Paperback: $20.51
Prints in 3-5 business days
tai chi chuan aide mémoire du style yang avec petite forme épée.
Shin tai ryu Informatieboek By Mark Sterke
Paperback: $14.60
Prints in 3-5 business days
Informatie boek over de Shin tai ryu, Aziatisch cultureel centrum te Tilburg. Alle activiteiten en dienstverlening wordt beschreven (2016-2017).
Tai Chi Chuan By Markus Christofer Wicke
Paperback: $18.35
Prints in 3-5 business days
Ein Buch über YANG TAI CHI CHUAN. Erklärung, historischer Überblick, Übungen, Bilderserie, philosophische Prinzipien
Méditation Tai Ji By Brigitte Bailleul
Paperback: $15.88
Prints in 3-5 business days
Méditation Tai Ji Silence et vacarme, vide et plénitudes. Si la méditation évoque calme et vacuité, nous pouvons comprendre que sa pratique entre en mode... More > aujourd’hui. La pratique de la méditation a le plus souvent été capturée, enfermée dans un contexte religieux mais aucune tradition, aucune religion, ne peut prétendre à son exclusivité. La particularité des exercices que nous proposons ici est leur référence au Qi.< Less
Golf & Tai Ji Quan By Mark Andrew Star
eBook (PDF): $2.52
(1 Ratings)
Migliora il tuo Golf! Come applicare la tradizionale disciplina cinese per migliorare il proprio punteggio di golf!
Golf & Tai Ji Quan By Mark Andrew Star
Paperback: List Price: $11.14 $10.03 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Migliora il tuo Golf! Come applicare la tradizionale disciplina cinese per migliorare il proprio punteggio di golf!
Chết và Tái Sinh By Nguyên Tạng Thích
Paperback: $13.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới thấy đó thì liền mất đó, mọi thứ... More > trên đời này đều giả tạm, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, chỉ có phước đức và nghiệp lực sẽ tồn tại với ta trong hiện tại và ngay cả sau khi chúng ta rời khỏi trần gian này, chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tiến trình giải thoát, giác ngộ hay là đọa lạc, trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Mỗi người phải ý thức rằng “ nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan văn’’, thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, và một khi đã mất thân người này rồi, biết bao giờ mới tìm lại được nữa, nên người xưa từng nói: “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục” là như vậy đó. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng, siêng năng thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh này.< Less
太極拳述要 Tai Chi Transcendent Art By CHENG Tin Hung
eBook (PDF): $26.00
HOW TO PRACTISE TAI CHI CHUAN Tai Chi Chuan is an exercise beneficial to both body and mind. In order to get the best results from it, beginners should pay careful attention to every action and be... More > patient when practicing. Before commencement, we should note the following points: The physical performance: Before we start, we must relax and think of nothing else. Our movements should be slow, and natural breathing is essential. We must not be tense. If we can do this, every action will become easy and smooth, the waist will turn freely and we will gradually develop comfort and relaxation. The spiritual aspect: Tai Chi Chuan is an exercise that produces harmony of body and mind. So we should not concentrate on physical strength, but our actions should be guided by thought. For example, if we want to lift up the hands, we must first have the necessary mental concentration. Only then can we raise the hands slowly in the proper manner.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
10