Search Results: 'Terap'

Search

×
×
×
×
1 results for "Terap"
GJITHËPËRFSHIRJA, NJË DOMOSDOSHMËRI NË SHKOLLAT NORMALE By Evisa Çorrokaj
Paperback: $8.33
Prints in 3-5 business days
Ky libër ka në fokus të tij gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në shkollat normale, integrimin e tyre në shoqëri dhe... More > pjesëmarrjen e tyre në aktivitete të tjera jetësore në përshtatje me gradësn e aftësisë së kufizuar. Person me aftësi të kufizuara është ai që paraqet një mangësi fizike, psikologjike apo shqisore, të stabilizuar ose progresive, për shkak të së cilës ka vështirësi në të kuptuar, në mardhënie apo në integrimin në punë dhe si e tillë aftësia e kufizuar përcakton një proces disavantazhi shoqëror. Personi me aftësi të kufizuar ka të drejtën e shërbimeve të përcaktuara në favor të tij sipas natyrës dhe cilësisë së gjymtimit, sipas aftësisë totale individuale që i mbetet dhe sipas efikasitetit të terapive rehabilituese. Personat me aftësi të kufizuar gëzojnë të njëjtat të drejta njerëzore si të gjithë qytetaret e tjerë.< Less

Top 10

see more >
 
1
Pioneer Post 2018 Pioneer Post 2018 By Mark Brown
Paperback: $7.40
 
 
 
 
3
My Wars My Wars By Richard Bushong
Paperback: $14.36
 
 
 
 
 
 
7
 
Age Verification Required