Search Results: 'Verborgenheid'

Search

×
×
×
×
10 results for "Verborgenheid"
De Verborgenheid waar Paulus over spreekt By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.79 $2.65 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Het is de apostel Paulus die alleen over een evangelie spreekt dat verborgen is gehouden totdat de Here Jezus aan hem verscheen op weg naar Damascus. Het is diezelfde Paulus die ook zegt dat het... More > alleen aan hem geopenbaard is en niet aan de apostelen voor hem. En het is Petrus en de andere apostelen die hem daarin ook erkend hebben. En toch is er in het Lichaam van Christus weinig aandacht voor de brieven van Paulus, terwijl er geen apostel is geweest die zoveel brieven geschreven heeft als Paulus En hoe belangrijk zijn die brieven voor ons! Denk eens aan de fenomenale brief aan de Romeinen , de Efeze brief enz. Hoewel Paulus het allemaal heeft opgeschreven is het voor velen nog steeds verborgen omdat het weinig verkondigd wordt. Deze studie wil u aan de hand van Kolossenzen 1 : 24-28 helpen inzicht te krijgen in deze Verborgenheid zodat u niet meer onwetend bent in deze Verborgenheid en u de overvloeiende blijdschap als gevolg daarvan zult gaan ervaren.< Less
Het Voornemen der Eeuwen en de Gemeente der Verborgenheid By Aristarkos
Hardcover: $18.30
Prints in 3-5 business days
Geeft een overzicht van de gehele wereldgeschiedenis van vóór de grondlegging der wereld tot na de toekomende hemelen en aarde. Vooral het bijzondere der huidige bedeling wordt... More > onderzocht.< Less
De Weg der Behoudenis By S.V.M
Hardcover: $17.80
Prints in 3-5 business days
Van ongelovige zondaar tot volle gemeenschap met Christus door geloof, bekering, wedergeboorte, Zoonschap, volwassen man zijn. Verder ook over rechtvaardiging verzoening, heiliging en het werk van... More > Christus voor ons.< Less
Veelvuldige Wijsheid By G.J.P. & S.V.M.
Hardcover: $20.30
Prints in 3-5 business days
Samenbundeling van alle werken over de Grote Verborgenheid.
Uit Israëls Profetie By G.J.P.
Hardcover: $27.70
Prints in 3-5 business days
Een inleiding tot de bedeling der verborgenheid. Hier en daar vermeerderde en gewijzigde overdruk van « Het Profetische Woord » verschenen in Uit de Schriften. Dit boek dient als... More > voorbereiding tot de Grote Verborgenheid aan Paulus geopenbaard. Deel I van de grote uitgaven. (De Tijden der Eeuwen is deel II)< Less
Wat de Concordantie Leert By S.V.M.
Hardcover: $16.05
Prints in 3-5 business days
Proeve van onderzoek van een reeks woorden uit de Heilige Schriften
De Heilige Schriften By G.J.P.
Hardcover: $14.80
Prints in 3-5 business days
Een kort overzicht van de inhoud en bouw van de Hebr. en Griekse schriften, met structuren uit de Companion Bible.
Uit de Schriften Omnibus By G.J.P & S.V.M.
Hardcover: $19.80
Prints in 3-5 business days
De Uit de Schriften Omnibus bevat enkele werken die onmisbaar zijn voor inzicht in de Heilige Schriften en vormen min of meer een inleiding voor het verstaan van de Grote Verborgenheid.
DE TROUWE DRIE-ENIGE GOD EN ZIJN GENADEWERK VI By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $19.36 $18.39 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In deze bundel staan 3 boeken. “Beschouwingen over de God van Israël” zijn brieven aan Ds. Jenkins over de Heilige Geest. Leerstellig en bevindelijk van aard. W. Stevens, schrijft... More > over dit werk: “… om dit wel te overwegen en biddende te overdenken.” Huntington schreef: “Bij het schrijven ontving ik meer leiding van de Heilige Geest dan bij ieder ander boek.” Het 2e boek is ‘De verborgenheid der Godzalig-heid.’ De schrijver zet uiteen dat de Zoon van God, de menselijke natuur aannam. Hij was en bleef een Goddelijk Persoon in de kribbe, aan het kruis en in het graf, naar Zijn menselijke natuur. Het 3e boek luidt: ‘Het Arminiaanse geraamte.’ “Hiervan ben ik zeker, de leerstellingen, welke ik hier beschreven heb, zijn niet naar de mens; want ik heb ze niet van de mensen geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Indien wij van mening zijn dat de waarheid geen verdediging waard is, dan moeten we verwachten, dat de Heilige Geest Zijn vleugelen zal uitslaan om van ons weg te vliegen.”< Less
DE TROUWE DRIE-ENIGE GOD EN ZIJN GENADEWERK, deel 6 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
In deze bundel staan 3 boeken. “Beschouwingen over de God van Israël” staan in brieven aan Ds. Jenkins over de Heilige Geest. William Stevens, schrijft over dit werk:... More > “… om dit wel te overwegen en biddende te overdenken.” Huntington zelf schreef: “Bij het schrijven ontving ik meer leiding van de Heilige Geest dan bij ieder ander boek.” Het 2e boek is ‘De verborgenheid der Godzaligheid.’ De schrijver zet uiteen dat de Zoon van God, de menselijke natuur aannam. Hij was en bleef een Goddelijk Persoon in de kribbe, aan het kruis en in het graf, naar Zijn menselijke natuur. Het 3e boek luidt: ‘Het Arminiaanse geraamte.’ “Hiervan ben ik zeker, de leerstellingen, welke ik hier beschreven heb, zijn niet naar de mens; want ik heb ze niet van de mensen geleerd, ook werden zij mij niet anders onderwezen dan door de openbaring van Jezus Christus. Indien wij van mening zijn dat de waarheid geen verdediging waard is, dan moeten we verwachten, dat de Heilige Geest Zijn vleugelen zal uitslaan om van ons weg te vliegen.”< Less