Search Results: 'Voorzienigheid'

Search

×
×
×
×
8 results for "Voorzienigheid"
LEVENSBESCHRIJVING, Bekering en uitreddingen By DANIËL JOHANNES PARMENTIER
eBook (PDF): $0.00
Daan Parmentier is geboren en gestorven in Leiden, 1826-1901. Hij behoorde bij de Marekerk, waarvan hier het exterieur en interieur getoond wordt. Later werd hij lid en diaken bij de Christelijk... More > Afgescheiden Kerk. Daan beschrijft zijn leven voor zijn bekering en daarna. Prachtig beschrijft hij de vele uitreddingen en de trouwe liefde van Christus, nadat hij van Hem was afgeweken. Hij bezat een opgeruimd karakter en was zo rond als een appeltje. 'Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.'< Less
GETROUW TOT IN DE DOOD, deel 10 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Met de verschijning van zijn vierde werk, - schrijft Wright - namelijk zijn vermaarde “Geloofsbank”, verwierf Huntington een bekendheid als schrijver ver van de eerste rang. Weinigen... More > hebben zijn boek kunnen lezen zonder er ten diepste door te worden getroffen. Op geletterden en ongeletterden heeft het dezelfde uitwerking en in populariteit wordt het slechts door de “Christenreize” geëvenaard. Huntington doet geen enkele poging om fraai te schrijven. Alles wat hij schrijft, welt spontaan en direct uit zijn hart op. Het is het verhaal van Gods goedertierenheid jegens hem. Zijn stijl tekent geheel zijn persoon, en de “Geloofsbank” is na zijn “Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed” de beste beschrijving, die men van Huntington kan geven. Meer dan eens bereikt het grote hoogte. De beste gedeelten van de “Geloofsbank” hebben op de lezer dezelfde uitwerking als de melodieuze poëzie van de grote Engelse dichter Milton.< Less
LEVENDE GETUIGENISSEN IN BRIEFWISSELING MET HUNTINGTON, deel 8 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Deze bundel bestaat uit meer dan 100 brieven waarvan 40 aan predikant Jenkin Jenkins en verder aan allerlei personen van diverse stand en leeftijd. Ook zijn een aantal brieven opgenomen die aan... More > Huntington gericht zijn. In een brief aan Davidson beschrijft Hutington het ‘Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen.’ Een groot aantal brieven in deze bundel laat zien, dat Huntington, - zegt Wright, - zonder twijfel de grootste schrijver van religieuze brieven is, die Engeland ooit heeft bezeten. En hij kan op dit terrein de vergelijking met de groten uit de Engelse litteratuur doorstaan, al stond hij bij hen achter in ontwikkeling. “Over het geheel genomen - zegt Ds. J. C. Philpot - geven zijn brieven het wezenlijke van de levende godzaligheid weer, en daar zijn brieven kersvers zijn, dat wil zeggen, onmiddellijke neerslag vormen van zijn ver¬schillende stemmingen, hebben ze een losheid en warmte, natuurlijkheid en kracht, waardoor ze een diepe indruk maken op iemands consciëntie.”< Less
De parel van Goddelijke vergenoeging, deel 7 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
Een vergenoegd christen draagt de hemel in zich. In zo'n hart mag iets van God bespeurd worden. Een onvergenoegd christen is als een onstuimige zee. Door kracht van vergenoeging wordt het als een... More > kalme zee. Daar is het lieflijk aangezicht van Gods gunst, het aangezicht van Christus, ja een vertoning van al Zijn genaden. O wat een rustdag wordt in een vergenoegd hart gevierd! Wat een hemel! Een vergenoegd christen is als Noach in de ark: hoewel de ark door de golven op en neer gedreven werd, kon Noach daar binnen zitten en zingen. Als onze uitwendige toestand door de wind van Gods voorzienigheid gebeukt wordt, blijft ons hart door heilige vergenoeging vast staan in de Heere.< Less
De beginselen van de LEERE CHRISI om tot de volmaaktheid voort te varen, volgende de Heilige Schrift aangewezen. Waarachter bijgevoegd is een tweeërlei uitbreiding van het gebed des Heeren By Joh. Adr. Mobachius
Paperback: $9.75
Prints in 3-5 business days
Het boekje is een vragenboekje met 364 vragen over de christelijke leer. Dit boekje is door ds. Joh. Adrianus in 1707 voor het eerst uitgegeven. Voor de hier voor u liggende uitgave is de herdruk uit... More > 1726 gebruikt. Het boekje bevat vragen over de Heilige Schrift, de Goddelijke Drie-eenheid, de Godheid van de 3 Personen. De besluiten Gods en de Raad des vredes, de schepping der wereld en de voorzienigheid. De val des mensen en de verlossing. De Namen, ambten staten en naturen van de Middelaar. Het genadeverbond, het geloof, bekering en het gebed. De sacramenten, de toekomende heerlijke kerkstaat, de opstanding der doden en het laatste oordeel. Achter deze vragen is een tweeërlei uitbreiding over het gebed des HEEREN toegevoegd. De eerste uitbreiding kan door een ieder gelovige gebeden worden. De tweede uitbreiding kan door een onwedergeborene in het christendom gebeden worden.< Less
HET KONINKRIJK DER HEMELEN INGENOMEN DOOR GEBED IX By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $14.68 $13.95 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Huntington geeft verslag van zijn overbrenging vanuit het koninkrijk van satan tot “Het Koninkrijk der hemelen.” Wright schrijft dat het terecht wel bestempeld is, als één... More > van de meest opmerkelijke beschrijvingen van de genade Gods, ooit aan de kerk van Christus betoond. Het is vol passages, die de lezer niet meer loslaten, terwijl de beste van alle, waarin zijn visioen in de perenboom wordt beschreven, tevens één der schoonste is in de Engelse literatuur. Het lezen van dit boek met zijn fraai Engels, zijn weergave der werkelijkheid en het vertrouwen in het alwijze bestuur der Voorzienigheid,zijn uniek. Het is een boek van grote betekenis, omdat Hij daarin de diepste roerselen van zijn ziel heeft blootgelegd. Niets kan hiermee in de literatuur vergeleken worden. Vervolgens beschrijft Huntington de zichtbare tentoonspreiding van de oordelen van God over de vijanden van de waarheid; tevens zijn laatste wil en testament. Ten slotte wordt zijn zalig sterven beschreven.< Less
DE PAREL VAN GODDELIJKE VERGENOEGING VII By THOMAS WATSON
Paperback: List Price: $8.98 $8.53 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In dit zevende deel van de serie 'Al de werken van Thomas Watson' breekt Watson een langs voor tevredenheid en oprechte vergenoeging. Die het leest krijgt er zin in. "Een vergenoegd christen... More > draagt de hemel in zich. In zo'n hart mag iets van God bespeurd worden. Een onvergenoegd christen is als een onstuimige zee. Door kracht van vergenoeging wordt de zee kalm. Daar is het lieflijk aangezicht van Gods gunst, het aangezicht van Christus, ja een vertoning van al Zijn genaden. O wat een rustdag wordt in een vergenoegd hart gevierd! Wat een hemel! Een vergenoegd christen is als Noach in de ark; hoewel de ark door de golven op en neer gedreven werd, kon Noach daar binnen zitten en zingen. Als onze uitwendige toestand door de wind van Gods voorzienigheid gebeukt wordt, blijft ons hart door heilige vergenoeging vast staan in de Heere."< Less
HET KONINKRIJK DER HEMELEN INGENOMEN DOOR GEBED, deel 9 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Huntington geeft verslag van zijn overbrenging vanuit het koninkrijk van satan tot “Het Koninkrijk der hemelen.” Wright schrijft dat het terecht wel bestempeld is, als één... More > van de meest opmerkelijke beschrijvingen van de genade Gods. Het is vol passages, die de lezer niet meer loslaten. Zijn visioen in de perenboom is één der schoonste is de Engelse literatuur. Het lezen van dit boek met zijn weergave der werkelijkheid en het vertrouwen in het alwijze bestuur der Voorzienigheid, vormt een belevenis in het leven van ieder ernstig mens. Het is een boek van grote betekenis, omdat Huntington daarin de diepste roerselen van zijn ziel heeft blootgelegd. Hij heeft het aangedurfd met een zeldzame moed, de onopgesmukte, naakte waarheid weer te geven. Niets kan hiermee in de literatuur verge¬leken worden. Vervolgens beschrijft Huntington de zichtbare tentoonspreiding van de oordelen van God over de vijanden van de waarheid; tevens zijn laatste wil en testament. Ten slotte wordt zijn zalig sterven beschreven.< Less

Top 10

see more >
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Our World Our World By Deleah Payne
Paperback: $21.60