Search Results: 'W'

Search

×
×
×
×
12,295 results for "W"
Wu-men Hui-k'ai: Wu-men kuan. Zutritt nur durch die Wand By Walter Liebenthal
Paperback: $30.00
Prints in 3-5 business days
"Sind es Geschichten? Legenden? Eine Sammlung von Koan, werden wir belehrt, "die populärste und meistgebrauchte" (R.F.Sasaki); ein Beispiel- und Anleitungsbuch der Zen-Praxis... More > also. Das freilich wurde das Wu-me kuan erst nach seiner Einbürgerung in Japan, als ein Grund- und Handbuch des Zen-Buddhismus bis heute hin. Das ist wahr: Hui-ka’i sammelt "Aufgaben" (Kung-an, jap. Koan) Themen, Anstösse zum Nachdenken. Aufgaben stellen: das hatten schon die alten Meister getan. Neu aber sind die Antworten, die Wu-men (wie er seit Erscheinen seines Buches genannt wird) gibt, in den Kommentaren und den Versen. Wo die alten Meister nur noch drohten, da hören die Leser jetzt ein befreiendes Lachen... Die Neuauflage dieses Buches ist sowohl in Anerkennung des Lebens und Werkes von Prof. W.Liebenthal, wie auch aus unserer Überzeugung dass diese Übersetzung direkt aus dem chinesischen vielen Buddhologen interessieren wird, denn die verfügbaren Versionen sind meist auf japanische Übersetzungen basiert.< Less
Salik Gemblung By Donie Al-Murtadho
eBook (PDF): $5.50
jika di akhir akhir ini yang ramai berkembang adalah pembacaan al-qur'an dari segi kuantitasnya. maka di buku ini kami suguhkan langkah - langkah untuk memahami al-qur'an dari sisi bathiniah.... More > rosululloh s.a.w telah bersabda, "bacalah al-qur'an dan temukanlah hal - hal yang rahasia darinya". di buku ini pembaca kami ajak untuk menyelami al-qur'an secara bathiniah. yang mana insyaAlloh kita akan mendapati bahwasannya al-qur'an ini bukanlah suatu tulisan yang vakum. melainkan yang sebaliknya bahkan seolah bisa berkomunikasi dengan kita. hampir seluruh solusi dari problematika hidup tersirat di dalam al-qur'an. jika selama ini kita masih membaca al-qur'an dari segi kuantitas. maka sekarang kami ajak anda sekalian untuk meningkatkannya. yakni dengan mentadabburi al-qur'an.< Less
De Hierarchien By Wim Veltman
Paperback: List Price: $20.84 $18.76 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
Over de Hemelse Hiërarchieën Het inzicht in het totale ‘’spectrum‘’ van de goddelijk-geestelijke wereld is de leer van de negen hemelse... More > Hiërarchieën. Deze is afkomstig uit de christelijke mysterieschool te Athene,gesticht en geleid door de apostel Paulus en de Griekse ingewijde Dionysios. Pas in de 6e eeuw werd zij op schrift gesteld. De inhoud ervan speelde in de christelijke Middeleeuwen een centrale rol in de theologie en vooral in de kunst . Deze oerchristelijke wijsheid omtrent de engelenwereld ging verloren,mede door de opkomst van het beeld -vijandige Protestantisme. Rudolf Steiner herstelde door zijn spirituele wetenschap de kennis omtrent de hemelse wereld en gaf er nog een opmerkelijke uitbreiding aan. Het boek van W.F. Veltman biedt een beknopte inleiding tot dit voor onze tijd uiterst belangrijke thema.< Less
TWAALF VROUWEN DOOR DE GEEST GELEID, DEEL VII By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
12 vrouwen en hun vriendinnen worden door de Geest geleid. 'Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God'. Volgens de Catechismus wordt de wedergeboorte voltooid door... More > het geloof in Christus. Onbeschrijfelijk voorrecht! Een kind van de duivel, een kind van God geworden. Wat een lieve Vader hebben ze!. Ze zitten op de troon met Christus, zoals Christus op de troon met Zijn Vader zit. In de Opstanding van de Rechtvaardigen ontvangen ze een nieuwe hemel en aarde om daar met lichaam en ziel zich in hun trouwe Verbondsgod te verheugen en Hem eeuwig te aanbidden. Johanna W. BLIEKENDAAL; ABELINA HAMELINK-WOLTHUIS; Elizabeth M. DUIJZER-VAN SCHEERS; VRIENDENKRING VAN BETJE DUIJZER: Sophie van AALST, Nel de JOODE; Het gezin van ARIE VAN WIJGERDEN; LENA VAN BAALEN; Wed. C. de Vroome, Vrouw BOELE; Maria VISSER-BOUDESTEIN; VROUW KLINK-BREKELMANS; LENA BOR.< Less
Moeder By Willemien van Duijnhoven
Paperback: $23.61
Prints in 3-5 business days
Mientje is geboren op 1 Maart 1937. Ze heeft reeds vele stadia doorlopen in haar leven. Na haar lange taak als moeder te hebben volbracht, is ze verder gegaan op haar Spirituele Weg. Ze volgde... More > diverse cursussen w.o. Reiki, Hotstone Massage, Automatisch schrift, Wastekeningen. Bij diverse van deze spirituele uitingen schrijft ze geïnspireerde boodschappen. Ook wordt haar creativiteit gevoed door te beeldhouwen. Geïnspireerd door aartsengel Michael heeft zij haar automatisch schrift ontwikkeld. Uit deze inspiratie zijn spirituele kaartjes voortgekomen. Voorts voelt ze foto's in. Ook legt zij contact met Gene Zijde en heeft het voorrecht boodschappen te mogen doorgeven. Incidenteel werkt ze nog met de Lenormandkaarten. Ook werkt ze met haar eigen ontworpen set Spirituele Kaarten. In dit boek vindt u een deel van haar gesprekken met Gene Zijde.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS Deel 4 By Willem C. LAMAIN
eBook (PDF): $0.00
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij... More > gesproken. De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 4e bundel van 20 preken zijn diverse preken opgenomen over het leven van Jeftha. Ook een aantel over Psalm 146. Deze heeft hijzelf voor de pers gereedgemaakt. Deze preken zijn zij goed bestudeerd en staan vol lessen voor het geestelijk leven. Ootmoed siert een christen en zeker een leraar die staat tussen de Heere en het volk als hij in zijn dienstwerk bezig is. De nodigingen van het lieflijk Evangelie zijn warm en welmenend. De bemoedigingen voor Gods volk zijn beschamend en vertroostend. De Heere zegene ook deze 4e bundel.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS Deel 5 By Willem C. LAMAIN
eBook (PDF): $0.00
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij... More > gesproken.s De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 5e bundel van 20 preken zijn onder meer preken opgenomen voor Goede Vrijdag, voor Pinksteren en ná Pinksteren. Ook enkel dierbare en innige preken over teksten uit het Hooglied. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS Deel 4 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
Paperback: List Price: $18.41 $16.57 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij... More > gesproken. De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 4e bundel van 20 preken zijn diverse preken opgenomen over het leven van Jeftha. Ook een aantel over Psalm 146. Deze heeft hijzelf voor de pers gereedgemaakt. Deze preken zijn zij goed bestudeerd en staan vol lessen voor het geestelijk leven. Ootmoed siert een christen en zeker een leraar die staat tussen de Heere en het volk als hij in zijn dienstwerk bezig is. De nodigingen van het lieflijk Evangelie zijn warm en welmenend. De bemoedigingen voor Gods volk zijn beschamend en vertroostend. De Heere zegene ook deze 4e bundel.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS Deel 5 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
Paperback: List Price: $18.05 $16.25 | You Save: 10%
Prints in 3-5 business days
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 5e bundel van 20 preken... More > zijn onder meer preken opgenomen voor Goede Vrijdag, voor Pinksteren en ná Pinksteren. Ook enkel dierbare en innige preken over teksten uit het Hooglied. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar.< Less
12 CHISTINNEN DIE DE HEERE EREN By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Christus is de Parel van grote waarde. De gelovigen bezitten Hem, van Wie de een meer dan de ander kennis van omdraagt. Ze bezitten ook de parel van oprechtheid. Dat blijkt uit de voorbeelden in deze... More > bundel. Ootmoed en oprechtheid siert een christen. Jammer, intens jammer dat deze parel zo weinig gevonden wordt onder Gods volk. "De onoprechtheid onder Gods volk en knechten is de breuk van de kerk". Hoewel de oprechten door veel verachting, verdrukking, haat en smaad hun weg bewandelen, is het toch zeker wat hun beloofd wordt: de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Het eeuwig, zalig Licht wat alle onoprechtheid voor eeuwig vernietigd. CORNELIA MELIS-DE MUYNCK, Thona Butijn-Melis. JANE Wittte-WELLEMAN. Vrouw ANNA RUIT–DE WACHTER, Echtpaar W. Kniep, Cornelia van Zanten–Bruinse, Jannigje de Groot, Maatje Jacoba Roozemond, Willemina Ros–Hoefnagel. Cornelia en Maartje Ruit. Willemina Paulina BRAAL. VROUW ZACHARIASSE – COURT. Cornelia de WILDE. Pietertje G. van IJsseldijk. CORNELIA KOT-BAAIJ.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
4
My Wars My Wars By Richard Bushong
Paperback: $14.36
 
 
 
 
6
Vein Book Vein Book By Eric Dohner
Paperback: $10.00
 
 
7
About Face About Face By Eric Dohner
Paperback: $10.00
 
 
 
 
 
 
10
What May Come What May Come By Robert Grant
Paperback: $12.71