Search Results: 'casu'

Search

×
×
×
×
34 results for "casu"
Psicometria e testistica in Psicologia clinica By Paola Gremigni & Giulia Casu
eBook (PDF): $8.93
Il testo descrive il processo di costruzione dei test psicologici basandosi sulla Teoria Classica dei Test. Inoltre presenta in modo semplice alcuni test statistici quali ANOVA, l'analisi della... More > regressione lineare e l'analisi fattoriale, per la verifica di ipotesi in statistica psico-sociale, utilizzando soprattutto esempi concreti.< Less
Ob svojem času, s tvojim imenom na ustnicah By Gaja Jezernik Kos
Hardcover: $20.99
Prints in 3-5 business days
Sedma pesniška zbirka Gaje Jezernik Kos je sinteza dveh tipov poezije, ki ju je bilo moč zaslediti v knjigah Facebook po tretji zjutraj ter Rajši zajtrkujem s tabo. Preplet... More > čiste lirike in impulzivnosti se tako zaokroži v novo celoto, ki v svojem združevanju nasprotij ponuja prihodnost.< Less
Ob svojem času, s tvojim imenom na ustnicah By Gaja Jezernik Kos
Paperback: $9.99
Prints in 3-5 business days
Sedma pesniška zbirka Gaje Jezernik Kos je sinteza dveh tipov poezije, ki ju je bilo moč zaslediti v knjigah Facebook po tretji zjutraj ter Rajši zajtrkujem s tabo. Preplet... More > čiste lirike in impulzivnosti se tako zaokroži v novo celoto, ki v svojem združevanju nasprotij ponuja prihodnost.< Less
SOUTH AMERICA By VINCENT MAGNANI
Paperback: List Price: $11.26 $9.01 | You Save: 20%
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
its about Sam and Kelly moving to a new country and sam ranaway and got a new puppy casue he ?
In Togetherness By Wim van den Dungen
Paperback: $28.00
Prints in 3-5 business days
This book offers an organised summary of my philosophy of the transpersonal, referring to experiences, processes, and events transcending the egology of the coarse mind and involving a sense of... More > connection to, or participation with, a larger, more meaningful existence transforming consciousness. In the past, transpersonal philosophy developed Perennial, Empiricist and Participatory models to explain the holotropic, or altered states of consciousness calling for wholeness. This book integrates these views to accommodate a critical model, encompassing Criticism, Process Philosophy, Piaget's Genetic Epistemology, Maslow's Hierarchy of Needs, the Eastern Chakra system, the Qabalah, Psychedelica and Depth Psychology, in casu Assagioli's Psychosynthesis. The distinction between self-actualization (the vision of totality) and self-realization (mystical experience touching the infinite) is pertinent and informs this critical and eclectic transpersonal philosophy.< Less
kar nekaj By robert honn
eBook (PDF): $9.90
sodoben roman o razmerjih, casu, v katerem zivimo in o tem, kar je res pomembno...
kar nekaj By robert honn
Paperback: $26.80
Prints in 3-5 business days
sodoben roman o razmerjih, casu, v katerem zivimo in o tem, kar je res pomembno...
Malé hodinky k Panne Márii By Marian Labuda
Paperback: $7.37
Prints in 3-5 business days
Hodinky k Panne Márii, Breviár pre laikov, pre každodennú modlitbu na posvätenie času.
Úlomek Zem - Je Ľahké Robiť By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
Je Ľahké Robiť   Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v číslach, môžete myslenie... More > nepočítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje nič viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spoločne urobiť viac, ako inokedy od seba. Počet úloh skupiny môžu vyniknúť nad jednotlivcom je nespočet: Spoločne sme loviť väčšie a získať viac, cestovať ďalej pre lacnejšie, kopať rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posilňuje nás, aj keď žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela voľnejšie zvýšením jeho číslo. Kdekoľvek sme prišli spoločne v záujme tejto úlohy: iba dekadencie, korupcia, úžera, stagnácia a podriadení vyplývajú. Medzi ľudí, ktorí môžu úprimne presvedčiť, aby pretiahnite jeho ľubovoľnú kameň na vrchole kopca akékoľvek, budete nenájdete neriadená väčšinu, ktorí budú súhlasiť s tým, čo by sa malo uskutočniť s ním, akonáhle je na tam. Pretože, keď premýšľal, zoznámiť fyzickú zoskupenia my, sa stáva...< Less
Úlomek Svet - Je Snadné Dělat By Robert Skyler
eBook (ePub): $9.99
Je Snadné Dělat   Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazně v číslech, můžete... More > myšlení nepočítají. Přesto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jistě, že můžeme společně udělat více, než kdy jindy od sebe. Počet úkolů skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespočet: Společně jsme lovit větší a získat více, cestovat dál pro levnější, kopat rychleji a hlouběji, míří výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina někdy se shromáždil vymyslela volněji zvýšením jeho číslo. Kdekoliv jsme přišli společně v zájmu tohoto úkolu: pouze dekadence, korupce, lichva, stagnace a podřízení vyplývají. Mezi lidi, kteří mohou upřímně přesvědčit, aby přetáhněte jeho libovolnou kámen na vrcholu kopce jakékoliv, budete nenajdete neřízená většinu, kteří budou souhlasit s tím, co by mělo být provedeno s ním, jakmile je na tam. Protože, když přemýšlel, seznámit fyzickou seskupení my, se stává následovala...< Less

Top 10

see more >
 
1
 
 
 
 
 
 
6
Birth Log Book Birth Log Book By Emily Rumsey
Paperback: $20.00
 
 
7
Bootstrap Student Workbook Bootstrap Student... By Emmanuel Schanzer et al.
Paperback: $10.00
 
 
 
 
10