Search Results: 'dao'

Search

×
×
×
×
349 results for "dao"
Sed’moe dao dojdya By Mihail Zuev
Paperback: $27.50
Prints in 3-5 business days
Михаил ЗУЕВ СЕДЬМОЕ ДАО... More > ДОЖДЯ Талантливое произведение современного автора< Less
The Way and Its Power: Lao Zi's Dao De Jing By Patrick Edwin Moran
Paperback: $19.20
Prints in 3-5 business days
This book is given in columns for Chinese characters, pronunciation, and English meaning. Each chapter ends with an English translation. Learning the philosophy can help learn the language. See why... More > there are so many different interpretations.< Less
The Way and Its Power: Lao Zi's Dao De Jing By Patrick Edwin Moran
eBook (PDF): $0.00
This book is given in columns for Chinese characters, pronunciation, and English meaning. Each chapter ends with an English translation. Learning the philosophy can help learn the language. See why... More > there are so many different interpretations.< Less
Dao De Jing: a translation and interpretation of the text of Lao Zi By Derek Lee
Paperback: $12.58
Prints in 3-5 business days
Compare any of the translations of the Dao De Jing that are available and anyone unfamiliar with the original Chinese might be perplexed that there are such great differences in translation to be... More > found. Part of the problem is the abstracted and ambiguous nature of the original Chinese. To overcome the difficulties associated with that text, the translator of this work decided to offer the reader two versions: one a literal, word-for-word, translation, and, the other, a more conventional kind. The literal translation appears side-by-side with the original Chinese. These translations are supplemented by a comprehensive set of notes.< Less
Laughing At the Dao: Debates Among Buddhists and Daoists In Medieval China By Livia Kohn
eBook (PDF): $15.00
The Xiaodao lun (Laughing at the Dao) is an important document of the debates among Buddhists and Daoists in sixth-century China. Written by the Daoist renegade Zhen Luan in the year 570, the text... More > aims to expose inconsistencies in Daoist doctrine, cosmology, ritual, and religious practice. In a complete and fully annotated translation, Livia Kohn places the work within the context of the debates and exposes the political schemes behind the apparently religious disputes. The translation is framed by an introduction on the history of the debates as well as by two appendixes, on materials of earlier and later debates and on the Daoist sources cited in the Xiaodao lun. Richly informed and highly relevant to an understanding of medieval China, Kohn’s work enhances the study of medieval Buddhist and Daoist myth, rhetoric, and ideology.< Less
Laughing at the Dao: Debates among Buddhists and Daoists in Medieval China By Livia Kohn
Paperback: $34.95
Prints in 3-5 business days
The Xiaodao lun (Laughing at the Dao) is an important document of the debates among Buddhists and Daoists in sixth-century China. Written by the Daoist renegade Zhen Luan in the year 570, the text... More > aims to expose inconsistencies in Daoist doctrine, cosmology, ritual, and religious practice. In a complete and fully annotated translation, Livia Kohn places the work within the context of the debates and exposes the political schemes behind the apparently religious disputes. The translation is framed by an introduction on the history of the debates as well as by two appendixes, on materials of earlier and later debates and on the Daoist sources cited in the Xiaodao lun. Richly informed and highly relevant to an understanding of medieval China, Kohn’s work enhances the study of medieval Buddhist and Daoist myth, rhetoric, and ideology.< Less
NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG THỜI ÐẠI - THE REAL BIG BROTHER TODAY By Thị Nghĩa Trần Trung Ðạo Nguyen
Paperback: $11.00
Prints in 3-5 business days
Người Huynh Trưởng thời đại là những người đóng góp hữu hiệu vào nỗ lực làm... More > sáng lên tinh thần Phật Giáo khoa học vượt lên trên tất cả các giới hạn của khoa học. Đạo Phật không phải là nơi trú ẩn của những tâm lý bệnh hoạn, cầu an, cầu phước, tiêu cực, bi quan yếm thế, mê tín dị đoan, xin xăm bói quẻ, nhưng là con đường sống tích cực mà nhân loại đang cần. Đạo Phật là đạo của con người. Đạo Phật đã khẳng định chính con người, chứ không phải ai khác, là trung tâm của thế giới, chính con người, chứ không phải một quyền năng nào khác, là chủ nhân của sinh mệnh con người. Đạo Phật là đạo của thương yêu...< Less
PHÁP MÔN CAM LỘ - ĐẠO GIẢI THOÁT VÀ ĐẠO PHẬT BỒ ĐỀ By Association du Vrai Cœur
Paperback: $10.27
Prints in 3-5 business days
(甘露法門 - 越南文版) Trong cuốn sách nhỏ này, Đạo sư Bình Thực đã sơ... More > lược cho chúng ta biết nội dung của hai đạo chủ yếu trong Phật môn, được ví như những giọt Cam Lộ khiến chúng sinh có thể thành tựu giải thoát và giải thoát cứu cánh. Điểm nhấn nổi bật của cuốn sách này chính là cho người học có tri kiến sơ bộ về nội dung, thứ tự tu hành trong từng đạo, sự khác biệt cơ bản của hai đạo Giải thoát và đạo Phật Bồ Đề, giúp cho người học có được cái nhìn tổng quát về đạo Phật, đồng thời xác định được mục tiêu tu hành đúng đắn. Bên cạnh đó, tác giả cũng cho chúng ta thấy được lý do tại sao người tu học không đạt được thành tựu đầu tiên (chứng Sơ quả) của Nhị thừa Bồ Đề. Phật pháp vô biên, vô lượng, thâm diệu bất khả tư nghì, nhưng nếu không có tri kiến cơ bản chính xác ngay từ đầu thì chúng sinh phàm phu vĩnh kiếp cũng không được giải thoát. Mục tiêu của cuốn sách nhỏ này chính là để người học Phật thời nay, thời sau có được tri kiến cơ bản chính xác đó.< Less
Wu Shi Dao" - "Street Defence" - "The Thinking Mans Fighting Art" - "Use Your Smarts... Win The Fight... By Mark Beardsell
eBook (ePub): $9.12
In Wu Shi Dao, you will see some Krav Maga, Wing Chun, Jeet Kune Do and Karate and a little Aikido, you will see some rolls and locks and how to fall well, you will see trapping and striking and... More > kicks from various arts, also included is the translation from hand to knife for real life battle fighting, this form of fighting is meant to be used on the street however excessive force is illegal so you have to be careful what you do, we also take everyday objects such as Belts, coats, bags and use them to defend attackers who are wielding weapons.< Less
Đào Tấn với vở tuồng Trầm Hương các By Trần Hà Nam
Hardcover: List Price: $48.00 $40.80 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Luận văn nghiên cứu về Trầm Hương các của Đào Tấn

Top 10

see more >
 
3