Search Results: 'eeuwig leven'

Search

×
×
×
×
50 results for "eeuwig leven"
Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven By G. Ruijs
Paperback: $69.44
Prints in 3-5 business days
Kosmologie en Bewoners van het Heelal Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven. Trauma belevingen uit vorige levens en in dit leven uitgewerkt en verwerkt. Met wetenschappelijke achtergronden... More > toegelicht. Waaronder de introductie van nieuwe evolutietheorie: Evolutie van de Grote Beweging. Toegelicht in de vakgebieden astronomie, psychologie, biologie, informatica, filosofie en spiritualiteit. Kosmologie en Bewoners van het Heelal – Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven Exclusief Bijlagen Boek, welke aangeraden wordt ook in het bezit te hebben. In de boekenserie Kosmologie en Bewoners van het Heelal zijn de volgende boeken verschenen: Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven -2017, 730 pagina's Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven – Extended Versie deel 1 & 2– 2018, 1205 pagina's Evolutietheorie de Grote Beweging Bijlagen Boek, als aparte uitgave voor Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven en Evolutietheorie de Grote Beweging Roman 1 De Mensheid en de Parallelle Werelden< Less
Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven PDF1en2 By G. Ruijs
eBook (PDF): $62.73
Kosmologie en Bewoners van het Heelal Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven. Trauma belevingen uit vorige levens en in dit leven uitgewerkt en verwerkt. Met wetenschappelijke achtergronden... More > toegelicht. Waaronder de introductie van nieuwe evolutietheorie: Evolutie van de Grote Beweging. Toegelicht in de vakgebieden astronomie, psychologie, biologie, informatica, filosofie en spiritualiteit. Kosmologie en Bewoners van het Heelal – Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven Exclusief Bijlagen Boek, welke aangeraden wordt ook in het bezit te hebben. In de boekenserie Kosmologie en Bewoners van het Heelal zijn de volgende boeken verschenen: Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven -2017, 730 pagina's Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven – Extended Versie deel 1 & 2– 2018, 1205 pagina's Evolutietheorie de Grote Beweging Bijlagen Boek, als aparte uitgave voor Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven en Evolutietheorie de Grote Beweging Roman 1 De Mensheid en de Parallelle Werelden< Less
Verlossing en Eeuwig Leven 101 de Citaten van het Heilige Schrift By D. Philipp Kaiser
eBook (ePub): $0.99
Een tijdjerug, terwijl het mediteren over God, wilde ik meer in het Heilige Schrift over Redding en het Eeuwige Leven lezen.Ik bouwde deze inzameling van 101 Citaten van het Heilige Schrift zodat ik... More > gemakkelijk kon vinden,las en op één elke dag mediteer,en als u het gebruikt dat de manier, het 101 dagen…zal behandelen Ik zou opnieuw maar, gebruik het dan enkel over als de werkenbeste voor u beginnen.Ik heb mijn gevoel toegevoegd over wat elk het citaatmiddel van het Heilige Schrift tot me;zij zijn slechts nota's aan me en negeren hen als u wilt,aangezien mijn woorden de berichten van Lord kunnen correct niet overkomen.Gebruik vrij wat wilt u, en bid dan en god zij dank, maar niet me aangezien ik slechts een kanaal voor onze Lord ben.Het exemplaar en deelt dit boek met iedereen om Word van de God en Zijn Koninkrijk uit te spreiden. Herinner,kies God elke dag,want Kiezen Verering is,en de Verering is Liefde, en onze onvoorwaardelijke Liefde is wat onze God altijd de meesten van ons wil. DarrelKaiserBooks.com< Less
Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven - Extended Versie 1 en 2 PDF By G. Ruijs
eBook (PDF): $104.54
Kosmologie en Bewoners van het Heelal Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven, Extended Versie deel 1 en 2. Trauma belevingen uit vorige levens en in dit leven uitgewerkt en verwerkt. Met... More > wetenschappelijke achtergronden toegelicht. Waaronder de introductie van nieuwe evolutietheorie: Evolutie van de Grote Beweging. Toegelicht in de vakgebieden astronomie, psychologie, biologie, informatica, filosofie en spiritualiteit. Exclusief Bijlagen Boek, welke aangeraden wordt ook in het bezit te hebben. In de boekenserie Kosmologie en Bewoners van het Heelal zijn de volgende boeken verschenen: Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven, 730 pagina's Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven, Extended Versie deel 1 en 2, 1205 pagina's Evolutietheorie de Grote Beweging. Bijlagen Boek, als aparte uitgave voor Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven en Evolutietheorie de Grote Beweging. Roman 1 De Mensheid en de Parallelle Werelden.< Less
Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven - Extended Versie deel 2 van 2 By G. Ruijs
Paperback: List Price: $58.20 $49.47 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Kosmologie en Bewoners van het Heelal Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven Extended Versie 2 van 2. Trauma belevingen uit vorige levens en in dit leven uitgewerkt en verwerkt. Met... More > wetenschappelijke achtergronden toegelicht. Waaronder de introductie van nieuwe evolutietheorie: Evolutie van de Grote Beweging. Toegelicht in de vakgebieden astronomie, psychologie, biologie, informatica, filosofie en spiritualiteit. Extended Versie is inclusief de Evolutietheorie de Grote Beweging. Exclusief Bijlagen Boek, welke aangeraden wordt ook in het bezit te hebben. Andere Titels van Kosmologie en Bewoners van het Heelal: Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven. Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven – Extended Versie deel 1 en 2. Evolutietheorie de Grote Beweging. Bijlagen Boek, als aparte uitgave voor Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven en Evolutietheorie de Grote Beweging. Roman 1 De Mensheid en de Parallelle Werelden.< Less
Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven - Extended Versie deel 1 van 2 By G. Ruijs
Paperback: List Price: $87.96 $74.77 | You Save: 15%
Prints in 3-5 business days
Kosmologie en Bewoners van het Heelal Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven - Extended Versie 1 van 2. Trauma belevingen uit vorige levens en in dit leven uitgewerkt en verwerkt. Met... More > wetenschappelijke achtergronden toegelicht. Waaronder de introductie van nieuwe evolutietheorie: Evolutie van de Grote Beweging. Toegelicht in de vakgebieden astronomie, psychologie, biologie, informatica, filosofie en spiritualiteit. Extended Versie is inclusief de Evolutietheorie de Grote Beweging. Exclusief Bijlagen Boek, welke aangeraden wordt ook in het bezit te hebben. Andere Titels van Kosmologie en Bewoners van het Heelal: Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven. Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven – Extended Versie deel 1 en 2. Evolutietheorie de Grote Beweging. Bijlagen Boek, als aparte uitgave voor Verleen Trauma's niet het Eeuwige Leven en Evolutietheorie de Grote Beweging Roman 1 De Mensheid en de Parallelle Werelden.< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 1, 84 PREKEN By DR. H. F KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.29
Prints in 3-5 business days
Gemeente Gods! Geliefden, gelovigen, heiligen en uitverkorenen in de Heere. Het resultaat van de 44 jaren van mijn leven en het resultaat van uw wachten en verbeiden is dit: God is de armen en... More > ellendigen goed; Hij hoort het gebed; Hij telt de tranen; Hij richt op uit het stof; Hij verlost van zonden; Hij helpt uit verdrukking en onrecht; Hij houdt woord en trouw; en nimmer is iemand beschaamd en te schande geworden, die zijn betrouwen gesteld heeft op de levende God. Hetgeen de machtige Verbondsengel mij beloofd heeft in mijn 9e levensjaar, toen Hij mij bij de hand nam en uit de duisternis leidde in Zijn wonderbaar licht, dat zie ik nu met mijn ogen. Wat Hij mij toegeroepen heeft, toen ik nog een jongeling was en teder: "Eer dat Ik u in de moederschoot formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat u uit de baarmoeder voortkwam, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volke tot profeet gesteld. Enz.< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 3, 68 PREKEN By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $11.35
Op zijn sterfbed hoorde men van Kohlbrugge: "Uit de diepten roep ik tot U! Ach God, grote Ontfermer, ontferm U mijner!" En: "Verschrikkelijke twijfel! Geen oorzaak! Geen oorzaak! Geen... More > oorzaak! Moeilijk vast te houden!" Maar de Heere was hem nabij en vertroostte hem met Zijn Woord. "De Zoon Gods is het, die mij verlost en gekocht heeft!" "Ik heb niets te zeggen!" En: "God alles! De getrouwe God!" "In de Naam van Jezus is er vergeving der zonden. Zegt het toch aan allen, dat er in de Naam van Jezus vergeving van zonden is! Dat is toch eenvoudig." Dan weer: "De troost van de vergeving der zonden is toch een zeker houvast! En dat is ook genoeg!" En: "Mijn Heiland leeft! Het kan toch niet lang meer duren, dan is Hij daar! Ik hoop op de levenden God!" In de laatste dagen werd het verlangen steeds sterker, afgelost te worden uit deze ellende, en zo sprak hij: "Hoe zoet is mij het ster¬ven!" En: "Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" En wederom: "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 1, 84 PREKEN By DR.H. F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $11.35
Hermann Friedrich Kohlbrugge (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een oprecht Gereformeerd theoloog die sterk de vrije genadeleer benadrukte zoals Luther. Na de plechtige... More > dag, welke de God van alle genade en trouw in de afgelopen week ons schonk, waarop ik in de handoplegging uwer Oudsten op mijn hoofd de weldadige hand van Mijn God en van onze Opperste Herder met alle liefelijkheid des hemels voelde. ... Hetgeen de machtige Verbondsengel mij beloofd heeft in mijn 9e levensjaar, toen Hij mij bij de hand nam en uit de duisternis leidde in Zijn wonderbaar licht. Wat Hij mij toegeroepen heeft, toen ik nog een jongeling was en teder: "Eer dat Ik u in de moederschoot formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat u uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volke tot profeet gesteld. Zeg niet: ik ben te jong, maar overal, waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken.< Less
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 4, 48 PREKEN en Bijbelverklaringen By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.94
Prints in 3-5 business days
Het is een bewijs van een sterk geloof in de opstanding van de rechtvaardigen. Kohlbrugge schrijft over Johannes 19:16. ...Golgótha laat zich ook nu nog vinden. Op deze berg is het deksel... More > weggenomen, het bewindsel verslonden, waarmede wij bedekt waren; de tranen zijn van de ogen afgewist, de smaad is weggenomen, en de dood voor eeuwig verslonden. Daarom, wanneer ik sterf, - (ik sterf echter niet meer), - en iemand vindt mijn schedel, zo verkondige hem die schedel nog: ik heb geen ogen, nochtans zie ik Hem; ik heb geen hersenen, geen verstand, nochtans omvat ik Hem; ik heb geen lippen, nochtans kus ik Hem; ik heb geen tong, nochtans zing ik Hem lof met u allen, die zijn Naam aanroept. Ik ben een harde schedel, nochtans ben ik zeer week gemaakt en gesmolten in Zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof, nochtans ben ik in het Paradijs! Al het lijden is vergeten! Dat heeft Zijn grote liefde teweeggebracht, toen Hij voor ons Zijn kruis droeg en uit¬ging naar Golgótha. Amen.< Less