Search Results: 'gedachte'

Search

×
×
×
×
141 results for "gedachte"
EEN LEIDSMAN TOT CHRISTUS By SALOMON STODDARD
Paperback: List Price: $8.65 $8.22 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Er wordt over voorbereiding tot Christus verschillend gedacht. Er zijn teksten die aantonen, dat er een voorafgaand werk is in onze ziel, voordat wij met Christus verenigd worden. Een voorbeeld... More > daarvan is Paulus (Hand. 9:4, 5) en de stokbewaarder (Hand. 16:29 31). Ieder die de Schrift gelooft stemt toe dat onze ziel gewillig gemaakt moet worden om tot Christus te komen. Christus geeft geen waarde voor iemand die liever zijn afgoden dient dan de Heere. Het komen tot Hem gaat samen met schuldovertuiging, vernedering, beproeving, verzoeking en zielsbenauwdheid. Een komende ziel heeft een leidsman nodig. De grote Leermeester wil daarvoor mensen gebruiken. Stoddard (1643-1729) predikant te Northampton, had daarin ervaring. Diverse keren in zijn leven maakte hij een Opwekking mee. Veel (jonge) mensen die tot bekering kwamen gaf hij onderwijs.< Less
Openbaring: Overwinning, troost en toewijding By Rob A. van Os
eBook (PDF): $11.00
Openbaring: Overwinning, troost en toewijding. Overwinning met het Lam van God, Jezus Christus. Troost in lijden veroorzaakt door vervolging. Toewijding aan de grote opdracht. Openbaring is geen... More > chronologische toekomst beschrijving, maar geeft ons acht verschillende perspectieven op de tijd waarin wij leven en op de wederkomst van Christus. Net als Zijn eerste komst vanuit vier verschillende gezichtspunten in de Bijbel beschreven is, wordt Zijn tweede komst op verschillende manieren voorgesteld. Er word vaak gedacht dat het boek Openbaring een pessimistische kijk op het heden geeft en een uitzicht op nog meer problemen in de toekomst, de zogenaamde grote verdrukking. Niets is minder waar! Het boek is een oproep om te overwinnen met het Lam, die ook zelf overwonnen heeft. Er zijn twintig zelfstudie opdrachten toegevoegd. Ook zijn er een heel aantal diagrammen en illustraties opgenomen.< Less
Is de Kinderdoop in de plaats gekomen van de Besnijdens? By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.57 $2.50 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
In deze studie gaat het in het bijzonder over de kinderdoop. Kunnen wij dat in de Bijbel vinden? De R.K. Kerk heeft altijd geleerd dat hierdoor de erfzonde wegge-wassen werd, anders zou de baby... More > niet in de hemel kunnen komen. De Reformatorische kerken hebben in de Reformatie deze doop overgenomen maar verbonden het aan het opgenomen worden in het Verbond, de zgn. “Verbondsdoop”. Echter hier zit ook de ge-dachte achter dat deze doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis. Deze leer heeft vergaande consequenties voor degenen die daarin geloven, maar vooral ook voor de opvatting over Gods handelen met Israel. Alsof God nu dus klaar is met Israel! In deze studie wordt de kinderdoop gehouden tegen het licht van de Bijbel en dan zal blijken of deze leer dan nog stand houdt of vals is. Na lezing zult u maar tot één conclusie gekomen zijn.< Less
Openbaring: Overwinning, troost en toewijding By Rob A. van Os
Paperback: $22.00
Prints in 3-5 business days
Openbaring: Overwinning, troost en toewijding. Overwinning met het Lam van God, Jezus Christus. Troost in lijden veroorzaakt door vervolging. Toewijding aan de grote opdracht. Openbaring is geen... More > chronologische toekomst beschrijving, maar geeft ons acht verschillende perspectieven op de tijd waarin wij leven en op de wederkomst van Christus. Net als Zijn eerste komst vanuit vier verschillende gezichtspunten in de Bijbel beschreven is, wordt Zijn tweede komst op verschillende manieren voorgesteld. Er word vaak gedacht dat het boek Openbaring een pessimistische kijk op het heden geeft en een uitzicht op nog meer problemen in de toekomst, de zogenaamde grote verdrukking. Niets is minder waar! Het boek is een oproep om te overwinnen met het Lam, die ook zelf overwonnen heeft. Er zijn twintig zelfstudie opdrachten toegevoegd. Ook zijn er een heel aantal diagrammen en illustraties opgenomen.< Less
DE WET VAN CHRISTUS DOOR DE VADER VOORGESCHREVEN III By WILLIAM HUNTINGTON
Paperback: List Price: $17.63 $16.75 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Huntingtons hoofdthema in deze bundel is: “... Ik heb echter gelukkig ervaren dat de beste regel om naar te wandelen en anderen en hun leerstellingen aan te toetsen, is de wil van God die door... More > de Heilige Geest in het hart en in Zijn Woord is geopenbaard. … Het is een troostrijke gedachte dat we alles hebben in de Zaligmaker: de ceremoniële wet is vervuld in Christus en door Hem tenietgedaan; de zedelijke wet werd door Hem verheerlijkt en ontdaan van haar vloek en is in Hem verborgen; ieder ander gebod werd aan Hem gegeven en alle beloften werden aan Hem gedaan en zijn ja en amen in Hem 2 Kor. 1:20. … Hieruit moet ik afleiden dat de hele wil van God in Christus Jezus de enige en algenoegzame leefregel is voor ieder waar kind van God.” Huntington zet in 5 verhandelingen uiteen, dat de wil van God de Vader de wet voor Christus was en de wil van de Vader in Christus, is het zachte juk voor de gelovige, waarin hij zich verheugd met een onuitsprekelijke vreugde.< Less
Pythagoras zijn leven en zijn leer By Marcel Roggemans
Paperback: $25.31
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Pythagoras leefde in de zesde eeuw voor Christus. Hij had veel interesses. Hij was een wiskundige, een astronoom, een musicoloog, maar was vooral de stichter van de Griekse filosofie. Pythagoras... More > leerde, bij talrijke wijzen uit de naburige culturen, dat alles uit getallen bestond. Hij noemde het arithmologie of numerologie of de leer van de getallen en hun verhoudingen. Maar cijfers waren voor hem niet direct wiskunde. Cijfers stelden kosmische principes voor. Pythagoras ontdekte dat alles in de Kosmos in verhouding was met getallen. De verhouding tussen deze getallen noemde hij harmonie. De harmonie der sferen is een gedachte van hem en werd ook in de muziek aangetroffen. Zo ontstond onze muziek en haar verhoudingen in de ons bekende toonladders. Pythagoras was door zijn vele reizen ingewijd in talrijke mysteriën, leerde van vele hogepriesters en bouwde zo de basis van de latere filosofie. Zijn leer inspireerde dichters, schrijvers, filosofen en kunstenaars.< Less
EEN LEIDSMAN TOT CHRISTUS By SALOMON STODDARD
eBook (PDF): $0.00
Er wordt over voorbereiding tot Christus verschillend gedacht. Er zijn teksten die aantonen, dat er een voorafgaand werk is in onze ziel, voordat wij met Christus verenigd worden. Een voorbeeld... More > daarvan is Paulus (Hand. 9:4, 5) en de stokbewaarder (Hand. 16:29 31). Ieder die de Schrift gelooft stemt toe dat onze ziel gewillig gemaakt moet worden om tot Christus te komen. Christus geeft geen waarde voor iemand die liever zijn afgoden dient dan de Heere. Het komen tot Hem gaat samen met schuldovertuiging, vernedering, beproeving, verzoeking en zielsbenauwdheid. Een komende ziel heeft een leidsman nodig. De grote Leermeester wil daarvoor mensen gebruiken. Stoddard (1643-1729) predikant te Northampton, had daarin ervaring. Diverse keren in zijn leven maakte hij een Opwekking mee. Veel (jonge) mensen die tot bekering kwamen gaf hij onderwijs.< Less
Slàinte mhath - Schottland aus der Malt-Whisky-Perspektive By Dr. Peter Echevers H.
eBook (ePub): $13.08
Das Buch „Slàinte mhath - Schottland aus der Malt-Whisky-Perspektive“ von Dr. Peter Echevers H. stellt für 2013 einen Malt-Almanach dar. Es sind nur solche Destillen... More > aufgeführt, die tatsächlich in diesem Jahr immer noch aktiv sind und Abfüllungen auf den Markt bringen. Das Buch ist gedacht für den angehenden Single-Malt Liebhaber, der sich im Dschungel der fremd klingenden Namen ein wenig orientieren will. Hinter welchem Namen verstecken sich nur Massenprodukte und wo kann man mit einem wirklichen Malt-Schatz rechnen? Schottland ist eine Reise wert, ganz besonders, wenn man vor Ort „seinen“ Whisky einkaufen möchte. Aus dem Almanach geht hervor, welche Destille wo liegt, wie viel sie im Jahr produziert, aus welcher Quelle das Wasser kommt, wer der Gründer war und wer heute der Eigentümer ist. Was ist überhaupt ein Malt-Whisky und was hat es mit dem Malz auf sich? Ab wann darf sich ein Geist überhaupt „Whisky“ nennen? Nun, mit „Slàinte mhath“ werden Sie es bald heraus gefunden haben.< Less
Liever dit. e-book By N.J. Heining
eBook (PDF): $9.18
Al jaren wilde ik de camino lopen. Het kwam er niet van. In 2011 vroeg mijn zoon samen de camino te lopen. Het werd geen lange tocht, daarvoor hadden we te weinig tijd. Het werd wel een indringende... More > tocht waarin het verleden kon worden omarmd als voedingsbodem voor de toekomst. Tijdens de camino kwam de imperatief 'wees jezelf' nadrukkelijk op. Ik ben opgegroeid in een typisch pinkstermilieu. een milieu waarin het dienen van God en worden als Christus centraal staan. door deze overheersende gedachte ontstond een klimaat waarin seksueel misbruik kon plaatsvinden. De verwerking hiervan tekende vele jaren van mijn leven. Dit leidde ertoe dat ik theologie ging studeren, omdat ik op de een of andere manier wilde begrijpen hoe het misbruik in zo'n geestelijk klimaat mogelijk was. Tijdens de camino kwam alles samen in die ene imperatief 'wees jezelf'. Verleden, inzichten uit de studie en verwerking vlochten zich aaneen. Dit leidde tot een hernieuwd spreken over god als god-in-mij en god-buiten-mij.< Less
DE WET VAN CHRISTUS DOOR DE VADER VOORGESCHREVEN, deel 3 By WILLIAM HUNTINGTON
eBook (PDF): $0.00
Huntington (1745-1813) schrijft als hoofdthema in deze bundel: “God weet dat ik geen geleerde ben. Ik heb echter gelukkig ervaren dat de beste regel om naar te wandelen en anderen en hun... More > leerstellingen aan te toetsen, is de wil van God die door de Heilige Geest is geopenbaard. … Het is een troostrijke gedachte dat we alles hebben in de Zaligmaker: de zedelijke wet werd door Hem verheerlijkt en ontdaan van haar vloek en is in Hem verborgen; ieder ander gebod werd aan Hem gegeven en alle beloften werden aan Hem gedaan en zijn ja en amen in Hem 2 Kor. 1:20. … Hieruit moet ik afleiden dat de hele wil van God in Christus Jezus de enige en algenoegzame leefregel is voor ieder waar kind van God.” Huntington zet in 5 verhandelingen uiteen, dat de wil van God de Vader de wet voor Christus was en de wil van de Vader in Christus, is het zachte juk voor de gelovige, waarin hij zich verheugd met een onuitsprekelijke vreugde. Droevig dat deze lering in de praktijk door onbegrip wordt veroordeeld.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
3
Anochi Anochi By Paul Hamburger
Hardcover: $21.90
 
 
 
 
 
 
 
 
9