Search Results: 'ijzertijd'

Search

×
×
×
×
3 results for "ijzertijd"
Mémoire n°13 - Keltisch en Germaans in de Nederlanden: taal in Nederland en in België gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode By Lauran TOORIANS
Paperback: $17.79
Prints in 3-5 business days
Uitgangspunt voor dit boek zijn twee vragen: werd in de Nederlanden ooit Keltisch gesproken, en zo ja, hoe verhield dit Keltisch zich dan tot het Germaans dat later volledig de overhand kreeg? Om... More > deze vragen te beantwoorden, krijgt de lezer eerst een globaal overzicht van de relevante archeologische en historische kennis over deze periode, gekoppeld aan historiografische gegevens die van belang zijn bij de interpretatie van deze feiten. Daarna volgt een beperkte inleiding in de historisch vergelijkende taalkunde, geheel toegespitst op het Keltisch en het Germaans en beperkt tot de relevante hoofdzaken. Nadat dit noodzakelijke 'gereedschap' is gepresenteerd, behandelen verschillende hoofdstukken de historische gegevens die de basis moeten bieden voor het antwoord op de gestelde vraag. Achtereenvolgens worden stamnamen, persoonsnamen, toponiemen en godennamen besproken. Centraal staat daarbij steeds de vraag naar wat deze historische feiten zeggen over de toenmalige taalsituatie.< Less
Het jaar van de Kelten en hun Goden By Kris Verhaevert
Paperback: $7.85
Prints in 3-5 business days
Deuoxtonion is oud Gallisch en betekent letterlijk "Van Goden en Mensen". Deuoxtonion vzw is een kenniscentrum voor alles wat de oudste geschiedenis van onze streken betreft. Wij bieden... More > informatie en ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen, studenten en andere geïnteresseerden. Wij bieden informatie voor schoolwerken, lessen, lezingen en informatieve wandelingen aan verenigingen en scholen. In dit kader past dit boek. Enerzijds verschaffen wij u informatie voor een aantal geschiedenisgerelateerde uitstappen, aan de andere kant steunt u, door de aankoop van dit boekje, rechtstreek de werking van de vzw. Voor meer informatie: www.Deuoxtonion.be< Less
3000 jaar bewoning bij Assum By J. de Koning
Hardcover: $84.55
Prints in 3-5 business days
In 2005 voerde Hollandia archeologen, een archeologische opgraving uit bij buurtschap Assum in Uitgeest. Binnen dit terrein lag ook nog een Middeleeuwse dijk, de Waldijk, waarnaar de opgraving... More > vernoemd is. Ook in het verre verleden was dit gebied een geliefde woonplek. Behalve sporen van huisplaatsen uit de Middeleeuwen zijn er vooral oudere nederzettingssporen gevonden. Bij de Waldijk werden waterputten, kuilen, paalkuilen, greppels en akkersporen opgegraven uit de late bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd. De bewoners waren krijger en boer tegelijk. De meeste nederzettingen in het Oer-IJ gebied zijn in de 4e eeuw verlaten. Opmerkelijk genoeg blijft de nederzetting langs de Assummervaart zeker tot in de 4e eeuw bewoond. In de 7e eeuw en mogelijk al eerder, zien we weer een nederzetting direct aan de noordkant van Assum. Dit boek geeft een overzicht van het archeologisch onderzoek en de overvloed aan vondsten die tijdens het onderzoek naar boven kwamen.< Less