Search Results: 'joden'

Search

×
×
×
×
55 results for "joden"
MESSIASBELIJDENDE JODEN IN EUROPA By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Een dit boek vindt u een aantal schetsen van Messiasbelijdende Joden die geleefd hebben in de 19e en in de 20e eeuw. Het is velen onbekend hoe een relatief groot aantal Joden in Europa tot het geloof... More > in Jezus de Messias kwamen. Er wordt een aantal genoemd van meer dan 2000 Joden in Berlijn, die tot het geloof in Jezus Christus kwamen. Bovendien wordt in dit boek kort aandacht gegeven aan de beginfase van de Bijbel- verspreiding onder de Joden en de financiële hulp in Israël zoals die momenteel door de Gereformeerde Gemeenten wordt uitgeoefend. Sommige van de Messiasbelijdende Joden kunnen we wel beschouwen als martelaars. Zij hebben dikwijls geleden onder de vervolgingen om hun Joodse familieleden en in de Kerk werden werden zij dikwijls gewantrouwd.Maar zij mogen ervaren wat er in de Bijbel staat: AAN HET EINDE HANGT DE KROON.< Less
MESSIASBELIJDENDE JODEN IN EUROPA By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $10.45 $9.93 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Onder de 14 miljoen Joden die er wereldwijd zijn, is er een groep van misschien wel twee- tot driehonderdduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Torah en de Tenach en die Joodsreligieuze... More > gebruiken praktiseren. Bovendien gelooft deze groep in Jesjoea, de oorspronkelijk Hebreeuwse naam van Jezus. Zij worden door rabbijnsorthodoxe Joden niet erkend als Joden - maar zij willen wel als zodanig erkend worden. Zij beschouwen zichzelf als voluit Joods. Ze noemen zichzelf Messiasbelijdende of Messiaanse Joden. Er zijn gelovigen die veel weerstand ondervinden omdat ze de leer van de rabbijnen niet als gezaghebbend beschouwen, maar hun geloof en vertrouwen stellen in Jesjoea - de Messias. Jesjoea is de Joodse Messias waar de schriften- de Tenach, het Oude testament - van getuigen. In dit boek wordt een aantal Messiasgelovigen beschreven uit de periode van de 19e en de 20e eeuw. In die tijd stichtten zij geen zelfstandige gemeenten. Zij sloten zich aan bij de Christelijke Kerken.< Less
Over schildpadden en andere Joden By Hannah Yakin
Paperback: $9.99
Prints in 3-5 business days
Hannah Yakin, dochter van Jan van Hulst en Paula Horowitz, werd in 1933 in Amsterdam geboren. Vanaf 1953 studeerde ze aan de toenmalige Avondacademie Artibus in Utrecht en aan de Ecole Paul Colin in... More > Parijs. In 1956 vertrok Hannah naar Israël en trouwde een jaar later met de Jeruzalemse kunstenaar Abraham Yakin. Samen exposeerden zij in talloze musea en andere gelegenheden, hoofdzakelijk in Israël, Europa en de V.S.Hannah schreef meerdere boeken, o.a. Hier is je Bruidegom en Jardena,en illustreerde verschillende van haar eigen verhalen. Hannah en Abraham Yakin wonen in Jeruzalem in het huis dat in de negentiende eeuw door Abrahams grootvader daar is neergezet en waarin Abraham is geboren en opgegroeid. Het echtpaar heeft acht kinderen, vele kleinkinderen en een gestadig groeiend aantal achterkleinkinderen. "Over schildpadden en andere Joden" is het verhaal over Hannah's jeugd in Amstelveen, Nederland. Als dochter van een Joodse moeder en niet-Joodse vader, beleeft Hannah heel wat hachelijke avonturen.< Less
De Joden en Israel. Een stukje geschiedenis By André Boldeaut
Paperback: $30.32
Prints in 3-5 business days
Sinds de Bijbelse tijden van Abraham hebben de Joden, wel is waar met korte onderbrekingen, in Israël gewoond. Dat is niet altijd even vreedzaam geweest maar ze hebben ook tijden van voorspoed... More > beleefd. Talloze opgravingen, die ook het in de Bijbel geschrevene voor een groot deel bevestigen, tonen dat aan. Lafhartige foutieve voorlichting van bepaalde media en politieke partijen misleiden de niet wetende burger bijna dagelijks wanneer het om dit onderwerp gaat. Zo is er bijvoorbeeld helemaal geen (zo vaak door die media en politieke partijen beklaagd) volk "de Palestijnen". In 135 werden de Joden door de toenmalige Romeinse keizer uit Jeruzalem verbannen en verstrooid naar alle windstreken. Daarmee zou dan de diaspora begonnen zijn. Vanaf dat ogenblik zijn de Joden van hot naar her gejaagd. Altijd weer opnieuw verjaagd, beroofd en verbannen. Pas sinds 1948 hebben ze een eigen land maar ook daar worden ze dagelijks belaagd, beschoten en vinden er moordaanslagen plaats.< Less
Albert Verwey, de bijbel en de Joden By Johan W. van Hulst
Hardcover: $14.30
Prints in 3-5 business days
Van Hulst laat aan de hand van een analyse van Verweij's poëzie zien, dat het Bijbelse getuigenis een wezenlijk element in zijn werk is.
Albert Verwey, de bijbel en de Joden By Johan W. van Hulst
eBook (PDF): $1.06
Van Hulst laat aan de hand van een analyse van Verweij's poëzie zien, dat het Bijbelse getuigenis een wezenlijk element in zijn werk is.
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
Paperback: $6.32
Prints in 3-5 business days
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
eBook (PDF): $0.00
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
JEZUS IS DE MESSIAS! By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Onder de 14 miljoen Joden die er wereldwijd zijn, is er een groep van misschien wel twee- tot driehonderdduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Torah en de Tenach en die Joodsreligieuze... More > gebruiken praktiseren. Bovendien gelooft deze groep in Jesjoea, de oorspronkelijk Hebreeuwse naam van Jezus. Zij worden door rabbijnsorthodoxe Joden niet erkend als Joden - maar zij willen wel als zodanig erkend worden. Zij beschouwen zichzelf als voluit Joods. Ze noemen zichzelf Messiasbelijdende of Messiaanse Joden. Er zijn gelovigen die veel weerstand ondervinden omdat ze de leer van de rabbijnen niet als gezaghebbend beschouwen, maar hun geloof en vertrouwen stellen in Jesjoea - de Messias. Jesjoea is de Joodse Messias waar de schriften- de Tenach, het Oude testament - van getuigen. In dit boek wordt een aantal Messiasgelovigen beschreven uit de periode van de 19e en de 20e eeuw. In die tijd stichtten zij geen zelfstandige gemeenten. Zij sloten zich aan bij de Christelijke Kerken.< Less
JEZUS IS DE MESSIAS! By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $10.99 $10.44 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Paulus schrijft: Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Rom. 11:5. In Paulus’ dagen was er nog een groot aantal Joden die geloofden... More > dat Jezus de Messias is, gezonden van de Vader, tot eeuwige zaligheid van verloren zondaars. In de tijd voorafgaand aan de Reformatie waren het slechts enkelen. In de tijd vanaf de Reformatie groeide het aantal opnieuw. Deze 2e bundel Messiasbelijdende Joden geeft een verslag van hen die Jezus als hun Messias aannemen, ondanks de vaak bittere tegenwerking van de kant van hun eigen volk en ondanks dat ze dikwijls achteruit gezet worden door hun medegelovigen. Aan het einde van de loopbaan hangt voor hen de kroon.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
3
Anochi Anochi By Paul Hamburger
Hardcover: $21.90
 
 
 
 
 
 
 
 
9