Search Results: 'katholiek'

Search

×
×
×
×
49 results for "katholiek"
Grondregelen Verdraagzaamheid Katholieke Kerk 1830 By Louis de Potter
eBook (PDF): $2.38
Download immediately.
-
De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer By Philip Weijers
Paperback: $12.40
Ships in 3-5 business days.
Dit boek geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid. Veelvuldig wordt... More > gerefereerd naar de sociale encyclieken en verwezen naar actuele uitspraken van kerkelijke- en maatschappelijke betrokkenen. Daarnaast geeft het boek met betrekking tot de arbeid en de economie een overzicht van de belangrijkste teksten van het katholieke leergezag. Het boek kan als naslag dienen voor een ieder die zich wil verdiepen in de Sociale Leer van de Katholieke Kerk, in het bijzonder met betrekking tot de menselijk arbeid.< Less
Sociale netwerk sites als middel voor gemeenschapsopbouw in de Rooms Katholieke Kerk By Robin Effing
Paperback: $9.71
Ships in 3-5 business days.
Kerkelijke gemeenschappen zijn behoorlijk op zoek naar nieuwe sociale structuren. Hoe richt je vandaag de dag kerkgemeenschappen in? Dat is een grote uitdaging. Dit boekje is het resultaat van een... More > kwalitatief onderzoek naar het nut van sociale netwerk sites in relatie tot de vernieuwing van kerkgemeenschappen. Wat voor mogelijkheden bieden sites als Hyves, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn en Ning voor kerkopbouw? Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het gebruik? Dit boekje geeft, vanuit theorie en praktijk, een eerste verkenning voor de R.K. Kerk van Nederland. Het is geschreven ten behoeve van de afronding van de bachelor opleiding theologie van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De volledige opbrengst van de auteur, te weten EUR 3,30 per verkocht boekje, gaat naar Poolse kindertehuizen.< Less
Sociale netwerk sites als middel voor gemeenschapsopbouw in de Rooms Katholieke Kerk By Robin Effing
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Kerkelijke gemeenschappen zijn behoorlijk op zoek naar nieuwe sociale structuren. Hoe richt je vandaag de dag kerkgemeenschappen in? Dat is een grote uitdaging. Dit boekje is het resultaat van een... More > kwalitatief onderzoek naar het nut van sociale netwerk sites in relatie tot de vernieuwing van kerkgemeenschappen. Wat voor mogelijkheden bieden sites als Hyves, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn en Ning voor kerkopbouw? Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het gebruik? Dit boekje geeft, vanuit theorie en praktijk, een eerste verkenning voor de R.K. Kerk van Nederland. Het is geschreven ten behoeve van de afronding van de bachelor opleiding theologie van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De volledige opbrengst van de auteur, te weten EUR 3,30 per verkocht boekje, gaat naar Poolse kindertehuizen.< Less
Tijdrijder By Daan Cartens
Paperback: $26.35
Ships in 3-5 business days.
TIJDRIJDER van Daan Cartens is behalve een meesterlijke dichters-, ook een louterende godsdienstexercitie. Geheel volgens rooms-katholieke traditie reist de dichter stamelend, biddend en herdenkend... More > door heden en verleden, lijdende lotgenoten recht in de ogen kijkend. De tijd is hier van alle tijden, de duur de mate van smart. Wie de bundel voltooit, heeft een heuse literaire kruisweg verricht, waaraan een volle aflaat verbonden zal zijn. En wie van ons kan eigenlijk leven zonder zulk een kwijtschelding?< Less
OMNIBUS By D.T. de Bruijn
Paperback: $7.33
Ships in 3-5 business days.
Drie prachtige verhalen gerelateerd aan de Rooms Katholieke kerk. Een missionaris, een zondaar en een heilige spelen de hoofdrollen in deze verhalen. Alles is puur fictief. Enige relatie met... More > bestaande personen of gebeurtenissen is compleet toevallig.< Less
Tiltenberg Studies 4 By Jan Hendriks
Paperback: $10.95
Ships in 3-5 business days.
J. Hendriks KERKELIJKE DOCUMENTEN. INLEIDING EN REPERTORIUM ---- Deze inleiding tot de post-conciliaire documenten is in de loop van de jaren gegroeid uit de colleges die ik over deze materie heb... More > gegeven. Een belangrijke doelstelling daarbij was steeds dat de studenten inzicht zouden krijgen in de grote lijn van deze documenten en de vragen waarmee die zich in de laatste decennia hebben bezig gehouden. Naast een “typologie” van de kerkelijke documenten, een inleiding op enkele teksten en een antwoord op de vraag welke leerstellige waarde aan de verschillende documenten moet worden toegekend, leek het nuttig daarbij tevens een soort thematisch repertorium aan te bieden, waarin de belangrijkste documenten konden worden terug gevonden. Dit repertorium beslaat een belangrijk deel van deze uitgave. Ik hoop dat deze uitgave mag bijdragen aan een grotere kennis en “receptio” van de kerkelijke documenten. (Mgr. J. Hendriks) 2e druk 2010< Less
Tiltenberg Studies 3 By Jörgen Vijgen
Paperback: $10.23
Ships in 3-5 business days.
J. Vijgen DE AUTORITEIT VAN SINT-THOMAS VAN AQUINO EN HET LEERGEZAG VAN DE KERK ---- "Dit werk wil de lezer een representatieve selectie bieden van uitspraken van het Leergezag van de... More > Rooms-Katholieke Kerk omtrent de figuur en het filosofisch en theologische denken van Sint-Thomas van Aquino (1223-1274). Een sleutel tot een coherent verstaan van deze verschillende uitspraken bieden wij in het openingsartikel. Zoals de thomist Dominicus van Vlaanderen (1425-1479) schreef: “ De leraar van de katholieke waarheid begint waar de metafysica eindigt: wie in de metafysica niet onderlegt was, zal zeker niet een waar theoloog worden genoemd” (Via catholicae veritatis doctor incipit ubi metaphysica desinit : qui in metaphysica non fuerit eruditus : nequaquam verus theologus praedicabitur).< Less
Een gewoon gebaar? By Samuele Marcantognini
Paperback: $19.65
Ships in 3-5 business days.
Uit de inleiding: "Wat wij hier willen doen, is het analyseren van de beweringen in de Nieuwe Katechismus over de liturgie, en in het bijzonder over de eucharistie, met het doel te ontdekken in... More > welke mate deze beweringen invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de liturgische praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie en op het verstaan van het sacrament van de eucharistie vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw tot heden. De titel van dit werk, Een gewoon gebaar?, is ontleend aan de Nieuwe Katechismus en refereert aan de passage waar gesproken wordt over het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie."< Less
Catechismus met Platen opgeluisterd (gebundelde platen) By Platencat
Hardcover: $17.42
Ships in 6-8 business days.
In zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten worden de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven.