Search Results: 'katholiek'

Search

×
×
×
×
54 results for "katholiek"
Rooms Katholieke Kerk. Een Zwartboek By Isaac Jansz
Paperback: $19.68
Prints in 3-5 business days
Onze huidige wereld is vol van verontwaardiging over islamitische terreurbewegingen die de wereld onveilig maken en er, in veel gevallen uit naam van Allah, lustig op los moorden, martelen en... More > verkrachten. Dit zeker nu er dichter bij huis, in Duitsland, in België en in Frankrijk bloedige aanslagen zijn gepleegd. We mogen daarbij ook de massa verkrachtingen als in Duitsland en Zweden zeker niet vergeten. Wèl wordt maar al te vaak vergeten dat ook het Christendom een dergelijke groepering heeft voortgebracht: de Rooms Katholieke Kerk of kortweg de RKK. Dit boekje gaat over door hen begane misdaden door de eeuwen heen. Islamitische groeperingen als onder meer Boko Haram, Taliban, IS, Al-Shabaab en het Nieuwe Volksleger moeten nog heel wat jaren doorgaan met hun misdaden willen zij de RKK in slachtoffers gaan overtreffen.< Less
De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer By Philip Weijers
Paperback: $12.40
Prints in 3-5 business days
Dit boek geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid. Veelvuldig wordt... More > gerefereerd naar de sociale encyclieken en verwezen naar actuele uitspraken van kerkelijke- en maatschappelijke betrokkenen. Daarnaast geeft het boek met betrekking tot de arbeid en de economie een overzicht van de belangrijkste teksten van het katholieke leergezag. Het boek kan als naslag dienen voor een ieder die zich wil verdiepen in de Sociale Leer van de Katholieke Kerk, in het bijzonder met betrekking tot de menselijk arbeid.< Less
Rooms Katholieke Kerk. Een Zwartboek (PDF) By Isaac Jansz
eBook (PDF): $6.91
De huidige wereld loopt over van verontwaardiging over de daden van de islamitische regeringen en nog meer over die van de moordende terreurgroepen. Geen enkel land is er zeker van niet getroffen te... More > worden door bomaanslagen, overvallen door kleine groepen islamieten en zelfs eenlingen die allen roepen hun daden te verrichten voor Allah en de islam. We vergeten daarbij maar al te gemakkelijk dat ook binnen het Christendom een organisatie is bezig geweest die handelde op een wijze die vergelijkbaar is met die van de islamitische IS: De Rooms Katholieke Kerk.Deze RKK is de grootste beweging binnen het Christendom maar tevens de meest slechte.< Less
Sociale netwerk sites als middel voor gemeenschapsopbouw in de Rooms Katholieke Kerk By Robin Effing
eBook (PDF): $0.00
Kerkelijke gemeenschappen zijn behoorlijk op zoek naar nieuwe sociale structuren. Hoe richt je vandaag de dag kerkgemeenschappen in? Dat is een grote uitdaging. Dit boekje is het resultaat van een... More > kwalitatief onderzoek naar het nut van sociale netwerk sites in relatie tot de vernieuwing van kerkgemeenschappen. Wat voor mogelijkheden bieden sites als Hyves, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn en Ning voor kerkopbouw? Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het gebruik? Dit boekje geeft, vanuit theorie en praktijk, een eerste verkenning voor de R.K. Kerk van Nederland. Het is geschreven ten behoeve van de afronding van de bachelor opleiding theologie van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De volledige opbrengst van de auteur, te weten EUR 3,30 per verkocht boekje, gaat naar Poolse kindertehuizen.< Less
Sociale netwerk sites als middel voor gemeenschapsopbouw in de Rooms Katholieke Kerk By Robin Effing
Paperback: $9.71
Prints in 3-5 business days
Kerkelijke gemeenschappen zijn behoorlijk op zoek naar nieuwe sociale structuren. Hoe richt je vandaag de dag kerkgemeenschappen in? Dat is een grote uitdaging. Dit boekje is het resultaat van een... More > kwalitatief onderzoek naar het nut van sociale netwerk sites in relatie tot de vernieuwing van kerkgemeenschappen. Wat voor mogelijkheden bieden sites als Hyves, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn en Ning voor kerkopbouw? Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het gebruik? Dit boekje geeft, vanuit theorie en praktijk, een eerste verkenning voor de R.K. Kerk van Nederland. Het is geschreven ten behoeve van de afronding van de bachelor opleiding theologie van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De volledige opbrengst van de auteur, te weten EUR 3,30 per verkocht boekje, gaat naar Poolse kindertehuizen.< Less
Tijdrijder By Daan Cartens
Paperback: $26.35
Prints in 3-5 business days
TIJDRIJDER van Daan Cartens is behalve een meesterlijke dichters-, ook een louterende godsdienstexercitie. Geheel volgens rooms-katholieke traditie reist de dichter stamelend, biddend en herdenkend... More > door heden en verleden, lijdende lotgenoten recht in de ogen kijkend. De tijd is hier van alle tijden, de duur de mate van smart. Wie de bundel voltooit, heeft een heuse literaire kruisweg verricht, waaraan een volle aflaat verbonden zal zijn. En wie van ons kan eigenlijk leven zonder zulk een kwijtschelding?< Less
Tiltenberg Studies 4 By Jan Hendriks
Paperback: $10.95
Prints in 3-5 business days
J. Hendriks KERKELIJKE DOCUMENTEN. INLEIDING EN REPERTORIUM ---- Deze inleiding tot de post-conciliaire documenten is in de loop van de jaren gegroeid uit de colleges die ik over deze materie heb... More > gegeven. Een belangrijke doelstelling daarbij was steeds dat de studenten inzicht zouden krijgen in de grote lijn van deze documenten en de vragen waarmee die zich in de laatste decennia hebben bezig gehouden. Naast een “typologie” van de kerkelijke documenten, een inleiding op enkele teksten en een antwoord op de vraag welke leerstellige waarde aan de verschillende documenten moet worden toegekend, leek het nuttig daarbij tevens een soort thematisch repertorium aan te bieden, waarin de belangrijkste documenten konden worden terug gevonden. Dit repertorium beslaat een belangrijk deel van deze uitgave. Ik hoop dat deze uitgave mag bijdragen aan een grotere kennis en “receptio” van de kerkelijke documenten. (Mgr. J. Hendriks) 2e druk 2010< Less
De Oefening der Christelijke Volmaaktheid By Alphonsus Rodriguez
Paperback: $22.62
Prints in 3-5 business days
(Volume 1 van 4) "De oefening der Christelijke volmaaktheid" werd eeuwenlang gebruikt voor de opleiding van de Jezuïeten. Het wordt bovendien algemeen beschouwd als een meesterwerk in... More > de geestelijke literatuur dat geschikt is voor Christenen van elke levensstaat die naar de volmaaktheid willen streven.< Less
Tiltenberg Studies 3 By Jörgen Vijgen
Paperback: $10.23
Prints in 3-5 business days
J. Vijgen DE AUTORITEIT VAN SINT-THOMAS VAN AQUINO EN HET LEERGEZAG VAN DE KERK ---- "Dit werk wil de lezer een representatieve selectie bieden van uitspraken van het Leergezag van de... More > Rooms-Katholieke Kerk omtrent de figuur en het filosofisch en theologische denken van Sint-Thomas van Aquino (1223-1274). Een sleutel tot een coherent verstaan van deze verschillende uitspraken bieden wij in het openingsartikel. Zoals de thomist Dominicus van Vlaanderen (1425-1479) schreef: “ De leraar van de katholieke waarheid begint waar de metafysica eindigt: wie in de metafysica niet onderlegt was, zal zeker niet een waar theoloog worden genoemd” (Via catholicae veritatis doctor incipit ubi metaphysica desinit : qui in metaphysica non fuerit eruditus : nequaquam verus theologus praedicabitur).< Less