Search Results: 'komen tot Christus'

Search

×
×
×
×
19 results for "komen tot Christus"
EEN LEIDSMAN TOT CHRISTUS By SALOMON STODDARD
Paperback: List Price: $8.65 $8.22 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Er wordt over voorbereiding tot Christus verschillend gedacht. Er zijn teksten die aantonen, dat er een voorafgaand werk is in onze ziel, voordat wij met Christus verenigd worden. Een voorbeeld... More > daarvan is Paulus (Hand. 9:4, 5) en de stokbewaarder (Hand. 16:29 31). Ieder die de Schrift gelooft stemt toe dat onze ziel gewillig gemaakt moet worden om tot Christus te komen. Christus geeft geen waarde voor iemand die liever zijn afgoden dient dan de Heere. Het komen tot Hem gaat samen met schuldovertuiging, vernedering, beproeving, verzoeking en zielsbenauwdheid. Een komende ziel heeft een leidsman nodig. De grote Leermeester wil daarvoor mensen gebruiken. Stoddard (1643-1729) predikant te Northampton, had daarin ervaring. Diverse keren in zijn leven maakte hij een Opwekking mee. Veel (jonge) mensen die tot bekering kwamen gaf hij onderwijs.< Less
EEN LEIDSMAN TOT CHRISTUS By SALOMON STODDARD
eBook (PDF): $0.00
Er wordt over voorbereiding tot Christus verschillend gedacht. Er zijn teksten die aantonen, dat er een voorafgaand werk is in onze ziel, voordat wij met Christus verenigd worden. Een voorbeeld... More > daarvan is Paulus (Hand. 9:4, 5) en de stokbewaarder (Hand. 16:29 31). Ieder die de Schrift gelooft stemt toe dat onze ziel gewillig gemaakt moet worden om tot Christus te komen. Christus geeft geen waarde voor iemand die liever zijn afgoden dient dan de Heere. Het komen tot Hem gaat samen met schuldovertuiging, vernedering, beproeving, verzoeking en zielsbenauwdheid. Een komende ziel heeft een leidsman nodig. De grote Leermeester wil daarvoor mensen gebruiken. Stoddard (1643-1729) predikant te Northampton, had daarin ervaring. Diverse keren in zijn leven maakte hij een Opwekking mee. Veel (jonge) mensen die tot bekering kwamen gaf hij onderwijs.< Less
Met Christus bekleed By Jan Paul & Marloes Zeeman
Paperback: $17.79
Prints in 3-5 business days
Een boekje over Geloofsdoop. In deze uitgave worden alle aspecten m.b.t. geloofsdoop aan de orde gebracht. . . . verlangend om te groeien in geloof, om te verdiepen in de Bijbel en... More > Gods Woord tot ons te laten spreken. Wellicht ontstaan er veel vragen, maar er zullen ook juist antwoorden op gestelde vragen komen. Wij gaan u meenemen op onze reis om vanuit de Bijbel antwoorden te vinden op de vraag wat de doop inhoudt.< Less
De rechtvaardige een parel aan Christus’ kroon, deel 3 By THOMAS WATSON
eBook (PDF): $0.00
In bundel 3 staan drie verhandelingen: ‘de rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste’. ‘De leer van de bekering’, en ‘de hemel bestormd door gebeden’. Watson... More > legt de bekering en de manier ervan uit met zoveel diverse facetten zoals het zelden in zo'n kort bestek voortkomt. De lezer wordt gedrongen met Evangeliedwang om zich te haasten tot Christus opdat Zijn huis vol zal worden. Tot slot komen twee afscheid preken voor die Watson uitsprak nadat hij uit de Staatskerk werd verdreven, tegelijk met circa 2000 andere predikanten.< Less
DE RECHTVAARDIGE EEN PAREL AAN CHRISTUS' KROON III By THOMAS WATSON
Paperback: List Price: $14.17 $13.46 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In bundel III staan drie verhandelingen: ‘de rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste’. ‘De leer van de bekering’, en ‘de hemel bestormd door gebeden’.... More > Watson legt de bekering en de manier ervan uit met zoveel diverse facetten zoals het zelden in zo'n kort bestek voortkomt. De lezer wordt gedrongen met Evangeliedwang om zich te haasten tot Christus opdat Zijn huis vol zal worden. Tot slot komen twee afscheid preken voor die Watson uitsprak nadat hij uit de Staatskerk werd verdreven, tegelijk met circa 2000 andere predikanten.< Less
DIERBARE BELOFTEN VAN CHRISTUS Bundel II, 24 preken By ANDREW GRAY
Paperback: List Price: $17.15 $16.29 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Gray (ca. 1632-1656) had in zijn korte leven één groot verlangen: ‘De weergaloze schoonheid en dierbaarheid van Christus aanprijzen aan zondaren, om hen uit te lokken om tot... More > Christus te komen. Het Evangelie staat vol dierbare beloften.’ Gray verlangde naar zijn hemelse erfenis. In een van zijn preken roept hij uit: "Ik meen, ik zie de Morgenster verschijnen; ik zie de dageraad aanbreken! Wie zou om de inwilliging van één lust zo'n heerlijke erfenis willen verliezen? Leg de hele wereld in de weegschaal tegenover deze heerlijkheid en ze zal lichter zijn dan ijdelheid." Met het doel, dat Gray's verlangen tot uitbreiding van Christus' koninkrijk, na zijn dood mag vervuld worden, worden deze preken uitgegeven.< Less
DE TROUWE CHRISTUS EREN, 15 PREKEN DEEL 4 By H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $10.02 $9.52 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
In deze bundel staan 6 preken over Jezus bij het meer van Tiberias, over de visvangst. ... Een ziel is in het net, dat is, onder de invloed van de middelen gekomen waardoor God haar heil heeft... More > bewerkt. Maar zoals de grote en vele vissen in het net met hun onstuimige bewegingen het net dreigen te scheuren, zo dreigen onstuimige bewegingen van grote en vele zonden deze middelen te scheuren, zodat van de ontvangen genade niets meer overblijft. Kan zij zich op de middelen verlaten? Zullen zij houden? Dat is haar vraag vanuit de diepste bekommering. Een gemeente Gods bestaat uit grote en vele zondaars, die met hun zondige bewegingen er op uit zijn, een gat in het net te slaan, om zo weg te komen van de middelen, die er tot hun heil zijn. Duizend en duizend ja-maar’s zijn er aan de kant van het vlees. Nochtans is er onder al deze “jamaar’s” niet één dat door het Evangelie niet opgeheven kan worden. Het Evangelie antwoordt op alle angstige vragen van oprechte zielen met vriendelijke en troostrijke woorden.< Less
DE TROUWE CHRISTUS EREN, 15 PREKEN DEEL 4 By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $0.00
In deze bundel staan 6 preken over Jezus bij het meer van Tiberias, over de visvangst. ...Een ziel is in het net, dat is, onder de invloed van de middelen gekomen waardoor God haar heil heeft... More > bewerkt. Maar zoals de grote en vele vissen in het net met hun onstuimige bewegingen het net dreigen te scheuren, zo dreigen onstuimige bewegingen van grote en vele zonden deze middelen te scheuren, zodat van de ontvangen genade niets meer overblijft. Kan zij zich op de middelen verlaten? Zullen zij houden? Dat is haar vraag vanuit de diepste bekommering. Een gemeente Gods bestaat uit grote en vele zondaars, die met hun zondige bewegingen er op uit zijn, een gat in het net te slaan, om zo weg te komen van de middelen, die er tot hun heil zijn. Duizend en duizend ja-maar’s zijn er aan de kant van het vlees. Nochtans is er onder al deze "jamaar’s" niet één dat door het Evangelie niet opgeheven kan worden. Het Evangelie antwoordt op alle angstige vragen van oprechte zielen met vriendelijke en troostrijke woorden< Less
CHRISTUS BLINKEND DOOR DE TRALIËN VAN HET OUDE TESTAMENT, 15 PREKEN DEEL 7 By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $12.21 $11.60 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Kernachtige uitspraak: ... Het is echter moeilijk om het aan te nemen, juist omdat het zo ongemeen eenvoudig is. Daarom weet ik dan de mens niets anders aan te raden, dan dat hij zegge: God! maak mij... More > tot een klein kind, opdat ik als kind uw eenvoudige Waarheid gelove en aanneme! Ben ik een Christen, dan ben ik geen Christen, zoals de heilige paus, maar als ik een Christen ben, dan betoon ik het daarin het best, als ik eenvoudig mij houd aan die daden van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ik mag aannemen als beloften. Op welke grond mag ik die wel aannemen? Op grond des geloofs! Welaan! Maar daar hebben wij dan weer, dat u het geloof niet eenvoudig genoeg neemt, maar steeds weer denkt aan grote dingen, aan sterke vuisten, waarmee u het zou moeten vasthouden. Terwijl u toch komen moet zo zwak en ellendig als u bent. En moet bekennen: wij zijn nooddruftige mensen, wij kunnen ons in geen enkel opzicht zelf helpen, maar alles hangt af van Hem daarboven. Dat heeft Hij in Zijn woord gezegd.< Less
CHRISTUS BLINKEND DOOR DE TRALIËN VAN HET OUDE TESTAMENT, 15 PREKEN DEEL 7 By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $0.00
Kernachtige uitspraak: ... Het is echter moeilijk om het aan te nemen, juist omdat het zo ongemeen eenvoudig is. Daarom weet ik dan de mens niets anders aan te raden, dan dat hij zegge: God, maak mij... More > tot een klein kind, opdat ik als kind uw eenvoudige Waarheid gelove en aanneme! Ben ik een Christen, dan ben ik geen Christen, zoals de heilige paus, maar als ik een Christen ben, dan betoon ik het daarin het best, als ik eenvoudig mij houd aan die daden van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ik mag aannemen als beloften. Op welke grond mag ik die wel aannemen? Op grond des geloofs! Welaan! Maar daar hebben wij dan weer, dat u het geloof niet eenvoudig genoeg neemt, maar steeds weer denkt aan grote dingen, aan sterke vuisten, waarmee u het zou moeten vasthouden. Terwijl u toch komen moet zo zwak en ellendig als u bent. En moet bekennen: wij zijn nooddruftige mensen, wij kunnen ons in geen enkel opzicht zelf helpen, maar alles hangt af van Hem daarboven. Dat heeft Hij in Zijn woord gezegd.< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
 
 
4