Search Results: 'messia'

Search

×
×
×
×
80 results for "messia"
JEZUS IS DE MESSIAS! By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $10.99 $10.44 You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Paulus schrijft: Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Rom. 11:5. In Paulus’ dagen was er nog een groot aantal Joden die geloofden... More > dat Jezus de Messias is, gezonden van de Vader, tot eeuwige zaligheid van verloren zondaars. In de tijd voorafgaand aan de Reformatie waren het slechts enkelen. In de tijd vanaf de Reformatie groeide het aantal opnieuw. Deze 2e bundel Messiasbelijdende Joden geeft een verslag van hen die Jezus als hun Messias aannemen, ondanks de vaak bittere tegenwerking van de kant van hun eigen volk en ondanks dat ze dikwijls achteruit gezet worden door hun medegelovigen. Aan het einde van de loopbaan hangt voor hen de kroon.< Less
JEZUS IS DE MESSIAS! By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Onder de 14 miljoen Joden die er wereldwijd zijn, is er een groep van misschien wel twee- tot driehonderdduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Torah en de Tenach en die Joodsreligieuze... More > gebruiken praktiseren. Bovendien gelooft deze groep in Jesjoea, de oorspronkelijk Hebreeuwse naam van Jezus. Zij worden door rabbijnsorthodoxe Joden niet erkend als Joden - maar zij willen wel als zodanig erkend worden. Zij beschouwen zichzelf als voluit Joods. Ze noemen zichzelf Messiasbelijdende of Messiaanse Joden. Er zijn gelovigen die veel weerstand ondervinden omdat ze de leer van de rabbijnen niet als gezaghebbend beschouwen, maar hun geloof en vertrouwen stellen in Jesjoea - de Messias. Jesjoea is de Joodse Messias waar de schriften- de Tenach, het Oude testament - van getuigen. In dit boek wordt een aantal Messiasgelovigen beschreven uit de periode van de 19e en de 20e eeuw. In die tijd stichtten zij geen zelfstandige gemeenten. Zij sloten zich aan bij de Christelijke Kerken.< Less
Il Messia e la Ricostruzione del Terzo Tempio By Carmine Davide Delle Donne
Hardcover: $18.63
Ships in 6-8 business days.
“…Quando il Messia edificherà il terzo Santuario, tutti i particolari descritti nella Profezia di Ezechiele, che sono al di là della comprensione umana, saranno completati... More > per opera Divina e discenderanno dai cieli.…”< Less
I Dialoghi con Pitagora By Anna Zubkova
eBook (ePub): $2.90
Download immediately.
Pitagora è uno dei Messia che lavoravano per aiutare spiritualmente la gente incarnata nei paesi del bacino del Mediterraneo (più dettagliato — guarda). Il Suo principale Merito... More > davanti all’umanità non è negli studi matematici dei quali al giorno di oggi sanno tutti gli studenti della scuola superiore. Nella Sua epoca Lui creò la perfetta Scuola spirituale con i principi dell’organizzazione dell’insegnamento che possono essere un esempio per tutte le generazioni successive della popolazione del nostro pianeta.< Less
Scuola di Pitagora By Vladimir Antonov
eBook (ePub): $2.99
Download immediately.
Nel libro sono riportate le conoscenze del Grande Maestro Divino – Pitagora, che lavorava sul territorio, che è l’Italia d’oggi. Nonché materiali dell’intervista... More > con Lui e con gli Allievi della Sua Scuola, quali hanno raggiunto il completo autorealizzazione spirituale. Alla fine del libro sono riportati due articoli, scritti dal rappresentante moderno della stessa tradizione spirituale, scienziato biologo Vladimir Antonov.< Less
In offenen Herzen By Pierre Boisjoli
Paperback: $23.45
Ships in 3-5 business days
Alle meine Bücher sind wichtig, aber es wird meine persönliche Geschichte zu enthüllen. In der Tat, ich habe eine eher ungewöhnliche Geschichte, weil ich im Alter von 17 verwaist... More > war, weil meine Mutter in Brand gesetzt Haus der Familie, und sie wiederum meinen Vater getötet, meine drei Brüder und meine beiden Schwestern. Ich setzte mein Studium in den Ingenieurwissenschaften und Mathematik habe ich in meinem Master-Studium gelernt, um ein Modell mit Tensoren, die Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Geschichte, Religion und Dependenztheorie beitritt finden um eine echte Wissenschaft geworden. Meine Cousinen haben raubte mir ein Vermächtnis, setzen sie den Mob gegen mich und ich habe mein Modell, um sie zu kämpfen.< Less
Nel cuore aperto By Pierre Boisjoli
Paperback: $22.45
Ships in 3-5 business days
Tutti i miei libri sono importanti, ma vi insegnerà più su di me di tutti gli altri. Ho una storia piuttosto insolita, dal momento che essendo orfano all'età di 17 anni... More > perché mia madre appiccato il fuoco alla casa di famiglia e ha ucciso mio padre, i miei tre fratelli e due sorelle. Ho continuato i miei studi in ingegneria e ho usato il mio essere in tensori di controllo per sviluppare il più potente modello socio-economico del pianeta. I miei cugini mi hanno derubato un lascito, hanno impostato la folla contro di me e ho usato il mio modello per farli combattere.< Less
In een open hart By Pierre Boisjoli
Paperback: $22.61
Ships in 3-5 business days
Al mijn boeken zijn belangrijk, maar het leert je meer over mij dan alle anderen. Inderdaad, ik heb een nogal ongewone verhaal wordt wees op de leeftijd van 17, omdat mijn moeder in brand gestoken om... More > de familie thuis het doden van mijn vader, mijn drie broers en twee zussen. Ik mijn studie in techniek en ontwikkelde ik de meest krachtige sociaal-economische model van de planeet door het gebruik van wiskunde heb ik geleerd in mijn opleiding. Mijn neefjes hebben me beroofd van een erfenis, ze zetten de menigte tegen mij en ik vocht in het gebruik van mijn model.< Less
Em coração aberto By Pierre Boisjoli
Paperback: $22.47
Ships in 3-5 business days
Todos os meus livros são importantes, mas com ele você vai aprender mais sobre mim. Eu tenho uma história bastante incomum, cheia de sofrimento e vitórias para a minha... More > liberdade. Lutei como um tigre, porque meus primos sempre quis me colocar para baixo para se aproveitar de mim e eu tinha um tio padre a cantar-me eterno refrão dizendo que eu tinha para perdoar. Meus primos me deve dinheiro e não haverá perdão sem pagar o dinheiro que me deve. Eu tenho uma cabeça dura e ainda posso esperar, mas não é verdade que eu darei Ace que devo< Less
I åpent hjerte By Pierre Boisjoli
Paperback: $21.92
Ships in 3-5 business days
Alle mine bøker er viktig, men det vil lære deg mer om meg. Ja, jeg har en ganske uvanlig historie å være en foreldreløs siden han var 17, fordi min mor satt fyr... More > på familiens hjem og drepte min far, mine tre brødre og to søstre. Jeg fortsatte mine studier i ingeniørfag og jeg brukte matematikk lærte å utvikle mestring i den kraftigste modellen ved tensors å forklare økonomien. Mine søskenbarn har ranet meg en arv, satte de mobben mot meg og jeg kjempet med min modell.< Less